Seznam kulturních památek v Žacléři

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Žacléř v okrese Trutnov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Žacléř[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Žacléř (Q2244387)


Zámek, Žacléř.jpg
 
Kategorie „Žacléř Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žacléř Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24305/6-3747
Pam. katalog
MIS
Žacléř Zámecká 1
50°38′59,65″ s. š., 15°54′14,31″ v. d.
Areál zámku je spojen i s činností jezuitů na Žacléřsku. Původní pohraniční strážní hrad, připomínaný roku 1308. V roce 1524 postaven zámek, opraven roku 1555. Roku 1636 předán Jesuitské koleji sv. Anny ve Vídni. Jesuité se zámku ujali v roce 1718, roku 1750 vybudovali ze sutin zámek, po požáru v roce 1759 obnoven roku 1770. Po zrušení řádu v roce 1773 vypálen a pobořen jako loupeživé sídlo Prusy (1778). Roku 1894 přestavěn.
 • zámek čp. 1,
 • schodiště,
 • brána I
 • brána II
 • nádvoří,
 • parkán,
 • ohradní zeď s věžemi,
 • opěrná zeď,
 • most přes příkop,
 • torzo hradební zdi,
 • příkop.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Mariánský sloup (Q38232429)


Mariánský sloup v Žacléři 01.JPG
 
Kategorie „Maria column in Žacléř “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maria column in Žacléř “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25923/6-3746
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí, st. 986
50°39′8,41″ s. š., 15°54′24,62″ v. d.
Mariánský sloup. Vrcholně barokní sochařské dílo připisované J. F. Pacákovi. Barokní obelisk se sochou Panny Marie a doprovodnými sochami světců a reliéfy Zvěstování, Marie s dítětem a Nanebevzetí Panny Marie. Zhotoven je ze tří druhů pískovce - hrubozrnného červeného, tvrdého královédvorského a žehrovického. Na jižní straně stojí sv. Jeroným, na severozápadě sv. Bernard, na západě sv. Tomáš Akvinský. Pod každým ze světců stojí anděl. K východní straně jádra podstavce, směrem k přerušení balustrády, je připojen dopředu vydutý sokl se sochou sv. Ignáce z Loyoly.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Socha svatého Floriána (Q38232416)


Žacléř, Socha sv. Floriána (Aw58).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Florian (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Florian (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40724/6-3748
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí, pp. 1103/1
50°39′7,56″ s. š., 15°54′24,3″ v. d.
Socha sv. Floriána od neznámého autora z 19. století,

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Kašna (Q38232435)


Žacléř, kašna.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101109
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí, st. 987
50°39′9,2″ s. š., 15°54′24,87″ v. d.
Pískovcová kašna čtvercové obruby o rozměru 510 cm, mírně kónického tvaru. Uprostřed nádrže stojí kvádrový, mírně kónický pilíř, složený ze základového soklu, podstavce a kruhové vázy.

Památkově chráněno od 10. července 2004.

Rýchorské náměstí čp. 6 (Q31689722)


Žacléř, dům čp.6.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30332/6-5095
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 6
50°39′7,85″ s. š., 15°54′27,22″ v. d.
Barokní dům s klasicistními úpravami. Hodnotná vnitřní dispozice s neporušenými klenbami.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Rýchorské náměstí čp. 7 (Q31689776)


Žacléř -.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25549/6-5096
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 7
50°39′8,35″ s. š., 15°54′27,18″ v. d.
Patrový městský dům na parcele obdélného půdorysu štítovou stěnou do náměstí. Počátkem 90. let 20. století dům vyhořel a utrpěl značné škody. Následnou rekonstrukcí byla památková hodnota výrazně snížena.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Soud (Q31689837)


Žacléř - Soud, Rýchorské náměstí 10.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49751/6-6084
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 10
50°39′10,69″ s. š., 15°54′26,82″ v. d.
Soud. Patrový dům s mansardovou střechou krytou plechovými šablonami. Fasáda je v levé části členěna rizalitem s trojúhelníkovým štítem a asymetricky umístěným vstupem do objektu, vedle vstupu je umístěno sdružené okno.

Památkově chráněno od 2. února 1999.

Rýchorské náměstí čp. 12 (Q31689566)


Domy čp. 12 a 13, Rýchorské náměstí v Žacléři.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101571
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 12
50°39′11,27″ s. š., 15°54′26,82″ v. d.
Městský patrový dům s výraznou půdní nástavbou, hlavním okapovým průčelím je orientován do náměstí, souběžně s ulicí. V přízemí se do ulice otvírají tři oblouky loubí.

Památkově chráněno od 16. srpna 2005.

