Seznam kulturních památek v Kopřivnici

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Kopřivnice v okrese Nový Jičín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Kopřivnice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Váňův kříž (Q37425895)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41760/8-1620
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice Záhumenní, pp. 2753
49°35′19,5″ s. š., 18°8′13,4″ v. d.
Váňův kříž. Pískovcový kříž z roku 1863.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Muzeum Fojtství (Q31864355)


Koprivnice muzeum Fojtstvi.jpg
 
Kategorie „Fojtství (Kopřivnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38917/8-1606
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice Záhumenní 1/25
49°35′24,27″ s. š., 18°8′18,15″ v. d.
Usedlost z roku 1789, sestávající ze zděného stavení, stodoly a studny. Fojtství je nejstarší dochovanou historickou budovou města Kopřivnice. V roce 1850 zde byla zahájena výroba kočárů, která se stala předchůdcem výroby automobilů závodu Tatra.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Starý hřbitov (Q37425969)


Kopřivnice - DM - 19.jpg
 
Kategorie „Starý hřbitov (Kopřivnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13800/8-1612
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice U rybníka, pp. 943/1–4
49°35′25″ s. š., 18°8′23,25″ v. d.
Starý hřbitov. Areál starého hřbitova s novogotickými hrobkami rodin kopřivnických průmyslníků, přeměněný ve 2. polovině 20. století na městský park. Několik náhrobků a křížů z 1. a 2. poloviny 19. století bylo přeneseno do areálu Muzea Fojtství v Kopřivnici a do Muzea Novojičínska.

Poznámka: Památkový katalog uvádí jako lokalitu Kopřivnici i Nový Jičín a uvádí jakousi adresu 28. října 12, což asi má odpovídat zámku v Novém Jičíně (Muzeu Novojičínska) a adresou 28. října 51/12.
Památkově chráněno od 17. října 1966.

Kristiánův kříž (Q37425981)


Kostel sv. Bartoloměje (Kopřivnice) 16.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35742/8-1613
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice před kostelem sv. Bartoloměje, pp. 1997
49°35′34,94″ s. š., 18°8′36,41″ v. d.
Kristiánův kříž. Pískovcový kříž ze 2. třetiny 19. století.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Arcibiskupské zemanství (Q31864402)


Kopřivnice, arcibiskupské zemanství.jpg
 
Kategorie „Arcibiskupské zemanství (Kopřivnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12284/8-3302
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice Boženy Němcové 72/8
49°35′40,34″ s. š., 18°8′33″ v. d.
Zemědělský dvůr arcibiskupský zv. zemanství. Zděný přízemní klasicistní dům z počátku 19. století, poslední dochovaný objekt areálu arcibiskupského dvora. Jedna z mála zachovaných staveb dokládajících původní zástavbu vsi, která od 2. poloviny 19. století v souvislosti s rozvojem zdejšího průmyslu zanikla.

Památkově chráněno od 27. ledna 1993.

Šustalova vila (Q33522063)


Lašské muzeum v Šustalově vile.jpg
 
Kategorie „Šustalova vila “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49749/8-3984
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice Sad Dr. E. Beneše, Štefánikova 226/8
49°35′45,99″ s. š., 18°8′47,59″ v. d.
Šustalova vila. Historizující Šustalova vila je umístěná v městském parku, bývalé zahradě. Stavba obdélného půdorysu s osmibokou nárožní věží završenou bání a s rizalitem příčného traktu s loggií byla zbudována v závěru 80. let 19. století stavitelem Heinrichem Czeikem. Výstavbu inicioval Ignác Šustala, zakladatel kopřivnické vozovky, pro rodinu svého syna Josefa. Budova je sídlem Lašského muzea v Kopřivnici.

Památkově chráněno od 12. února 1999.

Pomník MUDr. Adolfa Hrstky (Q37425932)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31158/8-1614
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice při Bílé Hoře, Hrstkova cesta, pp. 2834/7
49°35′35,42″ s. š., 18°7′41,56″ v. d.
Hrubě opracovaný přírodní pískovcový balvan hranolového tvaru, nahoru se zužující, v horní části hladké pole s vytesaným nápisem: „KČST - 1934“, v polovině vyhlazený vpadlý pás s vytesaným nápisem: „HRSTKOVA CESTA“. Uvozuje stezku vedoucí z Kopřivnice na blízký vrchol Bílé Hory, pojmenovanou ve 30. letech 20. století podle vlastivědného pracovníka MUDr. Adolfa Hrstky, jenž se zasloužil o poznání Štramberska.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Rovinné neopevněné sídliště slezské a latenské kultury (Q37425956)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17653/8-1619
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice při Šuterově studánce, pp. 2523/20
49°35′0,53″ s. š., 18°8′33,55″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště slezské a latenské kultury, archeologické stopy. Archeologická lokalita, sídliště slezské a laténské kultury. Polykulturní naleziště známé od konce 19. století.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Hrad Šostýn (Q849898)


Šostýn.jpg
 
Kategorie „Šostýn “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31022/8-1615
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice les nad Motýlím údolím, pp. 2398/2
49°35′9,89″ s. š., 18°9′26,11″ v. d.
Hrad Šostýn, zřícenina a archeologické stopy. Zřícenina středověkého hradu bergfritového typu rozloženého na pahorcích členitého ostrohu poblíž města Kopřivnice. Hrad postaven na konci 13. století, zanikl v 1. polovině 15. století. Dochovány zbytky hradebních zdí předhradí, opevnění hradu a suterénu paláce.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Pomník Mistra Jana Husa (Q37425942)


