Přeskočit na obsah

Seznam českých a slovenských železničních nákladních vozů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam českých a slovenských železničních nákladních vozů zahrnuje řady železničních nákladních vozů způsobilých k provozu na veřejných železnicích, vyráběné po skončení druhé světové války, jejichž držitelem byly československé subjekty a které byly registrovány u československých úřadů. Přednost je dána vozidlovému parku ČSD (vozy v majetku ČSD a vozy přepravců, zařazené do parku ČSD).

Během sledovaného období došlo ke změnám:

 • řadového označení vozů; především bylo československé národní označení (první sloupec tabulek) změněno na mezinárodní označení podle Mezinárodní železniční unie (UIC) (druhý sloupec),
 • identifikace vozů zavedením identifikace pomocí dvanáctimístných čísel ve druhé polovině 60. let; číselný interval (5. až 8. číslice dvanáctimístného čísla) je uveden ve čtvrtém sloupci tabulek (většinou je uveden poslední platný číselný interval, který je ke každé uvedené řadě vozu znám, případně vývoj těchto intervalů),
 • pravidel registrace vozů – zařazování „soukromých vozů“ u jednotlivých národních železnic – členů UIC, v našem případě ČSD, ČD, ŽSR, bylo ukončeno rokem 2010 a nahrazeno státní evidencí držitelů vozů s přidělováním kódu VKM.

Vysvětlivky k jednotlivým skupinám tabulkových údajů[editovat | editovat zdroj]

 • Národní označení – písmenné řadové označení vozu ("řada") dle československých zvyklostí používané u ČSD a vozů čs. podniků do roku 1968. Poté bylo užito v různých formách zápisu jako tzv. vedlejší řadové označení, kdy hlavním označením bylo "Značení UIC". Národní označení slouží k základní klasifikaci vozů a je doplněno číslem (viz interval). V tabulce je uváděno poslední platné Národní označení (starší jsou v případě potřeby uváděna v závorce).
 • Značení UIC – písmenné řadové označení vozu ("řada") dle mezinárodně platné vyhlášky UIC 438, používané u ČSD jako hlavní označení od roku 1968. Toto označení slouží k základní klasifikaci vozů a je doplněno číslem (viz interval). V tabulce je uváděno poslední Značení UIC (starší jsou v případě potřeby uváděna v závorce).
 • Skupina – tzv. „konstrukční“ nebo „vozová“ skupina, sjednocující vozy stejného původu (země původu, období výroby) a podobných základních technických vlastností do skupin pro odlišení od ostatních. V současnosti se toto třídění již nepoužívá.
 • Interval – číselný interval, který je počáteční částí celého čísla vozu. Slouží k detailnější klasifikaci vozů a k podrobnějšímu rozlišení různých typů vozů majících stejnou "řadu". Platí pro Národní označení i Značení UIC.
 • Výrobce – závod, který vyráběl danou řadu vozů. Je uveden ve zjednodušené formě zápisu (sídlo výrobce), případně celým názvem bez uvedení právní formy subjektu, platným v době výroby konkrétní řady vozu.
 • Rok výroby – konkrétní léta nebo dekáda, kdy byla daná řada vyráběna pro potřeby ČSD nebo čs. průmyslu.
 • Popis – jednoduchá charakteristika vozu, kde např. 2n = dvounápravový, 4n = čtyřnápravový, provozní určení, upřesňující informace.

Vozy dodané v letech 1945–1992[editovat | editovat zdroj]

V přehledu jsou zahrnuty řady vozů, které byly vyrobeny a dodány československým odběratelům v letech 1945 až 1992, byly provozovány na území ČSR/ČSSR, vlastněny ČSD nebo československými podniky (tzv. „soukromé vozy“ zařazené u ČSD) buď po celou dobu provozu, nebo jen v určitém období. Jsou zde zahrnuty i vozy, jejichž výroba začala v roce 1945 ještě za 2. světové války a volně pokračovala i v prvních letech po skončení války (jde o vozy dodané československým odběratelům). Symbol [P] ve čtvrtém sloupci označuje interval, který byl přidělen pouze soukromým vozům zařazeným u ČSD.

