Seznam kulturních památek ve Valči (okres Karlovy Vary)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Valeč v okrese Karlovy Vary vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Valeč[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Q17486692)


Valeč (KV) 0188.jpg
 
Kategorie „Church of the Nativity of Saint John the Baptist (Valeč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33838/4-1110
Pam. katalog
MIS
Valeč Náměstí, st. 114, pp. 1332/18–19
50°10′27,45″ s. š., 13°15′15,58″ v. d.
Původně gotický kostel z poloviny 13. století byl na přelomu 16. a 17. století renesančně přestavěn. Dnešní podoba orientovaného jednolodí s osmibokým presbytářem a hranolovou věží na západní straně pochází z barokních úprav na přelomu 17. a 18. století.

Památkově chráněno od 12. února 1964.

Usedlost čp. 119 (Q33309995)


Valeč (KV) 0200.jpg
 
Kategorie „Municipal office in Valeč (Karlovy Vary District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13106/4-4916
Pam. katalog
MIS
Valeč Náměstí 119
50°10′29,37″ s. š., 13°15′14,21″ v. d.
Venkovská usedlost. Patrový venkovský dům na obdélném půdorysu s polovalbovou střechou (dnes sídlo obecního úřadu a pošty) se nachází na náměstí, do kterého směřuje průčelím o 5 osách. Barokní objekt z poloviny 18. století prošel úpravami na počátku 19. století.

Památkově chráněno od 15. dubna 1994.

Dům čp. 33 (Q30868423)


Valeč, dům čp.33.jpg
 
Kategorie „Náměstí 33 (Valeč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104576
Pam. katalog
MIS
Valeč Náměstí 33
50°10′26,72″ s. š., 13°15′17,86″ v. d.
Nárožní městský dům na Náměstí, do kterého směřuje průčelím o 4 osách. Jedná se pravděpodobně o původně barokní objekt, jenž prošel v 19. století přestavbou. Autenticky dochovaný interiéru i exteriéru. Dochované hrázděné a roubené konstrukce a dřevěné výplety s mazanicí. V dvorní části je k hlavní obytné budově kolmo přistavěn patrový zděný hospodářský objekt s cihlovou klenbou do traverz.

Památkově chráněno od 6. ledna 2012.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38186379)


Valeč (KV) 0192.jpg
 
Kategorie „Maria column in Valeč (Karlovy Vary District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28927/4-1114
Pam. katalog
MIS
Valeč Náměstí, pp. 1332/11
50°10′27,63″ s. š., 13°15′13,54″ v. d.
Barokní pískovcový sloup se sochou Panny Marie (Assumpta) v blízkosti kostela Narození sv. Jana Křtitele zhotovil v letech 1716–1721 patrně sochař Osvald Josef Wenda. Panna Maria stojí na půlměsíci s rukama sepjatýma na hrudi, kolem hlavy má svatozář z 12 hvězd.

Poznámka: parcelní číslo ani adresa v Monumnetu neuvedeny
Památkově chráněno od 12. února 1964.

Špitál (Q33309987)


Valeč (KV) 0181.jpg
 
Kategorie „Old hospital in Valeč (Karlovy Vary District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41054/4-1116
Pam. katalog
MIS
Valeč Karlovarská 5
50°10′25,28″ s. š., 13°15′5,04″ v. d.
Budovu bývalého špitálu nechal postavit v letech 1738–1741 hrabě Johan Ferdinand Kager-Globen. Volně stojící objekt na půdorysu ve tvaru U s hlavním průčelím o 9 osách. V průčelí se nachází kamenný portál nesoucí štampachovský alianční znak. V Památkovém katalogu zapsáno jako škola, avšak není uvedeno, v jakém období objekt sloužil jako škola. Pouze v původním evidenčním listu je zmínka, že přízemí bylo porušeno úpravou pro mateřskou školu a v patře bylo upraveno kino.

Památkově chráněno od 12. února 1964.

Fara (Q33310006)


Valeč (KV) 0179.jpg
 
Kategorie „Rectory in Valeč (Karlovy Vary District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47144/4-1117
Pam. katalog
MIS
Valeč Karlovarská 6
50°10′23,5″ s. š., 13°15′4,21″ v. d.
Areál fary je složen z budovy fary, výklenkové kaple Nejsvětější Trojice a opěrné zdi. Areál byl postaven na počátku 18. století v barokním slohu a tvoří spolu se zámeckým kostelem a zámkem hodnotný urbanistický celek.

