Seznam latinských filozofických a teologických výrazů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam některých latinských filozofických a teologických výrazů v Summě teologické.

A[editovat | editovat zdroj]

 • a posteriori – odvozeně
 • a priori – předem
 • absolute – naprostě
 • abstrahere – odlučovati
 • accidens – případek
 • acedia – nechuť
 • actualis – skutkový
 • actus (oppositum – potentia) – uskutečnění
 • adaequate – přesně
 • adaequatio – rovnost
 • adaequatio – vyrovnanost
 • ad fontee – k pramenům
 • aequivocum – stejnojmenné
 • aevum – dověkost
 • affectus – cit
 • alteratio – jinačení
 • amor – milování
 • analogie – obdoba
 • apetitus – žádost
 • apetitus concupiscibilis – žádost dychtivá
 • apetitus irascibilis – žádost náhlivá
 • arbitrium – rozhodování
 • augmentum – růst, vzrůst

C[editovat | editovat zdroj]

 • circumscriptive – okrouženě
 • comprehendere – stihnouti
 • conceptus, ratio, notio – pojem
 • concupiscentia – dychtivost
 • concupiscibilis – dychtivý
 • confusum – zmatené
 • connaturale – sourodé
 • connexio – spojitost
 • consequentia – následnost
 • contemplatio – nazírání, vcítění
 • contingens – nahodilé
 • contradicere – odporovati
 • contradictio – protiklad
 • corruptibile – porušné
 • cupiditas – chtivost

D[editovat | editovat zdroj]

 • definitio – výměr, definice
 • definitive – vytčeně
 • delectatio – potěšení
 • demeritum – provinění
 • demonstratio – důkaz
 • devotio – zbožnost
 • differentia – odlišnost
 • dilectio – obliba
 • discursivus – postupující
 • dispensatio – prominutí
 • dispositio – uzpůsobení

E[editovat | editovat zdroj]

F[editovat | editovat zdroj]

 • facultas – schopnost
 • fallax – lestné
 • falsum – nesprávné
 • fictio – klam
 • figura – útvar
 • finalis – účelový
 • forma – tvar

G[editovat | editovat zdroj]

H[editovat | editovat zdroj]

Ch[editovat | editovat zdroj]

I[editovat | editovat zdroj]

 • immutabilis – neproměnný
 • implicite – zahaleně
 • importat – obnáší
 • individuare – jednotliviti
 • individuum – ojedinělo
 • informare – utvářeti
 • informis – netvárné
 • inhaerere – tkvíti
 • integre – neztenčené
 • irascibilis – náhlivý
 • irregularitas – vyřazenost

L[editovat | editovat zdroj]

M[editovat | editovat zdroj]

 • manifestum – zjevné
 • materia – hmota
 • meritum de condigno – zásluha přesná
 • meritum de congruo – zásluha slušnosti
 • mutabilis – proměnný

N[editovat | editovat zdroj]

 • notio, ratio – obsah
 • notio, ratio – ráz
 • notio, ratio, conceptus – pojem

O[editovat | editovat zdroj]

 • oppositum – protilehlé
 • ordinare – zaříditi

P[editovat | editovat zdroj]

 • pars integralis – doplňková část
 • participatio – podíl
 • participatio – účast
 • parts potentialis- působnostní část
 • per se – o sobě
 • potentia (oppositum – actus) – mohoucnost, mohutnost, možnost
 • practicus – činorodý
 • praedicamntum třída – všeobecná
 • praejudicium – úhona, újma
 • principium – původ
 • privatio – omezení
 • privatio – postrádání
 • probabilis – důvodnost
 • proportio – poměrnost
 • proportionalitas – poměrovost

Q[editovat | editovat zdroj]

 • qualitas (opositum – quantitas) – jakost, kvalita
 • quantitas (opositum – qualitas) – ličnost, kolikost, kvantita, počet
 • quidditas, essentia – bytnost
 • quodquidest – co věc jest

R[editovat | editovat zdroj]

 • ratio – význam
 • ratio, expressio – výraz
 • ratio, notio – obsah, ráz
 • ratio, notio, conceptus – pojem
 • reatus – provina
 • religio – nábožnost
 • repraesentare – znázorniti

S[editovat | editovat zdroj]

 • secundum quid – z části
 • sequitur, consequitur- sleduje
 • species – druh
 • species – podoba
 • speculativus – bádavý
 • subsistencia – svébytnost
 • subsistere – býti o sobě
 • substantia – podstata
 • suppositum – svébytí

T[editovat | editovat zdroj]

 • tendere – tíhnouti

U[editovat | editovat zdroj]

 • universale – všeobecno
 • univocum – jednoznačné

V[editovat | editovat zdroj]

 • variabilis – měnivý
 • variabilis – přeměnný