Rýchorské náměstí čp. 13 (Q31689251)


Domy čp. 12 a 13, Rýchorské náměstí v Žacléři.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100530
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 13
50°39′11,63″ s. š., 15°54′26,93″ v. d.
Zděný jednopatrový dům s podloubím, barokního původu, klasicistně přestavěný.

Památkově chráněno od 10. září 2003.

Rýchorské náměstí čp. 14 (Q31689199)


Dům čp. 14, Rýchorské náměstí v Žacléři.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100529
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 14
50°39′12,17″ s. š., 15°54′26,86″ v. d.
Dům je významným a dobře zachovalým dokladem vývoje zástavby centra města s barokními konstrukcemi a hodnotnými klasicistními úpravami. Městský dům s podloubím na hloubkové parcele obdélného půdorysu, dvoupatrový, 2. patro tvoří půdní nástavba.

Památkově chráněno od 10. září 2003.

Rýchorské náměstí čp. 85 (Q31689368)


Dům čp. 85, Rýchorské náměstí v Žacléři.JPG
 
Kategorie „Rýchorské náměstí 85 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rýchorské náměstí 85 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42163/6-3754
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 85
50°39′11,52″ s. š., 15°54′24,08″ v. d.
Dům s bohatou stavební historií. Díky dochovaným fasádním prvkům (štuková výzdoba, nástěnné malby v podloubí, drobná pískovcová architektura) i vnitřní dispozici patří k nejhodnotnějším stavbám ve městě. Patrový městský dům obdélného půdorysu se základní třídílnou dvoutraktovou dispozicí, k níž je přistavěn další trakt se stájemi. Dům zděný z kamene a cihel se sedlovou střechou pokrytou pozinkovým plechem, stáje jsou zastřešeny pultově. Dům je předsazen před okolní zástavbu.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Rýchorské náměstí čp. 116 (Q31689670)


Dům čp. 116, Rýchorské náměstí v Žacléři.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13942/6-5097
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 116
50°39′7,24″ s. š., 15°54′23,9″ v. d.
Nárožní zděný městský dům obdélného půdorysu, dvoupatrový (druhé patro tvoří půdní vestavba), štítově orientovaný do náměstí, zapuštěný v mírně svažitém terénu. Střecha v kombinaci mansardové s valbovou, ve štítovém průčelí s vrchní polovalbou, pokrytá pozinkovým plechem. Spodní část podkroví upravena na obytnou, tvoří druhé patro. Vnitřní dispozice třídílná. V levé části dispozice původně patrně průjezd, koncem 19. století vestavěno schodiště, v současné době s mladšími úpravami.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Rýchorské náměstí čp. 117 (Q31689424)


Domy čp. 117 a 118, Rýchorské náměstí v Žacléři.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37148/6-5098
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 117
50°39′7,24″ s. š., 15°54′24,8″ v. d.
Jednopatrový dům s půdní nástavbou a sedlovou střechou. Barokní jádro domu se zbytky klasicistních úprav a známkami adaptace na přelomu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Rýchorské náměstí čp. 118 (Q31689620)


Domy čp. 117 a 118, Rýchorské náměstí v Žacléři.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17810/6-5099
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 118
50°39′6,98″ s. š., 15°54′25,49″ v. d.
Jednopatrový zděný městský dům s požární valbovou střechou. Sklepy a klenby v přízemí barokní, zbylá část domu upravena zřejmě počátkem 20. století.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Radnice (Q31689469)


Radnice, Rýchorské náměstí 181 v Žacléři.JPG
 
Kategorie „Radnice (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radnice (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26226/6-3750
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorské náměstí 181
50°39′8,75″ s. š., 15°54′22,72″ v. d.
Radnice. Zděný patrový dům s valbovou střechou. Pozdně klasicistní objekt s prvky historismu.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Rýchorská čp. 90 (Q38232422)


Dům Rýchorská 90 v Žacléři 1.JPG
 
Kategorie „Rýchorská 90 (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rýchorská 90 (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100996
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorská 90
50°39′9,14″ s. š., 15°54′21,27″ v. d.
Činžovní dům s venkovním schodištěm. Pozdně klasicistní jednopatrový činžovní trojkřídlový dům na nepravidelném půdorysu z roku 1870.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 19. dubna 2004.

Rýchorská čp. 99 (Q31689896)


Žacléř, dům čp.99.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100528
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorská 99
50°39′8,6″ s. š., 15°54′18,61″ v. d.
Městský dům. Jednopatrový dům obdélného půdorysu, zděný z cihel a kamene s valbovou střechou. Část dispozice barokní kolem roku 1700, zbytek domu, včetně fasád, klasicistní. Dům zděný z kamene a cihel, část patra z vepřovic.