Památkově chráněno od 12. února 1964.

Zámek Valeč (Q11874519)


Valeč (KV) 0186.jpg
 
Kategorie „Valeč Castle (Karlovy Vary District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45085/4-1109
Pam. katalog
MIS
Valeč Valeč 1, návrší západně od náměstí
50°10′29,28″ s. š., 13°15′7,31″ v. d.
Zámecký areál skládající se ze zámecké budovy, zámeckého kostela s trojičním sloupem a rozsáhlého parku s bohatou sochařskou výzdobou a dalšími objekty. Na realizaci se podíleli F. Barelli, G. A. Biana Rossa, J. K. Thil či dílna M. B. Brauna. Zámek s působivým dvouvěžovým východním průčelím a s navazujícím parkem stojí na pohledově exponované terénní terase, spadající na severní, východní a jižní straně směrem do městečka. Hlavní vstup do zámku je situován v ose západního průčelí ze strany parku. Většina hospodářských a správních budov stojí jihozápadně od zámku. Západně od zámku se rozkládá rozsáhlý park se zbytky původní barokní sochařské výzdoby. V parku stojí severozápadně od zámecké budovy letohrádek, rovněž barokní, přestavený na sklonku 19. století. Zámecký park je na jihovýchodní straně vymezen kamennou ohradní zdí, prolomenou dvěma vjezdovými branami a jednou brankou. Poněkud níže na exponované terase při jihozápadním okraji zámeckého území stojí monumentální zámecký kostel Nejsvětější Trojice s hrobkou, na prostranství severozápadně od kostela stojí barokní sloup Nejsvětější Trojice s plastickou výzdobou. Do roku 1975 využíván jako domov mládeže, po požáru jej získalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP).
 • zámek čp. 1
 • kovárna
 • dům správce
 • zahradnictví se skleníkem
 • kočárovna
 • lesovna
 • letohrádek
 • zámecký kostel Nejsvětější Trojice
 • terasa
 • kašna
 • obelisk
 • iluzivní brána
 • teatron
 • vodní nádrž
 • kaskáda s plastickou výzdobou
 • sousoší Apoteóza hraběte Šporka
 • socha Spartaka
 • socha Dídó
 • socha Polyhymnia
 • socha Básnictví
 • socha Filozofie
 • socha Závist
 • socha Věrnost
 • socha Skromnost
 • socha Marnivost
 • socha Lstivost
 • socha Chronos a Seléné
 • socha Chronos a Éós
 • socha Olympos
 • socha Sylénos
 • socha Satyr
 • socha Pan
 • socha Dionýsos
 • socha Atys a Ia
 • socha Perseus a Andromeda
 • socha Obětování Ifigenie
 • socha Hermés a Afrodité
 • socha Dionýsos a Persefoné
 • socha Meleagros a Atalanta
 • socha Afrodíté
 • socha Deméter
 • socha Áres
 • socha Hérakles
 • socha torzo Davida
 • ohradní zeď
 • brána I
 • brána II
 • branka
 • sloup Nejsvětější Trojice
 • socha sv. Prokopa
 • socha sv. Vojtěcha
 • socha sv. Ludmily
 • park
 • parcely st. 1–5, 7, 14, 190, 191, pp. 1, 2/2, 2/4–5, 2/7–9, 3, 4, 9–11, 104, 111, 113, 1332/3–4, 1332/8, 1332/11, 1332/30, 1338, 1339

Součástí areálu je středověké tvrziště a středověké sklepy, vzniklé hornickou činností (práce saských horníků z cca 15. století, na severní straně štola mladšího původu), později využívané jako pivovarské. Památkový katalog uvádí, že tyto části nejsou kulturní památkou.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sýpka (Q38186388)


Valeč, sýpka.jpg
 
Kategorie „Granary in Valeč (Karlovy Vary District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105385
Pam. katalog
MIS
Valeč Podbořanská, Jabloňová, st. 144, vedle domu Podbořanská 159
50°10′23,98″ s. š., 13°15′26,52″ v. d.
Mimořádně zachovaný objekt sýpky, postavený pravděpodobně koncem 18. století. Stavba se dvěma patry z lomového zdiva s menším podílem pálených cihel, postavená na obdélném půdorysu.

Památkově chráněno od 24. června 2014.

