Seznam chráněných území v okrese Beroun

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Beroun aktuální k srpnu 2018, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Beroun.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2079 Pohled na lokalitu PP Branžovy &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Branžovy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Branžovy“ na Wikimedia Commons
Cenná lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 49°58′58″ s. š., 14°10′14″ v. d.
6018 Jinecké hřebeny z Houpáku CHKO Brdy &0000000000034499.34270034 499,3427
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi 49°45′52″ s. š., 13°53′30″ v. d.
22 Výhled na Berounku z Tetína směrem k Srbsku CHKO Český kras &0000000000013200.00000013 200
Kategorie „Český kras“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Český kras“ na Wikimedia Commons
49°56′27″ s. š., 14°9′44″ v. d.
5981 PP Housina &0000000000000183.550000183,55
Kategorie „Housina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Housina“ na Wikimedia Commons
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, eurosibiřské stepní doubravy a polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 49°52′25″ s. š., 14°0′58″ v. d.
Vrchol Stožce PřP Hřebeny &0000000000018400.00000018 400
Kategorie „Natural park Brdy-Hřebeny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Natural park Brdy-Hřebeny“ na Wikimedia Commons
49°52′36″ s. š., 14°11′37″ v. d.
6197 Jindřichova skála PP Jindřichova skála &0000000000000005.2800005,28
Kategorie „Jindřichova skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jindřichova skála“ na Wikimedia Commons
Skalní útvary s projevy mrazového zvětrávání a na ně vázané ekosystémy 49°46′5″ s. š., 13°52′53″ v. d.
849 PR Jouglovka &0000000000000003.4100003,41
Kategorie „Jouglovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jouglovka“ na Wikimedia Commons
Buližníkový kamýk s přirozenou flórou 49°55′55″ s. š., 13°50′23″ v. d.
548 Karlické údolí PR Karlické údolí &0000000000000214.110000214,11
Kategorie „Karlické údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karlické údolí“ na Wikimedia Commons
Hluboké údolí s lesními, lesostepními a stepními společenstvy 49°56′51″ s. š., 14°15′7″ v. d.
164 Lesy v okolí hradu Karlštejn NPR Karlštejn &0000000000001547.0000001 547
Kategorie „Karlštejn (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karlštejn (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázka přírody Českého krasu 49°57′40″ s. š., 14°9′27″ v. d.
639 NPP Klonk u Suchomast NPP Klonk &0000000000000008.9100008,91
Kategorie „Klonk (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klonk (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Klasická lokalita Barrandienu, světově uznávané rozhraní siluru a devonu 49°54′3″ s. š., 14°3′41″ v. d.
219 Přírodní rezervace Kobyla PR Kobyla &0000000000000018.50000018,50
Kategorie „Kobyla (Český kras)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kobyla (Český kras)“ na Wikimedia Commons
Unikátní stepní a lesostepní vegetace s výskytem dřínových doubrav 49°54′38″ s. š., 14°4′59″ v. d.
177 Kodská jeskyně NPR Koda &0000000000000463.640000463,64
Kategorie „Koda (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koda (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana krajinného rázu, zvířeny a květeny 49°56′10″ s. š., 14°7′1″ v. d.
1007 Národní přírodní památka Kotýz NPP Kotýz &0000000000000031.00000031,00
Kategorie „Kotýz“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kotýz“ na Wikimedia Commons
Vápencový ostroh s krasovými jevy 49°55′ s. š., 14°2′48″ v. d.
24 Buližníkové skalisko v CHKO Křivoklátsko CHKO Křivoklátsko &0000000000063000.00000063 000
Kategorie „CHKO Křivoklátsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Křivoklátsko“ na Wikimedia Commons
49°57′32″ s. š., 13°52′50″ v. d.
691 Zarůstající lom Kozolupy PP Lom Kozolupy &0000000000000002.0000002,00
Kategorie „Lom Kozolupy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lom Kozolupy“ na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita 49°57′38″ s. š., 14°11′37″ v. d.
5955 Cesta na Lounín PP Lounín &0000000000000019.23000019,23
Kategorie „Lounín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lounín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Hercynské dubohabřiny a suché širokolisté trávníky s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů 49°54′35″ s. š., 14°0′52″ v. d.
5739 PR Na Voskopě &0000000000000031.49000031,49
Kategorie „Na Voskopě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Voskopě“ na Wikimedia Commons
Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, geologický reliéf s povrchovými krasovými jevy, krasovými kapsami a jejich výplněmi 49°54′16″ s. š., 14°4′14″ v. d.
