Seznam chráněných území v okrese Jeseník

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Jeseník aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Jeseník.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1524 Borek u Domašova PR Borek u Domašova &0000000000000012.68000012,68
Kategorie „Borek u Domašova“ na Wikimedia Commons
Reliktní bor na suti devonského křemence 50°8′50″ s. š., 17°13′25″ v. d.
1090 Národní přírodní památka Borový NPP Borový &0000000000000036.84000036,84
Kategorie „Borový (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Jedna z nejpozoruhodnějších geologických lokalit v Českém masivu dokumentující zvětrávání žuly pokud jde o hrubé i drobné útvary zvětrávání 50°18′59″ s. š., 17°6′48″ v. d.
5843 PP Černá Voda - kulturní dům &-1000000000000000.0605000,0605 Biotop vzácného netopýra brvitého 50°18′38″ s. š., 17°9′21″ v. d.
2131 Hladina jezera PP Černé jezero &0000000000000005.3600005,36
Kategorie „Černé jezero (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana unikátního biotopu, na který je vázán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů 50°14′15″ s. š., 17°22′35″ v. d.
1527 PR Filipovické louky &0000000000000002.1100002,11 Lokalita s regionálním ekologickým, vědeckým i estetickým významem 50°9′41″ s. š., 17°9′58″ v. d.
2153 Celkový pohled na chráněnou louku PP Chebzí &0000000000000002.8600002,86
Kategorie „Chebzí_(natural_monument)“ na Wikimedia Commons
Louky s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin (zejména vstavačovitých) 50°14′48″ s. š., 17°15′46″ v. d.
83 Velká Kotlina a Praděd v CHKO Jeseníky CHKO Jeseníky &0000000000074000.00000074 000
Kategorie „CHKO Jeseníky“ na Wikimedia Commons
50°2′37″ s. š., 17°12′37″ v. d.
649 Jeskyně Na Pomezí NPP Jeskyně Na Pomezí &0000000000000020.60000020,60
Kategorie „Jeskyně Na Pomezí“ na Wikimedia Commons
Klasické území podhorského krasu s výrazně vyvinutým krasovým fenoménem, které je značně kulturně-osvětově využíváno 50°14′46″ s. š., 17°8′18″ v. d.
5694 PP Louka Na Miroslavi &0000000000000000.8460000,846 Mimořádně bohatá populace mečíku střechovitého a jeho biotop 50°13′3″ s. š., 17°7′50″ v. d.
268 NPP Na Špičáku &0000000000000007.0500007,05 Významné krasové území s význačnými povrchovými i podzemními krasovými jevy a s výskytem přirozených porostů tisu 50°17′7″ s. š., 17°15′2″ v. d.
5654 PP Písečná-mokřad &0000000000000008.1129008,1129 Biotop evropsky významného druhu kuňky žlutobřiché 50°16′34″ s. š., 17°15′8″ v. d.
1091 Píšťala PP Píšťala &0000000000000016.25000016,25
Kategorie „Píšťala (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vrcholové skály dokumentující přirozené zvětrávání a formování terénních tvarů v žulovském granodioritu 50°17′40″ s. š., 17°8′18″ v. d.
1307 Petrovy kameny, v pozadí Praděd NPR Praděd &0000000000002031.0000002 031
Kategorie „Praděd“ na Wikimedia Commons
Komplex přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf nejvyšších pohoří Hrubý Jeseník 50°4′54″ s. š., 17°13′41″ v. d.
1964 Račí údolí PR Račí údolí &0000000000000061.79000061,79
Kategorie „Račí údolí“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesních porostů pralesovitého charakteru 50°21′59″ s. š., 16°59′31″ v. d.
371 Naučná stezka skrze národní přírodní rezervaci NPR Rejvíz &0000000000000331.290000331,29
Kategorie „Rejvíz (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horninového, vodního a půdního prostředí 50°13′8″ s. š., 17°17′57″ v. d.
1089 PP Skalka pod Kaní horou &0000000000000000.1400000,14 Nejtypičtěji a nepravidelněji vyvinuté izolované žulové skály na území žulovského plutonu 50°19′49″ s. š., 17°5′29″ v. d.
1952 Sněžná kotlina v zimě PR Sněžná kotlina &0000000000000107.870000107,87
Kategorie „Sněžná kotlina“ na Wikimedia Commons
Horský les a strže, významná botanická lokalita 50°8′38″ s. š., 17°8′28″ v. d.
6012 PR Stráž - Skalka &0000000000000011.28000011,28 Komplex druhově bohatých travinobylinných společenstev s výskytem četných chráněných či ohrožených druhů rostlin, zejména vstavačovitých (např. prstnatec bezový). 50°11′4″ s. š., 17°2′10″ v. d.
432 Serak.jpg NPR Šerák-Keprník &0000000000001174.0000001 174
Kategorie „Keprník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šerák“ na Wikimedia Commons
Ochrana geomorfologicky výrazných vrcholových partií Hrubého Jeseníku při horní hranici lesa s dobře zachovalými, místy pralesovitými formacemi horských smrčin a horských smíšených lesů 50°10′53″ s. š., 17°6′56″ v. d.
5656 Štola Marie Pomocná PP Štola Marie Pomocná &0000000000000003.3200003,32
Kategorie „Štola Marie Pomocná (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotop letounů, zejména evropsky významného druhu netopýr velký 50°13′44″ s. š., 17°24′ v. d.
1953 PR Šumárník &0000000000000000.7500000,75 Vypreparované skalky na hřebeni Šeráku botanicky významné 50°11′19″ s. š., 17°7′45″ v. d.
545 Smolny vrch6.jpg NPP Venušiny misky &0000000000000003.9000003,90
Kategorie „Smolný vrch“ na Wikimedia Commons
Jedinečný geomorfologický výtvor s kulovitou odlučností žuly 50°20′6″ s. š., 17°8′50″ v. d.
1815 Vidnavské mokřiny PR Vidnavské mokřiny &0000000000000031.99000031,99
Kategorie „Vidnavské mokřiny“ na Wikimedia Commons
Ochrana ohrožených a mokřadních rostlinných společenstev a na ně vázaných živočichů 50°22′58″ s. š., 17°11′59″ v. d.
650 Vodopády Stříbrného potoka6.jpg PP Vodopády Stříbrného potoka &0000000000000001.2400001,24
Kategorie „Vodopády Stříbrného potoka“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky význačné území, které nemá v Rychlebských horách obdoby 50°16′26″ s. š., 17°3′5″ v. d.
945 PR Vysoký vodopád.jpg PR Vysoký vodopád &0000000000000137.110000137,11 Ochrana horského lesa, největšího vodopádu v Hrubém Jeseníku a vzácných mechových společenstev 50°6′47″ s. š., 17°12′18″ v. d.
5853 PP Zlaté jezero &0000000000000024.37660024,3766 Biotop kuňky žlutobřiché a dalších vzácných či zvláště chráněných živočichů, především obojživelníků 50°16′40″ s. š., 17°23′45″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.