Přeskočit na obsah

Seznam děl souvisejících s procesem se skupinou Milady Horákové

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam literatury vztahujících se k procesu s Miladou Horákovou obsahuje monografie, memoárovou literaturu , noviny, časopisy, periodika a sborníky , které souvisí s procesem Milady Horákové.

Monografie

[editovat | editovat zdroj]
 • BERAN, Karel. Před soudem lidu: proces s dr. Miladou Horákovou a jejími dvanácti společníky před státním soudem v Praze 31. května až 8. června 1950. Praha: Melantrich, 1950. Předmluva Juraj Vieska. 
 • BOUČEK, Jaroslav. 27.6.1950. Poprava Záviše Kalandry. Česká kulturní avantgarda a KSČ. Praha: Havran, 2006. 
 • BULÍNOVÁ, Marie; JANIŠOVÁ, Milena; KAPLAN, Karel. Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951. Praha – Brno: Ústav pro soudové dějiny AV ČR – Doplněk, 1994. 
 • Dopisy Milady Horákové. Pankrác 24. 6.-27. 6. 1950. Praha: Lidové noviny, 1990. (vyšlo vícekrát, mj. I péčí Klubu Dr. Milady Horákové v Praze 1995). 
 • DVOŘÁK, Miroslav; ČERNÝ, Jaroslav. Žoldnéři války: soudní proces s dr. Horákovou a spol.. Praha: Mír, 1950. 
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora. Milada Horáková. Praha: Středočeské nakladatelství, 1991. 
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora. To byla Milada Horáková ve fotografiích a dokumentech. Praha: Klub Milady Horákové – Nakladatelství Eva – Milan Nevole, 2009. 
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora. Z letopisů třetího odboje. Praha: Hříbal, 1992. 
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora; DOLEŽAL, Jiří. O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Praha: Dr. Milady Horákové – Nakladatelství Eva Milan Nevole, 2001. 
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína; KOURA, Petr. Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol.. Praha: ÚSTR, 2008. 
 • HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990. 
 • IVANOV, Miroslav. Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové. Praha: Betty, 1991. 

Memoárová literatura

[editovat | editovat zdroj]
 • HEJDA, Jiří. Žil jsem zbytečně. Román mého života. Praha: Melantrich, 1991. 
 • HORÁK, Bohuslav. Milada Horáková (poznámky k jejímu životopisu). Washinghton: [s.n.], 1965. Rukopis. 
 • HRUBÁ, Olga. Lidé kolem Milady Horákové. Vzpomínky, úvahy, korespondence. Heršpice: Eman, 1999. 
 • KAPLAN, Karel. Druhý proces. Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: Karolinum, 2008. S. 582. 
 • KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948-1956. Brno: Doplněk, 1999. 
 • KAPLAN, Karel. Největší politický proces: M. Horáková a spol.. Brno: Doplněk, 1995. ISBN 80-85765-58-6. S. 350. 
 • KAPLAN, Karel; PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 978-80-7364-049-1. S. 253. 
 • KRATOCHVIL, Antonín. Žaluji I-III. Praha: Univerzum, 1990. 
 • Milada Horáková. K 10. výročí její popravy. Washington, Rada svobodného Československa [1960]. 102 s.
 • Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice, Horáková a společníci. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1950. Dostupné online. 
 • Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice : Horáková a společníci. 2. vyd. Praha: Levné knihy KMa, 2008. 275 s. ISBN 978-80-7309-533-8.  Jedná se o reprint původního vydání, vydaného Československým Ministerstvem spravedlnosti roku 1950.
 • RADOTÍNSKÝ, Jiří. Rozsudek, který otřásl světem. Praha: ČTK-Pressfoto, 1990. 