Hřbitovní kostel Panny Marie Bolestné (Q38186372)


Valeč, ulice (045).jpg
 
Kategorie „Kaple Panny Marie Bolestné (Valeč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47115/4-1113
Pam. katalog
MIS
Valeč Podbořanská, hřbitov, st. 146, pp. 1141/1, 1141/2
50°10′20,96″ s. š., 13°15′33,65″ v. d.
Areál hřbitovního kostela Panny Marie Bolestné je složen z kostela, ohradní zdi a dvou bran. Kostel byl postaven v roce 1751 v pozdně barokním slohu na popud valečského faráře Mathäuse Georga Manitzera. Jinde je stavba uváděna jako kaple.

Památkově chráněno od 12. února 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38186384)


Valeč, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Široká street, Valeč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21624/4-1115
Pam. katalog
MIS
Valeč Široká, při čp. 150, pp. 1332/13
50°10′18,12″ s. š., 13°15′18,06″ v. d.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na hranolovém podstavci pocházející patrně z 18. století. Světec je zde zobrazen jako kanovník se sejmutým biretem v pravé ruce, v levé drží dnes již zlomený krucifix.

Památkově chráněno od 12. února 1964.

Jeřeň[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště (Q28065156)


Jeřeň 2016-04-30 Tvrziště.jpg
 
Kategorie „Jeřeň (castle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28118/4-865
Pam. katalog
MIS
Jeřeň východně od budovy čp. 23, pp. 30, 31, 35/1, 732/7–8
50°9′56,42″ s. š., 13°15′27,42″ v. d.
Tvrz – tvrziště, archeologické stopy. Tvrziště cca kruhového půdorysu o průměru 25 m. Obklopeno je mohutným příkopem o šířce 10–15 m, který je na jihovýchodní straně zavodněný. Z příkopu do něj byly zřejmě až dodatečně zahloubeny 3 sklepy (1 na západní straně). Na západní straně plochy je valovitý útvar.

Památkově chráněno od 18. ledna 1964.

Křížový kámen (Q37306672)


Jeřeň, křížový kámen (2).jpg
 
Kategorie „Crossing stone in Jeřeň “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105424
Pam. katalog
MIS
Jeřeň pp. 732/1
50°9′59,53″ s. š., 13°15′23,59″ v. d.
Monolitický křížový kámen s basreliéfem řeckého kříže.

Památkově chráněno od 3. září 2014.

Kostrčany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Kostrčany (Q28057348)


Kostrčany, zámek (2).jpg
 
Kategorie „Kostrčany Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50832/4-5254
Pam. katalog
MIS
Kostrčany Kostrčany 17
50°9′2″ s. š., 13°15′39,53″ v. d.
Barokní zámek, jenž v 18. století (první zmínka z roku 1725) nahradil zdejší renesanční tvrz. Drobný patrový objekt obdélného půdorysu krytý mansardovou střechou. Areál je tvořen bývalým panským domem s parkem na jeho západní straně a s ním sousedícím hospodářským dvorem, vymezeným na severozápadním konci areálu budovou stájí, na západním bývalými sýpkami a domem pro služebnictvo, bývalou kapli na jihovýchodním a stodolou na jižním okraji areálu. Areál slouží k ovocnářství a agroturistice.
 • zámek
 • park
 • kaple
 • stáje
 • sýpka
 • služebna (poslužna)
 • stodola

Památkově chráněno od 7. září 2001.

Nahořečice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q28057881)


Nahořečice - Kostel svatého Václava.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Nahořečice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23094/4-951
Pam. katalog
MIS
Nahořečice st. 1
50°8′51,42″ s. š., 13°16′36,62″ v. d.
Původně gotický kostel byl postaven v polovině 14. století, první zmínka o něm pochází z roku 1359. V letech 1681–1698 prošel barokní přestavbou (či byl vybudován jako kompletní novostavba). Orientované jednolodí s trojbokým presbytářem s opěráky a hranolovou věží na západní straně.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Velký Hlavákov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38188647)


Velký Hlavákov, kaplička (3).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Velký Hlavákov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26010/4-1125
Pam. katalog
MIS
Velký Hlavákov st. 20
50°9′46,13″ s. š., 13°12′15,7″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. století se nachází na návsi. Drobná sakrální stavba obdélného půdorysu s trojbokým závěrem, sedlovou střechou (nad závěrem valbovou) a osmibokou zvoničkou s lucernou a cibulkou pokrytou plechem.

Památkově chráněno od 12. února 1964.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]