Pomník Mistra Jana Husa, Kopřivnice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45466/8-1618
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice pod zříceninou Šostýna u lípy před lesem, pp. 2380
49°35′16,55″ s. š., 18°9′21,37″ v. d.
Pomník v podobě jednoduše opracovaného pískovcového hranolu, věnovaný památce Jana Husa. Patří k souboru památníků umístěných ve 30. letech 20. století v Motýlím údolí na katastru města Kopřivnice. Přední strana vyhlazena do vpadlého pole, v němž je nahoře vyryt obrys kalicha, ve spodní části vytesáno: „LÍPA / HUSOVA / 1933“.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Pomník Petra Bezruče (Q37425905)


Bezručova vyhlídka, Kopřivnice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38515/8-1617
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice Bezručova vyhlídka, hrana kopce nad Kopřivnicí, pp. 2384/11
49°35′26,04″ s. š., 18°9′37,44″ v. d.
Pomník v podobě hruběji opracovaného kamenného bloku, věnovaný památce slezského básníka Petra Bezruče. Patří k souboru památníků instalovaných ve 30. letech 20. století Klubem českých turistů v Motýlím údolí na katastru města Kopřivnice. Přírodní pískovcový balvan přitesaný do obrysu pětiúhelníka. Na čelní straně vyhlazen obdélník s vytesaným nápisem „Bezručova vyhlídka“. Pod ním další vyhlazený obdélník s nápisem: „KČST 1934“.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Pomník Adolfa Jasníka (Q37425920)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20231/8-1616
Pam. katalog
MIS
Kopřivnice les v Motýlím údolí, pp. 2384/5
49°35′22,59″ s. š., 18°9′47,1″ v. d.
Pomník v podobě jednoduše přitesaného kusu kamene, věnovaný památce kopřivnického básníka Adolfa Jasníka. Patří k souboru památníků instalovaných ve 30. letech 20. století v Motýlím údolí na katastru města Kopřivnice. Na přírodním balvanu bronzová deska s plastickým nápisem obsahujícím verš, úryvek z básně Adolfa Jasníka (vl. jménem Adolf Míček) Balada o vrabečkovi. Před balvanem v zemi studánka s pískovcovou obrubní.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Lubina[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hončův statek (Q33242597)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31918/8-1629
Pam. katalog
MIS
Lubina Lubina 5, na kopečku nad obcí, k. ú. Drnholec nad Lubinou
49°37′24,63″ s. š., 18°9′29,98″ v. d.
Venkovská usedlost Hončův statek. Dispozičně zachovalá hospodářská usedlost s trojstrannou zástavbou dvora, kterou tvoří objekty pocházející z 1. poloviny 19. až 1. čtvrtiny 20. století. Obytný dům a jedna z hospodářských budov byly výrazně upraveny ve 3. třetině 20. století.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Kostel svatého Václava s farou (Q37806546)


Větřkovice kostel.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11570/8-1631
Pam. katalog
MIS
Lubina st. 86, 88, 89/1, pp. 168, 181/2, k. ú. Větřkovice u Lubiny, Lubina 201 (?)
49°37′4,91″ s. š., 18°10′27,23″ v. d.
Kostel sv. Václava s farou, kapličkami, kamenným křížem a oplocením. Novorománský kostel sv. Václava z let 1898–1900 vznikl jako náhrada za starší dřevěný chrám stávající na přilehlém hřbitově. Církevní okrsek záhy doplnily další stavby – fara a soubor kaplí. Na závěr byl ke kostelu ještě přemístěn kříž z roku 1877.

Poznámka: Památkový katalog neuvádí adresu fary.
Památkově chráněno od 16. července 1996.

Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Q37806552)


Větřkovice Madona.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27057/8-1630
Pam. katalog
MIS
Lubina proti čp. 258, st. 9/2, k. ú. Větřkovice u Lubiny
49°36′50,86″ s. š., 18°10′52,05″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem. Pískovcová socha korunované Panny Marie s dítětem zhotovená patrně v 19. století, umístěná na kamenném sloupu s krychlovou hlavicí a podstavci z roku 1903.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Mniší[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie s dítětem (Q37821452)


Sloup madona mniší.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33148/8-1633
Pam. katalog
MIS
Mniší křižovatka cest u čp. 72 a 79, pp. 806/1
49°36′0,92″ s. š., 18°11′49,62″ v. d.
Pískovcová socha korunované Panny Marie s dítětem z roku 1872, umístěná na kamenném sloupu a podstavci. Kamenická práce lidového charakteru, čerpající z barokních předloh.

Památkově chráněno od 17. října 1966.

Vlčovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q38191135)


Vlčovice, kostel (1).jpg
 
Kategorie „Church of All Saints (Vlčovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33259/8-1697
Pam. katalog
MIS
Vlčovice hřbitov, st. 42, pp. 115/1, 116
49°35′25,1″ s. š., 18°11′28,97″ v. d.
Kostel Všech svatých. Zděný podélný jednolodní kostel z konce 16. století, upravovaný v 1. polovině 19. století a regotizovaný na konci 19. století. Prostor kolem kostela vymezuje ohradní zeď v základech pravděpodobně z 16. století. Ve svahu pod kostelem stojí kamenný kříž z roku 1858.

Poznámka: Pod číslem 8-1697 původně zapsán pouze náhrobek. Rozšíření ochrany na kostel není z Památkového katalogu zřejmé.
Památkově chráněno od 17. října 1966.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]