Teologie náhrady

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Teologie náhrady neboli substituční teologie je teologický koncept, podle něhož měla křesťanská církev nahradit v Božích plánech Izrael.

Toto učení pochází z dob rané církve, objevuje se již od počátku 2. století n.l.,[1] a později mělo vliv na antisemitismus. Dnes je v převážné většině tato teologie odmítána a nahrazována tzv. „teologií setkání“ mezi syny Abrahámovými podle krve a na základě víry. [2] Teologie náhrady však přesto i nadále zůstává součástí věrouky některých křesťanských církví a náboženských společností. Např. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi učí, že biblická proroctví o obnově Izraele se nevztahují na přirozené Židy, ale na duchovní Izrael složený z tzv. „pomazaných křesťanů“.[3] Podobně Církev adventistů sedmého dne učí, že smrt Ježíše Krista na kříži „znamenal konec poslání Izraele“ a „na jejich místo Bůh ustanovil jiný národ, církev, která na světě dále plnila jeho poslání“.[4] V jakési latentní podobě je však teologie náhrady často udržována i v církvích, které se od ní otevřeně distancovaly či distancují, a to v podobě nejrůznějších názorů jako například, že církev „se už nerozděluje na Židy a pohany“[5], přičemž se má na mysli to, že Žid, který uvěří v Ježíše Krista, již není povinen „žít podle otcovských zvyků“.[6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. SLÁMA, Petr. Tanu rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-722-1. S. 97. 
  2. GRAMMATICA, Alvaro. Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4257-0. S. 21. 
  3. Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. Brooklyn, New York, U.S.A.: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association, 1993. S. 28, 141, 720. 
  4. Adventisté sedmého dne věří... Praha: Advent-Orion, 1999. ISBN 80-7172-102-6. S. 178. 
  5. OLYOTT, Stuart. Život v Kristu. Chlumec: Občanské sdružení Poutníkova četba, 2011. ISBN 978-80-904371-6-6. S. 81. 
  6. Sk 21, 21 (Kral, ČEP)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]