Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 187 bajtů ,  před 3 lety
bez shrnutí editace
že Boží Syn podléhá změně nebo proměně,<br />
ty všeobecná a apoštolská církev anatematizuje.
!<sub>Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα,</sub>
 
<sub>πάντων ὁρατῶν τε και ἀοράτων ποιητήν.</sub>
 
<sub>Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ,</sub>
 
<sub>γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς ουσίας τοῦ Πατρός,</sub>
 
<sub>θεὸν εκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,</sub>
 
<sub>γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί,</sub>
 
<sub>δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο,</sub>
 
<sub>τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τά ἐν τῇ γῆ.</sub>
 
<sub>Tὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα,</sub>
 
<sub>ενανθρωπήσαντα, παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τριτῇ ἡμέρᾳ,</sub>
 
<sub>καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.</sub>
 
<sub>Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.</sub>
 
<sub>Τοὺς δὲ λέγοντας· ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν,</sub>
 
<sub>καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο,</sub>
 
<sub>ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι,</sub>
 
<sub>ἢ κτιστόν, ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ,</sub>
 
<sub>ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ ἐκκλησία.</sub>
|}
 
Anonymní uživatel

Navigační menu