Vozy kryté[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
Ztr (ex Zsr), Ztrn Glm 10 102 2 – 102 9
104 0 – 104 9
Kopřivnice, Smíchov,
Č.Lípa, Studénka
1946-48 2n krytý, s brzd. budkou (Studénka) / bez budky; z výroby Zsr, od roku 1949 Ztr; řadu Ztrn dostávaly až v provozu vozy Ztr bez pravidelného čištění ČSD Class Ztr
Ztrc Glmqs (ex Glmqrs) 10 136 1 Smíchov (…) 1947 2n krytý, průběžné parní potrubí a průběžný elektrický kabel; využívány rovněž jako spěšninové vozy ČSD Class Ztr
Ztrc Glms (ex Glmrs) 10 136 4 Smíchov (…) 1947 2n krytý, průběžné parní potrubí; využívány rovněž jako spěšninové vozy ČSD Class Ztr
Ztrcc Gs (Glms), ex Grs 10 131 0 ČSD ŽOS Trnava 19xx 2n krytý, rekonstrukce ze Ztr (doplněn parou vytápěný ložný prostor) – spěšninové vozy ČSD Class Ztr
M Hk 10 205 0 Č. Lípa 1956 2n krytý s brzdařskou budkou (prototyp vzniklý rekonstrukcí ze Ztr), na živá zvířata
M Hks 10 215 0 – 215 1 Č. Lípa, Smíchov 1959-61 2n krytý, na živá zvířata ČSD Class M
Zt Gkks (ex Gls) 23 130 0 - 130 4 (ex 133 0 – 133 7, 134 0 – 134 3) Polsko 1951-53 2n krytý ČSD Class Zt
Zts Gbs 31 150 0 – 150 1 Jugoslávie 1965-69 2n krytý, verze s ruční brzdou na plošině i bez ruční brzdy. Verze s ručním přestavovačem P-L (prázdný-ložený). Často fyzicky označeny nesprávnou řadou Gbgs Gbs (sk. 31) ČSD Class Zts group 31
ČSD Class Gbs
Zts Gbss 31 173 9 Jugoslávie 1965-69 2n krytý, verze s ruční brzdou na plošině i bez ruční brzdy. Schopné provozu v loženém stavu v režimu SS (120 km/h) a s automatickou regulací brzdné síly podle hmotnosti nákladu (DK-GP-A). Později některé upraveny na 100 km/h a přeznačeny do intervalu 150 0 – 150 1 s řadou Gbs Gbs (sk. 31) ČSD Class Zts group 31
ČSD Class Gbs
Zts Gbgkks 12 153 3, 153 4
154 0 [P], 154 7 – 154 9
Č. Lípa 1983-86 2n krytý s násypkami ČSD Class Zts group 12
Zts Gbgs 10 157 0 – 157 3, 158 0 – 158 3, 158 4 [P] Poprad 1970-73 2n krytý s násypkami, část vozů 157 0 - 157 3 s brzd. budkou (později odebírána) Zts/Gbgs (sk. 10) ČSD Class Zts group 10
Zts Gbgs 23 157 3 – 157 5 Polsko 1970-71 2n krytý s násypkami, celokovová skříň ČSD Class Zts group 23
Zts Gbgs 27 157 6 – 157 9 Rumunsko 1970-71 2n krytý s násypkami ČSD Class Zts group 27
Zts Hbcks
Hbckss
31 233 9 (ex 218 4)
243 9 (ex 218 5)
Jugoslávie 2n krytý, bez ruční brzdy, v každém čele čelní dveře. Verze Hbckss 243 9 schopná provozu v loženém stavu v režimu SS (120 km/h)
Ztff Hbfs, Hfs 10 238 0 (ex 214 0) Poprad 1973 2n krytý, tvarově a výbavou přizpůsoben požadavkům přepravy do Velké Británie (obrys, ruční páková pořádací brzda, potrubí sací brzdy)
Zts Gbkks 12 154 0 Č. Lípa 1986 2n krytý, kusové zboží, bez střešních násypných otvorů a dveřních výsypných klapek, čs. armáda Gbkks (Zts) ČSD Class Gbkks
Ztsc Gbqs 12 154 2 Č. Lípa 1986-87 2n krytý, spěšninový, průběžný kabel el. topení ČSD Class Gbqs
Ztfcs Gbkkqs 12 153 8 Č. Lípa 1985 2n krytý, poštovní zásilky, průběžný kabel el. topení, průběžné potrubí parního topení CZ-POŠTA Class Gbkkqs
Ztscc Gbkkqs 12 153 8 Č. Lípa 1986-87 2n krytý, spěšninový, průběžný kabel el. topení, průběžné potrubí parního topení
Ztsc Gbkkqss, později Gbkkqs 12 176 0 Č. Lípa 1987 2n krytý, spěšninový, průběžný kabel el. topení, z výroby 120 km/h
Zsa Hacdgs (ex Hacdgrs) 10 272 1 – 272 8 Smíchov (prototyp),

Č. Lípa

1958-62 4n krytý s násypkami a výsypkami, s brzd. budkou / s brzd. plošinou, průběžné potrubí parního topení (během výroby později neosazováno)
Za Hacgs 9 262 8
(272 1 – 272 8)
Č. Lípa 1958-62 4n krytý s násypkami
reko Zsa/Hacdgs 272 1 – 272 8
ČSD Class Za
Za Gags 10 195 1 – 195 6 Č. Lípa 1976-78 4n krytý s násypkami, podvozky 26-2.8 ČSD Class Za group 10
Za Gags 51 196 0 – 196 3

