Přeskočit na obsah

Snoezelen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Historie Snoezelen-MSE[editovat | editovat zdroj]

Ad Verheul, jeden ze zakladatelů Snoezelen-MSE

Cleland a Clark, psychologové, kteří pracovali v USA, vyvinuli „smyslovou samoobsluhu“ (sensory cafeteria) pro lidi s intelektuálním postižením, kteří žili v ústavu, kde se odborníci snažili mírnit jejich nenormální chování.

O několik let později, počátkem 70. let 20. stol. Hulsegge a Verheul sestavili podobný smyslový přístup, s jehož pomocí se snažili aktivizovat klienty s několikanásobným postižením v centru De HartenbergNizozemsku. Hulsegge a Verheul nazvali své prostory určené ke smyslové stimulaci Snoezelen, což je slovo vytvořené spojením dvou holandských slov: „snuffelen“= čichat a „doezelen“ = dřímat.

Poté dochází k rozvoji konceptu v Holandsku, Velké Británii, Německu a dalších zemích. K rozvoji konceptu Snoezelen na profesionální vědecké úrovni přispěla profesorka Krista Mertens z Humboldtovy univerzity v Berlíně.

V roce 2002 byla založena ISNA – International Snoezelen Association, s cílem spojit odborníky z celého světa, poukázat na možnosti využití Snoezelenu v různých zařízeních a zveřejňovat vědecké důkazy o účinnosti tohoto konceptu. V roce 2012 došlo k rozdělení ISNA na dvě samostatné organizace ISNA-MSE (International Snoezelen Association – Multisensory Environment) – Mezinárodní Snoezelen Asociace – Multismyslové prostředí, jejíž rada je tvořena odborníky z oblasti neurověd, psychologie, psychiatrie a speciální pedagogiky, kteří sledují současný vývoj v jednotlivých vědách a implementují nejnovější znalosti do konceptu Snoezelen-MSE. Druhou organizací je ISNA-Snoezelen professional.

První Snoezelen místnosti se začaly v zařízeních v České republice objevovat již v devadesátých letech 20. století i díky práci psycholožky PhDr. Hany Stachové. V té době spolupracovala s Bc. Renátou Filatovou, speciálním pedagogem, která je dnes certifikovaným lektorem konceptu Snoezelen-MSE a jeho garantem v České republice.

Významným průlomem bylo v roce 2009 založení snoezelen centra v Uherském Hradišti v centru Akropolis, které umožnilo využívat přínosů snoezelenu také lidem z řad veřejnosti. Pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Mega zde probíhaly vzdělávací semináře a od roku 2011 také mezinárodní školící kurzy. Vzhledem v velkému zájmu a zajištění kvality práce v multisenzorického konceptu Mgr. Dagmar Mega zajišťovala a vedla zahraniční odborné stáže pro pracovníky rodinných center, sociální pracovníky i pedagogy zaštítěné ČNA mládež, dále NAEP, DZS při MŠMT ČR. To mimo jiné vedlo k významnému rozšíření konceptu snoezelen a vzniku dalších snoezelen místností jak ve školách a domovech pro osoby se zdravotním postižením, seniory ad. ale také v komunitních a rodinných centrech, kde jsou programy i pro veřejnost, např. RC Kamarád Nenuda,z.s. ve Zlíně, RC Kaštánek Valašské Klobouky, Povzbuzení,z.s. v Olomouci a další.

V roce 2011 vzniklo také Vzdělávací centrum Snoezelen-MSE konceptu v České republice, jehož zakladatelkou je paní Filatová stejně jako ASNOEZ® - Asociace Snoezelen konceptu České republiky[1], s cílem podpory a rozvoje konceptu. První Snoezelen-MSE místnost na akademické půdě vznikla díky podpoře doc. Jarmily Pipekové z Masarykovy univerzity v Brně na katedře speciální pedagogiky. V roce 2014 se paní Filatova stala členem odborné rady v rámci mezinárodní organizace ISNA-MSE, asociace ASNOEZ® byla změněna na ISNA-MSE z.s. působící v rámci České republiky a Slovenska.

Ke zkvalitnění konceptu snoezelen výrazně přispěl také portál sdružení 3lobit,o.s., kde jsou dostupné články o historii, přístupech, technikách práce, výtahy ze stěžejních děl ke snoezelenu, aktivní blog a vede i registr zařízení, které pracují s touto metodou v České a Slovenské republice.

