Sobotecký graduál

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sobotecký graduál je latinsky psaný liturgický zpěvník, významná památka ze začátku 16. století.

Původ a osud knihy[editovat | editovat zdroj]

Byl zhotoven v proslulé dílně Jana Táborského z Klokotské Hory pro kostel[pozn. 1] v Turnově na objednávku Jindřicha Felixe z Valdštejna. Datování není zcela jasné, donátor zemřel v roce 1537, předpokládá se tedy, že pochází z první třetiny 16. století. V roce 1613 jej zakoupil Václav z Lobkovic (syn Oldřicha Felixe z Lobkovic) od města Turnova pro literátské bratrstvo sv. Kříže při kostele sv. Maří Magdalény v Sobotce[1].

V roce 1639 jej nakrátko ukradl švédský voják po vpádu švédských vojsk do Čech v rámci třicetileté války. Déle než století pak graduál sloužil potřebám bratrstva. Když císař Josef II. v roce 1782 všechna literátská bratrstva zrušil, připadl graduál do majetku města Sobotky. V roce 1949 byl nákladně zrestaurován a dnes je uložen ve Státním archivu v Jičíně.

Popis knihy[editovat | editovat zdroj]

Fyzicky má kniha rozměry 45,5 x 31,5 cm, silná je zhruba 15 cm[2] a váží přibližně 15 kg. Vazba je vyztužena dřevěnými deskami, potažena světlou kůží s vytlačovaným zdobením, bronzovými zdobnými terči vprostřed obou desek a bronzovými nárožníky. Hřbet je žebrován, vazbu lze sepnout dvěma koženými spínadly. Listy graduálu jsou pergamenové, traduje se, že vyrobené ze 197 telat. O počtu listů se prameny rozcházejí, dle zdroje[2] je v graduálu poznamenáno, že v roce 1597 měl 393 listů a v roce 1891 už jen 363 listů.

Obsah knihy[editovat | editovat zdroj]

Obsahem jde o latinsky psaný kališnický graduál, tedy zpěvník liturgických textů pro celý církevní rok a textů vztahujících se ke svatým i k Mistru Janu Husovi.

První stranu tvoří dva dodatečné zápisy. První shrnuje koupi v roce 1613[pozn. 2]

L.P. 1613 ve čtvrtek po sv. Diviši jeho milost vysoce urozený pán, pan Václav z Lobkovic, pán na Kosti a Beřkovicích, ráčil tento graduál za 32 kop 30 grošů koupiti, načež do kostela města Sobotky ke cti a chvále Boží na věčnou památku darovati…

a druhý zmiňuje krádež v roce 1639.

Listy knihy jsou bohatě zdobeny figurálními motivy a rostlinnými rozvilinami – pásy zvlněných rostlinných úponků, často akantových či vinných. Jedinou celostránkovou ilustrací je erb Jindřicha Felixe z Valdštejna na druhém listu. V celé knize je sedm iniciál vyvedeno figurálně z několika ucelenějších výjevů je nejzajímavější vyobrazení Upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Není jasné pro který. Pravděpodobně pro kostel Jednoty bratrské, na jehož místě je dnes Kostel Narození Panny Marie.
  2. Jelikož sv. Diviše, tj. 9. října 1613 bylo podle gregoriánského kalendáře ve středu, šlo o čtvrtek 10. října 1613.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. LIVOROVÁ, Anna. Sobotecký graduál. In: ORT, Josef. Sobotka : jubilejní sborník k 450. výročí povýšení na město: 1498-1948. Sobotka: Místní národní výbor Sobotka, 1948.
  2. a b KNOB, Karel. Sobotecký graduál. Sobotecké Noviny [online]. Srpen 1998, rev. 2000-05-15 [cit. 2013-01-24]. Roč. 1998, čís. 1. Dostupné online.