199 1

Poprad 1987-90 4n krytý s násypkami, upravená skříň a podvozky Y25Rs oproti Za/Gags 10. sk. Za/Gags 51. sk. ČSD Class Za group 51
ČSD Class Gags group 51
Zav Hadgs 11 260 0 – 260 5 Č. Lípa 1965-73 4n na obilí ČSD Class Zav
Zazc
(z výroby Zac)
Haqs

(ex Taeqrs)

10 Haqs 264 0

(ex Taeqrs 585 5, prototypy interval 586 5)

Č. Lípa 1963, 1965-66 4n, přesuvná střecha, průběžný kabel el. topení, průběžné porubí parního topení
Zac ? 10 027 0 [P] Č. Lípa 4n, přeprava živých ryb, kabel el. topení a průběžné porubí parního topení, skříň odvozena od Zac/Zaz
Zaz Taes (ex Has) 10 Taes/Zaz 581 1 – 581 4
585 1 – 585 4

585 7 – 585 9
od r. 1982:
Has 270 0 – 270 4
od 90. let:
Taes 081 1 – 081 3

Č. Lípa 1965-73 4n s odsuvnou střechou ČSD Class Zaz
Utz Tcms 10/11 072 6 – 072 8

(ex 572 6 – 572 8, 574 8 a 574 9)

Č. Lípa 1968-73 2n s odsuvnou střechou ČSD Class Utz
Utz Tcms 31 572 5 Jugoslávie 2n s odsuvnou střechou ČSD Class Tcms group 31
Tdgns 13 014 7 Č. Lípa 1992-93 na zrniny, obilniny Tdgns ČD Class Tdgns

Vozy vysokostěnné[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
Vtr (ex Vsr) E 10 500 0 – 503 6 Tatra: Kopřivnice, Č. Lípa, Kolín; Mostáreň Brezno, Uničovské strojírny 1946-57 2n s tlakovou brzdou i bez tlakové brzdy, s ruční brzdou ovládanou z budky nebo pořádacím kolem ze země ČSD Class Vtr
Vtd El 10 510 0 – 510 5 Smíchov, Kopřivnice, Poprad 1946-47 2n s klanicemi a odnímatelnými stěnami a klapkami, skříň i klapky kompletně dřevěné, s brzdou i bez brzdy, navazuje na meziválečné Vtd s konstrukčními úpravami pro DR za 2. sv. války; v intervalech 510 0 až 510 5 zařazeny se staršími vozy řady Vtd skupiny 8
Vtdr (část ex Vdr) El 10 556 0 – 557 1
Do r. 1982
vozy bez brzdy:
556 0 – 556 4 (ex 559 4 – 559 9)
Vagónky Tatra, Mostáreň Brezno 1947-60 2n s klanicemi a odnímatelnými stěnami a klapkami; u nejstarších vozů vyrobených s řadou Vdr byla skříň dřevěná a boční klapka plechová, u dalších (rovnou řada Vtdr) celá skříň plechová
s tlakovou brzdou i bez tlakové brzdy, z výroby všechny bez ruční brzdy
ČSD Class Vtdr
Vtdrp Elo 10 556 5 (ex 511 0 – 511 7) ČSD ŽOS 195x 2n, rekonstrukce z Vtdr s dřevěnou skříní (zvýšení skříně a její fixace k rámu), pouze pro vnitrostátní provoz (režim 20)
Vtu, Vut
(později Vtp, Vtpr)
El 25 559 0 – 559 1 (– 559 2, 559 3)
/ 516 0, 516 1 (ex 4-58)
Niesky (NDR) 1951 2n, dřevěná skříň, německá řada Om; verze s tlakovou brzdou bez ruční brzdy a verze s tlakovou a ruční brzdou (brzdařská plošina), vozy rekonstruované na Vtp(r) (všechny stěny pevné) intervaly 516 0 a 516 1; pouze vnitrostátní provoz (režim 20)
Vte Es 31 552 0 – 552 2
555 0 – 555 4
Jugoslávie 1965-66 2n s budkou i bez ČSD Class Vte group 31
Vte Es 27 552 3 – 552 8 Rumunsko:
Arad, Severin
1973-75 2n, s plošinou i bez ČSD Class Vte group 27
Vte Es 11 552 9 – 554 0 Č. Lípa 1978-82 2n ČSD Class Vte group 11
Vte Es 12 554 0 – 555 6 Č. Lípa 1987-90 2n ČSD Class Es
Vte Es 13 555 6 – 555 8 Č. Lípa 1990 2n, dvojkolí s ložisky vzor 86V ČSD Class Es
Vsa Eal 10 591 2 – 592 5, 598 1 – 598 9 (část ex 599 0), 596 7 [P] Poprad, Burgas (Bulharsko) 1957-66
(1956-67)
4n, výsypné klapky ČSD Class Vsa
Vsae (ex Vsa-u) Eacs 10 543 0 – 543 2 (ex 595 0 – 595 5) Studénka 1964 4n, výsypné klapky, brzd. plošina, zesílená skříň
Vsaz 10 591 2 (ex 7-42) Poprad 1962 (1960?) 4n, výsypné podlahové klapky a odsuvná střecha, brzd. plošina; vyrobeny 2 vozy
Vase Eacs (ex Eas) 10 546 0 – 546 6 (ex 595 6 – 596 7) Poprad 1964, 1966-69 4n, podlahové výsypné klapky. Prototypy z roku 1964 měly řadu Vas a trochu odlišně řešenou skříň (Vas vyrobeny 4 kusy) ČSD Class Vase
Var Ea 10 590 0 (ex 670 0) Poprad 1963 4n, bez bočních dveří, uhlí + ruda, pouze prototypy
Uae Eas 11 597 0 – 597 9 Poprad 1979-84 podvozky 26-2.8 ČSD Class Eas group 11
Uae Eas 51 596 8 – 596 9 Poprad 1979-84 podvozky Y25Cs Eas (sk. 51) ČSD Class Eas group 51
Uae Eas 54 596 6 a 594 9 Poprad 1979-84 podvozky Y25Rs,
reko Eas sk. 11
Eas (sk. 53) ČSD Class Eas group 54
Uaes Eas-u 52 595 0 – 596 0 Poprad 1983-87 podvozky Y25Cs,
část Y25Rs
ČSD Class Eas-u
Uaes Eas-u 53 596 0 – 596 6 Poprad 1983-87 podvozky Y25Cs,
část Y25Rs
ČSD Class Eas-u 53
Ua Eal 10 599 1 (ČSD ŽOS) rekonstrukce Vsa (Eal) zavařením podlahových výsypných klapek