1008 Lom v PP Otmíčská hora PP Otmíčská hora &0000000000000005.3000005,3
Kategorie „Otmíčská hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Otmíčská hora“ na Wikimedia Commons
Skalní stepi a teplomilný háj s bohatou květenou 49°51′48″ s. š., 13°56′53″ v. d.
848 Teplomilné stráně PP Stará Ves PP Stará Ves &0000000000000001.9400001,94
Kategorie „Stará Ves (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stará Ves (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Teplomilná společenstva na diabasovém podkladu 49°57′47″ s. š., 13°59′37″ v. d.
6193 PP Stroupínský potok PP Stroupínský potok &0000000000000001.1612001,1612
Kategorie „Stroupínský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stroupínský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Výskyt chráněných živočichů raka kamenáče, raka říčního a střevle potoční a biotopy těchto druhů 49°54′ s. š., 13°55′39″ v. d.
1009 Studánky u Cerhovic PP Studánky u Cerhovic &0000000000000009.5000009,50
Kategorie „Studánky u Cerhovic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Studánky u Cerhovic“ na Wikimedia Commons
Prameniště se vzácnou květenou 49°50′46″ s. š., 13°48′33″ v. d.
5605 PP Syslí louky u Loděnice &0000000000000004.7100004,71
Kategorie „Syslí louky u Loděnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Syslí louky u Loděnice“ na Wikimedia Commons
Ochrana původní populace kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného 49°59′4″ s. š., 14°9′46″ v. d.
439 Špičatý vrch-Barrandovy jámy PP Špičatý vrch-Barrandovy jámy &0000000000000002.8000002,80
Kategorie „Špičatý vrch-Barrandovy jámy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špičatý vrch-Barrandovy jámy“ na Wikimedia Commons
Významná lokalita zkamenělin 49°58′54″ s. š., 14°9′30″ v. d.
597 Tetínské skály PR Tetínské skály &0000000000000018.08000018,08
Kategorie „Tetínské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tetínské skály“ na Wikimedia Commons
Lomové odkryvy podloží se zbytky skalních stepí 49°56′56″ s. š., 14°7′7″ v. d.
847 Trubínský vrch PP Trubínský vrch &0000000000000003.9400003,94
Kategorie „Trubínský vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trubínský vrch“ na Wikimedia Commons
Skalní step na diabasech 49°56′38″ s. š., 13°59′46″ v. d.
840 Týřov NPR Týřov &0000000000000420.000000420,00
Kategorie „Týřov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Týřov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Reprezentativní území Křivoklátska s přirozenými lesy, lesostepí a skalní stepí 49°58′50″ s. š., 13°48′7″ v. d.
550 PR Voškov &0000000000000029.88000029,88
Kategorie „Voškov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Voškov“ na Wikimedia Commons
Bučiny a suťové porosty s bohatým bylinným patrem 49°55′5″ s. š., 14°11′5″ v. d.
514 Vrchol Vraní skály PP Vraní skála &0000000000000020.67000020,67
Kategorie „Vraní skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vraní skála“ na Wikimedia Commons
Buližníková skála, vyhlídkový bod 49°55′39″ s. š., 13°56′29″ v. d.
851 Potok Vůznice NPR Vůznice &0000000000000231.220000231,22
Kategorie „Vůznice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vůznice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Soubor přirozených lesních a lesostepních společenstev Křivoklátska 50°0′59″ s. š., 13°59′14″ v. d.
648 Háj na vrcholu hřebenu PP Zahořanský stratotyp &0000000000000001.5200001,52
Kategorie „Zahořanský stratotyp“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zahořanský stratotyp“ na Wikimedia Commons
Výchoz záhořanských vrstev českého ordoviku s fosilní faunou 49°56′53″ s. š., 14°1′41″ v. d.
531 Zdická skalka u Kublova PP Zdická skalka u Kublova &0000000000000000.5700000,57
Kategorie „Zdická skalka u Kublova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zdická skalka u Kublova“ na Wikimedia Commons
Vypreparovaná buližníková skála 49°56′27″ s. š., 13°53′22″ v. d.
549 Zlatý kůň NPP Zlatý kůň &0000000000000037.00000037,00
Kategorie „Zlatý kůň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlatý kůň“ na Wikimedia Commons
Soustava krápníkových jeskyň s fosiliemi a zbytkem penězokazecké dílny 49°54′57″ s. š., 14°4′9″ v. d.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  • Symbolem † jsou označena chráněná území, která byla zrušena.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.