Technická práce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Technická práce je práce konaná v důsledku změny tlaku pracovní látky (plynu). Často se jí říká práce na hřídeli stroje pracujícího v otevřeném termodynamickém systému. Může jít například o práci na výstupní hřídeli parní nebo vodní turbíny. Na rozdíl od objemové práce, je důsledkem změny tlaku tekutiny proudící strojem resp. vyšetřovaným kontrolním objemem. Patří mezi procesové veličiny a její hodnota závisí na trajektorii, jakou se látka dostala ze vstupního do výstupního stavu.

Označuje se symbolem , nebo a její základní jednotkou je Joule (J).

Specifická technická práce[editovat | editovat zdroj]

V technických aplikacích pracujících v otevřeném systému je výhodnější pracovat se specifickou technickou prací vztaženou na jeden kilogram pracovní látky. Na základě průtoku a času je potom možný přepočet na celkovou technickou práci.

Označuje se symbolem nebo a její základní jednotkou je J.kg−1.

Výpočet[editovat | editovat zdroj]

Pro zjednodušený případ kvazirovnovážného procesu, probíhajícího malou rychlostí (aby bylo možné zanedbat změnu kinetické energie) se zanedbáním změn potenciální polohové energie (například proudění plynu) platí rovnice:

po postupném dosazení:

a úpravách dostáváme rovnici:

    resp.         (J.kg−1)

kde:

  • dq – diferenciál specifického tepla (J.kg−1)
  • dh – diferenciál entalpie (J.kg−1)
  • dwt – diferenciál specifické technické práce (J.kg−1)
  • du – diferenciál vnitřní energie (J.kg−1)
  • p – tlak (Pa)
  • dp – diferenciál tlaku (Pa)
  • vměrný objem (m3.kg−1)
  • dv – diferenciál měrného objemu (m3.kg−1)

Zobrazení[editovat | editovat zdroj]

Zobrazením specifické technické práce pro libovolný proces v pV diagramu je plocha ohraničená křivkou procesu, svislou souřadnicovou osou (v = 0) a přímkami, které promítají koncové body křivky na svislou osu souřadnic.

Technická práce v uzavřeném systému[editovat | editovat zdroj]

I když se s technickou prací operuje především při aplikacích s proudící pracovní látkou, je ji možné identifikovat i v uzavřených systémech. Pokud je například plyn uzavřený v pevné nádobě s míchadlem, a nádoba je izolovaná, při otáčení míchadla se plyn zahřeje, bez výměny tepla s okolím. Zvýšení vnitřní energie plynu tedy způsobila dodaná technická práce.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Technická práca na slovenské Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ANTAL, Štefan. Termodynamika. 1. vyd. Bratislava: SjF STU, 1992. (slovensky)