Vozy nízkostěnné[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
Na / Nap Rlmm 383 2 USA, (V. Británie) 1946 4n, z poválečných dodávek UNRRA Nap (UNRRA) ČSD Class Nap
Nsk Kbkks

(ex Kbs)

10 341 5 – 341 6 (ČSD), 341 7 [P]
(ex 333 0 – 333 5)
Smíchov, Č.Lípa 1962-66
(1962-67)
2n ČSD Class Nsk
Ks/Kns 13 330 0
od roku 2009:
337 9
Č.Lípa 1987, 1991 2n ČSD Class Ks
Pk Kbkkm

(ex Om)

39 321 9

(ex 361 0 – 361 9)

Švédsko (různí) 1935-42 2n, s klanicemi, různé typy, původem od švédských SJ, u ČSD zařazovány cca od roku 1979
Paon Smm (ex Rlmm) 10
(ex 383 4 - 383 5)
Smíchov 1952-54 nízké stěny skříně ČSD Class Paon
Paov Smm (ex Rmm) 10 460 6 (ex 385 0 – 385 3) Smíchov, Poprad, Královopolská 1953-56 vysoké stěny skříně Smm (Paov) ČSD Class Paov
Na Rem 10 390 1 a 390 2
po r. 1982:
386 0
Č. Lípa, Studénka 1957 (1958), 1961-63 podv. 26-2.7 a 26-2.8 Rem (Na) ČSD Class Na
ČSD Class Rem
Nas Res 10 390 2 – 390 5
po r. 1982:
394 0 – 394 1
Studénka 1967-70 podv. 26-2.7 a 26-2.8 ČSD Class Nas group 10
Nas Res 11 394 0 – 394 4 Poprad 1976-78 podv. 26-2.8 ČSD Class Nas group 11
Na Res 51 393 8 – 393 9 Poprad 1983-87 podv. Y25Cs ČSD Class Na
Na Res 67 393 6 – 393 7 Rumunsko:
MEVA, Arad
1977-83 podv. Y25Cs ČSD Class Na

Vozy plošinové[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
R 380 0 (ex 3-1, 3-98) USA, (V. Británie) 1946 4n, z poválečných dodávek UNRRA
Pa / Pae R 380 0

(ex 3-14)