Noviny, časopisy, periodika

[editovat | editovat zdroj]
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína. My, žáci, žádáme trest smrti. Mladá fronta Dnes, 16. 6. 2007. 6. 2007, s. D5. 
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína. Propaganda pro nejmenší. Dětská literatura ve službách komunistických idejí. Dějiny a současnost 29. 2007, čís. 1, s. 17–20. 
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína. Vypořádali jsme se s Horákovou, vypořádáme se i s americkým broukem!“ Kampaň provázející proces s JUDr. Miladou Horákovou. Paměť a dějiny 1. 2007, čís. 1, s. 20–41. 
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína. UNCONQUERED – Neporažená. Komiks o Miladě Horákové. Dějiny a současnost 29. 2007, čís. 3, s. 12. 
 • JUST, Vladimír. Teatralita politického procesu aneb „Horáková a společníci“ jako divadelní inscenace. Divadelní revue 17. 2006, čís. 1, s. 3–32. Dostupné online. 
 • KAPLAN, Karel. Zprávy z cely Milady Horákové. Soudobé dějiny. 2003, čís. 1. 
 • KAPLAN, Karel; JANÁČ, Marek. Poslední slova obžalovaných v procesu s Miladou Horákovou „a spol.“. Soudobé dějiny. 2006, čís. 1–2, s. 197–238. 
 • MERTLÍKOVÁ, Olga. Milada Horáková ve vzpomínkách přátel a spolupracovníků. Stopami dějin Náchodska. 2000, roč. 6, s. 317–331. 
 • Masarykův lid. Časopis Klubu Dr. M. Horákové (od roku 1995).
 • Pavlovský, Petr: Mystifikace není divadlo (a vice versa). Byly soudní procesy, inscenované komunistickou totalitou, divadlem? Divadelní revue 17, č. 2/2006, s. 66n. (http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=10225).
 • Šormová, Eva: E. F. Burian: Pařeniště. Divadelní revue 4, č. 2/1993, s. 40-52 a 71-78.
 • Urbánek, Zdeněk (ed.): Dopisy Milady Horákové: Pankrác 24.6.-27.6.1950. Praha, Lidové noviny 1990.
 • BLAŽEK, Petr. „Při natáčení filmů o procesech je třeba opatrnosti“. Příprava, natáčení a uložení filmového záznamu soudního procesu „Milada Horáková a spol.“. In: KOPAL, Petr. Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí - filmové obrazy zla. Praha: Casablanka - ÚSTR, 2009. ISBN 978-80-87292-01-3, ISBN 978-80-87211-34-2. S. 201–213.
 • BLAŽEK, Petr. Rekonstrukce (Prameny k procesu s Miladou Horákovou a jejími druhy). In: Sborník AMV 4. Praha: [s.n.], 2006. ISSN 1214-4274. S. 199–229.
 • BURSÍK, Tomáš. Národu jsem vždy věrně sloužila a vědomě nikomu škodu neučinila. Františka Zemínová. In: Securitas imperii 14. Praha: ÚDV, 2006. Dostupné online. S. 271–280.[nedostupný zdroj]
 • KOURA, Petr. Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. In: Sborník AMV 4. Praha: [s.n.] [kapitola = Dostupné online]. S. 149–196.
 • Milada Horáková [sborník dokumentů, vzpomínek a fotografií]. Pamětní tisk k 40. výročí tragické smrti Dr. Milady Horákové. Praha, Melantrich 1990.
 • Navara, Luděk: Smutný útěk smutného muže. In: Příběhy železné opony 2. Brno, Host 2006, s. 80-99.
 • Vadas, Martin: Stud Čechů za komunistickou „školu nenávisti“. In: Formánková, Pavlína – Koura, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (historická studie a edice dokumentů). Praha, ÚSTR 2008 [fakticky 2009], s. 11-14.
 • Vadas, Martin – Halla, Josef: Projekt zpřístupnění „Procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové“. In: Secká, Milena – Křesťan, Jiří – Kahuda, Jan (připr.): České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia konaného ve dnech 27.-28. června 2006 v Českých Budějovicích v rámci 23. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění. Praha, Národní archiv 2007, s. 197-211.
 • Vorel, Jaroslav – Šimánková, Alena – Babka, Lukáš: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech I-III. Edice Sešity ÚDV, č. 8-10. Praha, ÚDV 2003-2004 (online: http://www.mvcr.cz/policie/udv/sesity/index.html).
 • UHROVÁ, Eva: Po stopách šesti žen (kapitola Milada Horáková na vlně feminismu), Mediasys, Praha 2020, ISBN 978-80-270-7989-6
 • Audyová, Alice: Anatomie morální paniky v médiích (kauza proces s Miladou Horákovou a spol.). Bakalářská práce. Brno, FSS MU 2006.
 • Burian, Emil František: Pařeniště. Hra o věrnosti a zradě o šesti obrazech a epilogu. Praha, [bez vydavatele a roku vydání].
 • Pocta všem, kteří vzdorovali: 2. část výstavy Milada Horáková. Katalog. Praha, Státní ústřední archiv v Praze 2000 (online https://web.archive.org/web/20050310092909/http://www.mvcr.cz/archivy/sua/vystavy/horakova/).

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]