Dnes je Snoezelen-MSE koncept rozšířen po celém světě a jeho účinky poznávají nejen tělesně a duševně postižení lidé, ale slouží celé řadě potřebných jako metoda vícesmyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání ke zlepšení zdravotního stavu a ke zkvalitnění jejich života. Snoezelen je rovněž nazýván pojmem Multisensorické prostředí (MSE).

Snoezelen-MSE prostředí[editovat | editovat zdroj]

Je speciálně upravená místnost, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Pomůcky slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. Důležitým prvkem Snoezelen-MSE prostředí je jeho variabilita, je využíváno pro všechny věkové skupiny.

Snoezelen-MSE koncept[editovat | editovat zdroj]

Snoezelen-MSE koncept je „považován jednak za původní volnočasovou aktivitu, také je propracována jako podpůrná edukační metoda s primárním důrazem na vzdělávání formou zkušeností a v neposlední řadě je již pojímána jako právoplatná terapeutická metoda, která má svůj řád, systém i pravidla.“[2]

Snoezelen-MSE je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Jedná se o stimulaci a relaxaci. Je vědecky dokázáno, že působí na zlepšení zdraví – u psychických nemocí jako je stres, u fyzických onemocnění v rámci paliativní péče, při emocionálních potížích (deprese, agresivita), při poruchách koncentrace – ADHD a dalších. Snoezelen-MSE vede k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení.

Podmínkou úspěšné terapie ve Snoezelen-MSE prostředí je vybudování vhodného prostředí, osobní nasazení, adekvátní znalosti o konceptu, individuální, empatický přístup, znalost anamnézy a diagnózy, průběžné a trvalé vzdělávání průvodce nebo terapeuta a týmová práce.

Snoezelen-MSE koncept je určen pro všechny věkové skupiny a typy zařízení. V ČR se uplatňuje především v zařízeních škol, nemocnic, ústavů, domovů pro seniory a dětských domovů.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. www.asnoez.cz. www.asnoez.cz [online]. [cit. 2019-06-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-11. 
  2. FILATOVA, Renáta, JANKŮ, Kateřina: Snoezelen, Tiskárna Kleinwächter, 2010, 114 stran, s. 18.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • DALFEHRTH Matthias: Snoezelen - Mehr Lebensqualität im Altenpflegeheim. Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Regensburg 2003, ISBN 3-00-011711-3.
  • FILATOVA, Renáta a JANKŮ, Kateřina: Snoezelen, Tiskárna Kleinwächter 2010, 114 stran, ISBN 978-80-260-0115-7.
  • FILATOVA, Renáta: Snoezelen-MSE, Tiskárna Kleinwächter 2014, ISBN 978-80-905419-3-1.
  • MERTENS Krista, VEHEUL Ad, KOSTLER Sandra, MERZ Ulrich: Snoezelen – Anwendungsfelder in der Praxis. modernes lernen, Dortmund 2005, ISBN 978-3-8080-0577-4.
  • ORIEŠČIKOVÁ, H. - HRČOVÁ, J., Snoezelen. 1. vydanie. Ružomberok: Verbum 2010. 88 stran, ISBN 978-80-8084-639-8.
  • REUSCHENBACH Bernd, MALLAU Anna: Snoezelen bei Demenz. Disco im Altenheim oder sinnvolles therapeutisches Angebot. In: Pflegezeitschrift, Nr. 58, S.304–307. Kohlhammer, Stuttgart 2005, ISSN 0945-1129.
  • SCHWANECKE Friedrich: Snoezelen – Möglichkeiten und Grenzen in verschiedenen Anwendungsbereichen, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Marburg 2004, ISBN 978-3-88617-310-5.
  • Wissenschaftliche Begleitung des Snoezelenprojekts im BRK-Senioren-Wohn- und Pflegeheim in Regensburg. Abschlussbericht)Jan Hulsegge, Ad Verheul (Illustrationen), Hans V. Wagner (Bearbeiter): Snoezelen – eine andere Welt. (Originaltitel: Snoezelen - een andere wereld, übersetzt von Otto Rick), 10. Auflage, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Marburg 2005, ISBN 978-3-8861-7091-3.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]