Kopřivnice 1945 4n, původně válečná objednávka pro DR, dokončená až po válce a dodaná ČSD
Ptdo Kbmps 10 342 5
(ex 312 0, 312 1, 342 0, 342 1)
Č. Lípa 1966-67 2n, rekonstrukce z Otdo ČSD Class Ptdo
Ptdr Kbmp 10 312 7
(ex 310 99)
Č. Lípa 1947-59 2n, reko z Otdr ČSD Class Ptdr
Pdky Lg 8, 10 441 1 ČSD ŽOS 2n, na přepravu kontejnerů; rekonstrukce z Vtd
Pao Smmp
(ex Rmmp)
10 462 2 – 462 4 Smíchov, Studénka, Č. Lípa, Královopolská 1950-65 4n, délka přes nárazníky 15,24 m; některé vznikly z Paov a Paon ČSD Class Pao
Pa Sps 10 471 9 4n, sklopné klanice; rekonstrukce Na/Rem (demontáž bočních sklopných stěn, zesílení spodku a brzdařské plošiny)
Pa, SV, SVS, EL, EMV Smmp, Sps 11 471 9 [P] a další Poprad 1965-8x 4n, typ 416, různé modifikace a nástavby, délka přes nárazníky 13,86 m, průmysl a ČSD – traťové hospodářství. V praxi jsou vozy hojně označeny řadou Sps (zejména soukromé vozy mimo majetek SŽDC, řada Sps patří k intervalu 471 9), někdy řadou Smmp (podle konstrukční podobnosti s řadou Pao/Smmp). Označení UIC se objevuje až po roce 1989 CZ Class Sps
Pam Smmp 11 3-54… Č. Lípa, Poprad 60. léta 4n, demontovatelné klanice, délka 15,24 m, ČSD (traťové hospodářství)
Px Sammp (ex Salp) 10 482 1 (ex 482 5 - 482 7)
(ex 3-38, 3-58, 3-59, 3-61, 3-62)
Tatra 1950-57 6n ČSD Class Px
Pxx Sammp (ex Salp) 10 482 2 (ex 482 4)
(ex 3-61)
Tatra 1957 6n se zvedáky ČSD Class Pxx
Pas Sps 10, 11 472 0 Poprad 1976-78 4n, jako Nas 11. sk. ČSD Class Pas
Pa, SV, SVS, EL, EMV Rmms 51 395 9 [P] Poprad 198x-9x 4n, sklopné klanice, variantní doplňková výbava; u ČSD byly pouze v traťovém hospodářství a ve stavebních a elektrizačních podnicích, dále dodány do průmyslu CZ Class Rmms

Vozy oplenové[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
Otdr Lcmp 10 401 7 – 401 9 Č.Lípa 1947-59 2n ČSD Class Otdr
Oa Scmms 10 470 8 Poprad (prototypy), Č. Lípa 1961-65 4n ČSD Class Oa

Vozy výsypné[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
St Fcc 10 639 0 (ex 602 0 ČSD, ex 060 x [P]) Mostáreň Brezno, Poprad, Č. Lípa 1956-60 (1952, 1964) 2n ČSD Class St
Stz 10 Mostáreň Brezno, Poprad, Č. Lípa 50. léta / 60. léta 2n, se střechou, dodány pouze podnikům
Stz Tpps 11 076 1 (ex 053 3 [P]) Poprad 1969-70 2n, slad, dodány pouze podnikům ČSD Class Stz
Stz Tpps 11 076 15 (ex 053 3 [P]) Poprad 1969-70 2n, původně pro přepravu cukru, dodány pouze podnikům Stz/Tpps 076 15 ČSD Class Stz
Sa Facc 10 689 1 – 689 3, 689 8 [P]

(ex 676 0 – 676 5)

Mostáreň Brezno, Smíchov, ZJVS Martin, Studénka 1950, 1953-58 4n ČSD Class Sa
Sav Facc 10 689 3 [P] / 689 4 – 689 5 (ex 676 8 – 677 0, 678 9, 696 0) Studénka 1952-56, 1959, 1962, 1965-67 4n ČSD Class Sav
Savz Fad 10 677 4 (ex 7-52…) Studénka 1959 4n, obdoba Sav, se střechou
Saz 10 Studénka 1954-?? 4n, obdoba Sav, se střechou, dodáván do průmyslu
Sa Fads 10 696 1 Č. Lípa 1967 4n, 2 prototypy pozdějších Sas
Sas Faccs (ex Fads) 10 699 4 – 699 6 (ex 696 1 – 696 9) Poprad 1970 4n Sas/Faccs (sk. 10) ČSD Class Sas
Sas Faccs (ex Fads, resp. ex Faccpps [P]) 11 699 2, 699 3 [P], 699 6 – 699 9 (ex 696 1 – 696 9, resp. 067 9 [P]) Studénka 1977-82 4n ČSD Class Sas
Sasz Faccs (ex Uads, Fads) 10 699 3 [P] / 699 4 (ČSD, ex 931 0) Poprad 1970-71 4n ČSD Class Sasz
Vssa (ex Usa) Eal 27 599 4 Arad (Rumunsko) 1959 (1957?) 4n, přestavitelná podlaha plochá / střechovitá, podlahové klapky
Wa Fall 10 657 5 – 657 7 (ex 677 5 – 678 0) Studénka, Poprad, ZJVS Martin 1953-65 4n, ruční ovládání klapek
Wap Fall 10 658 0 – 658 2 (ex 686 0 – 686 6) Studénka, Poprad 1950-65 4n, pneumatické ovládání klapek ČSD Class Wap group 10
Wap Falls 11 667 5 – 667 9, 668 0 [P], 668 1 – 668 3 (ex 697 0 – 698 2) Poprad 1972-83 4n ČSD Class Wap group 11