Památkově chráněno od 9. září 2003.

Památková ochrana zrušena 28. prosince 2019 Rýchorská čp. 107 (Q31689525)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101257
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorská 107
50°39′6,7″ s. š., 15°54′16,74″ v. d.
Venkovský dům. Zřícený přízemní dům obdélného půdorysu, částečně zděný a částečně roubený s valbovou střechou. Patří k nejstarším dochovaným domům ve městě. Dům je zapuštěný ve strmém svahu, podsklepený. Objekt neudržován, dřevěné části se zhroutily po roce 2008.

Památkově chráněno od 9. listopadu 2004.
Památková ochrana zrušena 28. prosince 2019.

Rýchorská čp. 108 (Q61793207)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106266
Pam. katalog
MIS
Žacléř Rýchorská 108
50°39′7,28″ s. š., 15°54′18,57″ v. d.
Zděná volně stojící vila, původně hospoda s kinosálem, pak sanatorium.

Památkově chráněno od 8. září 2018.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q38232439)


Kostel Nejsvětější Trojice v Žacléři 03.JPG
 
Kategorie „Church of the Holy Trinity (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Holy Trinity (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24728/6-3745
Pam. katalog
MIS
Žacléř J. E. Purkyně, parc. 1
50°39′5,39″ s. š., 15°54′32,11″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice. Barokní orientovaný kostel, obsahující zbytky starší renesanční stavby, stojí na terase na kraji obce, asi na místě původního kostela doloženého prameny od 14. století. Kostel má věž nad západním průčelím a půdorys ve tvaru kříže, s obdélnou hlavní, obdélnou, příčnou lodí, trojboce uzavřeným presbytářem a patrovými oratořemi, vloženými do koutů mezi příčnou loď a presbytář.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Společný hrob rudoarmějců (Q38232446)


Společný hrob rudoarmějců 06.jpg
 
Kategorie „Společný hrob rudoarmějců (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Společný hrob rudoarmějců (Žacléř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20056/6-5159
Pam. katalog
MIS
Žacléř hřbitov za kostelem Nejsv. Trojice, pp. 1009/2
50°39′5,63″ s. š., 15°54′39,88″ v. d.
Společný hrob rudoarmějců. V zadní části u hřbitovní zdi ve směru severovýchodním. Nízká hrobová kvádrová obruba obdélníkového tvaru zhotovena z tesané žuly o rozměru 4,8 x 2,1 m, uprostřed v čelním pohledu s kvádrovým zapuštěným pilířkem miskovitého tvaru (ve vrchní části). Zadní část obruby překryta nízkým kvádrovým soklíkem, na kterém je postaven vertikální pomník, který je sesazen ze tří polí. Na prostřední obdélníkové kvádrové desce upevněna v horní části pěticípá hvězda, uprostřed s rytou kresbou srpu a kladiva (se zbytky zlacení). Na bočník kvádrech rytá jména devíti padlých, na středu text „Bojovali - zemřeli za naši společnou věc 1941 – 1945“.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Fara (Q31689310)


Fara, J. E. Purkyně v Žacléři 01.JPG
 
Kategorie „Rectory in Žacléř “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Žacléř “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29307/6-3749
Pam. katalog
MIS
Žacléř J. E. Purkyně 2
50°39′5,98″ s. š., 15°54′29,59″ v. d.
Barokní obdélná jednopatrová budova s mansardovou střechou, situována při cestě ke kostelu.

Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

J. A. Komenského če. 5 (Q38232448)


Žacléř, dům če.5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31353/6-4509
Pam. katalog
MIS
Žacléř J. A. Komenského če. 5
50°39′31,23″ s. š., 15°54′29,41″ v. d.
Venkovský dům. Roubená stavba s nízkou cihlovou podezdívkou. Postavena kolem roku 1850.

Památkově chráněno od 20. srpna 1979.

J. A. Komenského če. 8 (Q38232454)


Žacléř - J.A.Komenského, dům č.ev. 8, obr01.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16634/6-3752
Pam. katalog
MIS
Žacléř J. A. Komenského če. 8
50°39′13,97″ s. š., 15°54′25,41″ v. d.
Venkovský dům. Původní dům patřil k velmi hodnotným stavbám – byl pozůstatkem původní městské zástavby, současně dokládal typ domu stavěného v nižších horských oblastech v 17. a 18. století. Původní dům byl zbořen kvůli špatnému havarijnímu stavu, na jeho místě stojí jeho kopie. Roubený přízemní dům s dřevěným podloubím, krytý sedlovou střechou. Původně byl součástí řady domů, často těsně se dotýkajících bočními stěnami, roubených, s charakteristickými vysokými štíty vysunutými dopředu do ulice, podepřených trámovými sloupy, takže tvořily celá loubí. Některé již krátce po 2. světové válce podlehly demolici. V jednom z nich nocoval před odchodem do exilu J. A. Komenský.