Vozy kotlové[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
Rt Uh / (Z) 10 705 5 Studénka, (Kopřivnice) 1945-48 2n, 240 hl ocelový kotel, na pohonné látky, válečná a poválečná výroba jednotného válečného typu "ELK 240 Uerdingen"
Rth Uh / (Ze) 10 708 5 Kopřivnice, (Studénka) 1945-48 2n, 240 hl ocelový kotel s vytápěním, na nerostné oleje, válečná a poválečná výroba jednotného válečného typu "ELK 240 Uerdingen" Rth ELK 240/CS ČSD Class Rth
Rv (ex Zsr) 10 700 0
(ex 8-20..., 520... [P])
Studénka 1947 2n, krytý vůz Zsr/Ztr s třemi káděmi na víno uvnitř
R Zgk 10 711 6 [P] Královopolská 195× 2n, 120 hl ocelový kotel překrytý skříní, na zkapalněné plyny
R Zck 10 712 9 [P] Královopolská 195× 2n, 120 hl ocelový kotel, na kyselinu fluorovodíkovou (rekonstrukce Zgk - Královopolská - 50. léta) R 120 hl ČSD Class R
ČSD Class Zck
R Uh 10 5781.. [P]
072 1;[P]
Královopolská 1958 2n, jednotný spodek, 120 hl hliníkový kotel izolovaný, přeprava mléka; označení po roce 1981 neznámé
R / Rt, Rtr Zkk, Zk 10 720 8 [P] Královopolská, Studénka 1948-5x 2n, jednotný spodek, 125 hl ocelový kotel, na kyseliny, trichlorethylen, formaldehyd, čpavkovou vodu, hydroxid sodný, mořidla, anilin, kapalná hnojiva... R 125 hl ČSD Class R
ČSD Class Zkk
R / Rth Zek, Zkk 10 569... [P] (...)
/ 712 8 [P], 720 8 [P]
Královopolská, Studénka 1948-5x 2n, jednotný spodek, 125 hl ocelový kotel s fixním vytápěním, na kyselinu sírovou a další chemikálie. Označení Zkk 720 8 patří vozům se zrušeným vytápěním Rh 125 hl ČSD Class Rh
ČSD Class Zekk
ČSD Class Zkk
R 10 [P] Královopolská 2n, jednotný spodek, 150 hl hliníkový kotel, na formaldehyd - bez dalších dostupných informací
Rh Zekk / Zkk 10 ... / 720 4 [P] Královopolská, Studénka 195x-6x 2n, jednotný spodek, 150 hl hliníkový kotel s vytápěním, na kyselinu dusičnou, formaldehyd, mléko, pitnou vodu, víno, kaprolaktam atd. (Zkk 720 4 nerespektuje vytápění) Rh 150 hl (hliník) ČSD Class Rh
ČSD Class Zekk
ČSD Class Zkk
R Zkk 10 720 4 [P] Královopolská, (Vagónky Tatra) 195× 2n, jednotný spodek, 160 hl ocelový kotel, na kyselina dusičnou a trichlorethylen
R Uh / Zgk 10 072 1 [P] / 711 6 [P] Studénka 196× 2n, jednotný spodek, 160 hl ocelový vysokotlaký kotel, na zkapalněný chlór
Rh Zekk, Zkk 10 724 7 [P], 720 5 [P] Studénka 196× 2n, jednotný spodek, 160 hl ocelový kotel s fixním vytápěním, na glycerin, melasu, oleje, tuky... Označení Zkk 720 5 platí pro vozy se zrušeným vytápěním Rh 160 hl ČSD Class Rh
ČSD Class Zekk
Rt, Rthi 10 Královopolská 2n, jednotný spodek, 160 hl ocelový kotel s vytápěním a izolací, na dehet, louhy a podobně
R, Rt Zkk 10 070 4 [P] / 720 2 [P] Studénka 196× 2n, jednotný spodek, 200 hl ocelový kotel, na hořlavé látky
R Uh / Zckk 10 576... [P]; 072 1 [P] Studénka 2n, jednotný spodek, 200 hl ocelový kotel přetlakový, zevnitř pogumovaný, na kyselinu chlorovodíkovou a mravenčí, postřiky, šťávy, hydroxid draselný atd.
R 10 [P] (Vagónky Tatra, Královopolská) 2n, jednotný spodek upravený, 2× 100 hl ocelový kotel rozdělený na dvě oddělení, speciální armatura, na průmyslové kaly
R 10 573... [P] (Vagónky Tatra, Královopolská) 2n, jednotný spodek, 2× 100 hl ocelový kotel rozdělený na dvě oddělení, na kapalné uhlovodíky
R 10 575... [P] Královopolská 1954-55 2n, jednotný spodek, 200 hl ocelový kotel přetlakový a se sluneční clonou, na zkapalněné plyny (čpavek, propan)
Rh Zek 10 703 0, 720 8 [P] Královopolská, Studénka 195×, 196× 2n, jednotný spodek, 200 hl ocelový kotel s vyjímatelným vytápěním v registru (jeden nebo dva), u některých vytápění později zrušeno (720 8 [P]); na nerostné oleje, kapalné uhlovodíky Rh 200 hl ČSD Class Rh
ČSD Class Zekk
ČSD Class Zkk
Rhi Zek 10 704 8 (ex 714 0 - 714 4) Královopolská, Studénka 195×, 196× 2n, jednotný spodek, 200 hl ocelový kotel s vytápěním v jednom nebo dvou registrech a s izolací; na horký dehet a horské nerostné oleje, fenol, odpadní oleje, uhlovodíky, kyseliny, hydroxidy, vodní sklo, horké pryskyřice atd.
R Zkk 10 710 0, 720 8 [P] Královopolská + ŽOS ČSD 2n, jednotný spodek, 200 hl hliníkový kotel (některé vznikly zrušením topení u původního Rhi 200 hl s hliníkovým kotlem), na formaldehyd atd. R 200 hl (hliník) ČSD Class R
ČSD Class Zkk
Rh Zekk 10 8-8...., 072 1 [P] Královopolská 2n, jednotný spodek, 200 hl hliníkový kotel s vyjímatelným vytápěním ve dvou registrech, na formaldehyd (formalín) atd. Rh 200 hl (hliník) ČSD Class Rh
R / Rhi (Zekks) / Zks, Zkks 10 ... / 724 5, 730 5 Studénka, (Královopolská) 195x-6x 2n, jednotný spodek, 200 hl hliníkový kotel s vytápěním ve dvou registrech a s izolací, na formaldehyd atd. Rhi 200 hl (hliník) ČSD Class Rh
ČSD Class Zkks
ČSD Class Zekks
R Zk, Zkk 10 701 6, 720 2, 720 6 Královopolská, Studénka, Č. Lípa 195x, 196× 2n, jednotný spodek, 240 hl ocelový kotel, minerální oleje, kapalné uhlovodíky atd. R 240 hl (ocel) ČSD Class R
R / Rh Zekk, Zekks 10 724 5, 724 6 [P], 744 5 - 744 6 (ex 704 0 - 704 5) Královopolská, (Studénka) 195x, 196× 2n, jednotný spodek, 240 hl ocelový kotel s vytápěním fixním potrubím, na minerální oleje, kapalné uhlovodíky atd. Rh 240 hl (ocel) ČSD Class Rh
ČSD Class Zekks
R / Rh Zekks 10 724 5, 744 5 - 744 6 (ex 704 0 - 704 5) Královopolská, (Vagónky Tatra) 195x, 196× 2n, jednotný spodek, 240 hl ocelový kotel s vytápěním vyjímatelným potrubím ve dvou registrech, na minerální oleje, kapalné uhlovodíky atd. Rh 240 hl (ocel) ČSD Class Rh
ČSD Class Zekks
Rh Zekks 10 744 8 (ex 711 0 – 711 2) Královopolská, (Vagónky Tatra) 195x, 196× 2n, jednotný spodek, 240 hl ocelový kotel s vytápěním vyjímatelným potrubím ve dvou registrech, na potraviny (jedlé oleje), melasu apod. Rh 240 hl (ocel, potraviny) ČSD Class Rh
ČSD Class Zekks
R, Rt, Rtr 10 (Vagónky Tatra, Královopolská) 2n, jednotný spodek, 300 hl ocelový kotel, na kapalné uhlovodíky
Rt Zkks 29 740 0, 740 1 RÁBA Győr (Maďarsko) + ČSD ŽOS 1966 2n, 240 hl hliníkový kotel, některé vozy vznikly pozdější rekonstrukcí ze Zekks zrušením a zaslepením vytápění kotle Rt/Uhs/Zkks 240 hl (29. sk.) ČSD Class Rt group 29
ČSD Class Zkks group 29
Rth Zekks 29 744 9 RÁBA Győr (Maďarsko) 1970-71 2n, 233 hl hliníkový kotel s vytápěním Rth/Uhs/Zekks 233 hl (29. sk.) ČSD Class Rth group 29