Poznámka: původně čp. 80
Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

J. A. Komenského če. 1 (Q38232458)


Žacléř - J.A.Komenského, dům č.ev. 1, obr01.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35866/6-3753
Pam. katalog
MIS
Žacléř J. A. Komenského če. 1
50°39′13,56″ s. š., 15°54′25,24″ v. d.
Venkovský dům. Poslední doklad původní městské dřevěné zástavby. Roubený přízemní dům, s dřevěným podloubím, krytý sedlovou střechou (s dehtovým papírem), vysoký štít je rozdělen lištou na dva pásy- spodní s prkennou výplní svisle kladenou s lištami, horní, horní skládanou do klasu a přelištovanou.

Poznámka: původně čp. 81
Památkově chráněno od 22. dubna 1964.

Důl Jiří (Q27186398)


Žacléř, důl Jiří.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11148/6-5910
Pam. katalog
MIS
Žacléř Na Jiřím kopci, st. 239
50°39′57,81″ s. š., 15°55′10,33″ v. d.
Uhelný důl hlubinný Jiří, z toho jen: šachetní budova s těžní věží. Objekt je zachován v původní podobě z roku 1848. Kozlíková těžní věž se šachetní budovou. Šachetní budova je přízemní budova obdélného půdorysu zastřešená sedlovou střechou pokrytou asfaltovou lepenkou, k níž je připojena těžní věž. Celý objekt je zděný z režného cihelného zdiva.

Památkově chráněno od 8. února 1996.

Bobr[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou svatého Antonína Paduánského s Ježíškem (Q37009055)


Bobr, sloup se sochou svatého Antonína Paduánského s Ježíškem.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105337
Pam. katalog
MIS
Bobr pp. 557/3, Horská, proti čp. 403, okraj Žacléře, v klínu rozcestí na Bobra
50°39′46,95″ s. š., 15°54′14,9″ v. d.
Z období pozdního baroka.

Památkově chráněno od 25. března 2014.

Černá Voda[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Jáma Františka (Q27186419)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11144/6-5911
Pam. katalog
MIS
Černá Voda st. 77, 62, 67, 79, pp. 183
50°40′26,76″ s. š., 15°55′44,03″ v. d.
Uhelný důl hlubinný - jáma Františka, z toho jen: těžní věž se zařízením. Těžní věž z roku 1905 a stroj z roku 1935.

Památkově chráněno od 8. února 1996.

Vápenka (Q38486116)


Černá Voda, vápenka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101546
Pam. katalog
MIS
Černá Voda st. 51/1
50°40′37,46″ s. š., 15°55′49,1″ v. d.
Vápenka. Původní šachtová pec k pálení vápna z lomového kamene, žuly a slepenců.

Památkově chráněno od 13. června 2005.

Nové Domky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svaté Anny (Q38489962)


Nové Domky, socha svaté Anny.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27107/6-5056
Pam. katalog
MIS
Nové Domky při cestě k Růžovému paloučku, pp. 19/2
50°40′49,54″ s. š., 15°55′7,22″ v. d.
Socha sv. Anny, pozdně barokní z roku 1765.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Prkenný Důl[editovat | editovat zdroj]

Na území vsi částečně zasahuje i část památkově chráněného souboru „Soubor objektů těžkého a lehkého opevnění s tvrzí Stachelberg“ (viz Seznam kulturních památek v Trutnově#Babí).

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q38051034)


Prkenný Důl - kaple sv. Anny, obr01.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Prkenný Důl) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Prkenný Důl) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32087/6-4588
Pam. katalog
MIS
Prkenný Důl proti hostinci, st. 53
50°38′43,07″ s. š., 15°54′20,4″ v. d.
Kaple sv. Anny. Čtyřboká kaple téměř čtvercového půdorysu, zděná z kamene a cihel na kamenném základu zpevněném betonem. Střecha kaple v poměru ke zděnému tělesu stavby 2:1, pokrytá šindelem. Spodní část střechy tvoří kombinace mansardové střechy se zvonovou, oboje s výrazně okosenými hranami, na zvonové části je posazena osmiboká lucerna (půdorysně čtverec s výrazně okosenými nárožími), zastřešená jehlou s kovovou makovicí a křížem.

Památkově chráněno od 27. dubna 1982.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]