ČSD Class Zekks group 29
Ra (Rah) Uah / Zae 10 738 1 (...),
771 3 / 758 7
Ringhoffer Kopřivnice 1945-46 4n, 480 hl, vytápění; poválečný doběh výroby válečného jednotného "einheitu" ELK 480, na nerostné oleje a potraviny (jedlé oleje) Ra, Rah/Zae 480 hl (10. sk.) ČSD Class Ra group 10
ČSD Class Rah group 10
ČSD Class Zae group 10
Ra Zas 10 785 5 [P], 786 6 [P] Studénka 1965-6x 4n, 300 hl, na kyselinu sírovou (poolověný vnitřek kotle)
Rah Uahrs, Uahrrs 10 07x x [P] Studénka 1967-6x 4n, 300 hl, na kyselinu sírovou (poolověný vnitřek kotle, s vytápěním)
Ra Uachs (Zacs) 10 07x x [P] Studénka 197× 4n, 300 hl, na síran amonný (kotel se slunčení clonou)
Ra Zacs 10 786 6 [P] Studénka 196× 4n, 340 hl, na kyselinu mravenčí a chlorovodíkovou, na chlornan sodný (vnitřek kotle pogumovaný) Ra/Zacs 340 hl (sk. 10) ČSD Class Ra group 10
ČSD Class Zacs group 10
Ra Zagks 10 781 5 [P] Studénka 1960-62 4n, 380 hl s tepelnou izolací oplášťováním kotle, na hluboce zchlazený kapalný oxid uhličitý
Ra Zagkks 10 791 6 [P] Studénka 1967-6x 4n, 380 hl se sluneční clonou, na kapalný chlór Ra/Zagkks 380 hl (sk. 10) ČSD Class Ra group 10
ČSD Class Zagkks group 10
Ra Zas 10 785 4 [P], 785 7 [P] Studénka 1965-70 4n, 400 hl, ocelový kotel (včetně bimetalových), s brzdařskou budkou / bez budky; na živice v roztoku, kyselinu dusičnou, změkčovadla, cyklohexanon, minerální oleje, benzín, čpavkovou vodu, hydroxidy, fenol, styren, později rovněž na kapalná hnojiva Ra/Zas 400 hl (sk. 10) ČSD Class Ra group 10
ČSD Class Zas group 10
Ra Zas 10 [P] Studénka 1967-6x 4n, 400 hl, hliníkový kotel; na kyselinu dusičnou
Rai Zas 10 788 4 [P] Studénka 1968 4n, 400 hl, bimetalový kotel (ocel konstrukční + nerezová) s izolací, bez vytápění; na latex, později rovněž na kapalná hnojiva Rai/Zas bimetal 400 hl (sk. 10) ČSD Class Rai group 10
ČSD Class Zas group 10
Rah Zaes 10 758 7, 788 4 [P], 788 7 [P] Studénka 1964-67 4n, 400 hl, ocelový kotel (včetně bimetalových) s fixním nebo vyjímatelným vytápěním, brzdařská budka / bez budky; na hydroxid sodný, toluen, benzen, rozpouštědla, kyseliny, uhličitany a hydrogensiřičitany, monoethylenglykol, glycerin, změkčovadla, fenol, pryskyřice a živice v roztoku, čpavkovou vodu, později rovněž na kapalná hnojiva nebo na polévkové koření Maggi Rah/Zaes 400 hl (sk. 10) ČSD Class Rah group 10
ČSD Class Zaes group 10
Rahi Zaes 10 778 0, 788 4 [P], 788 7 [P], 798 2 [P] Studénka 1962-67 4n, 400 hl, ocelový kotel (včetně bimetalových) s fixním nebo vyjímatelným vytápěním a s izolací kotle, případně i s izolací výpusti; na latex, hydroxidy, dehet, asfalt, mazut a další těžké oleje, čistý naftalen, fenol, kresol, lepidla, isopropylamin, vodní sklo a dále například na roztavený dinitrotoluen či kapalná hnojiva Rahi/Zaes 400 hl (sk. 10) ČSD Class Rahi group 10
ČSD Class Zaes group 10
Rahi Zaes 10 [P] Studénka 1966-6x 4n, 400 hl, hliníkový kotel s vyjímatelným vytápěním ve dvou registrech a s izolací; na formaldehyd, gylcerin a roztok ledové kyseliny octové
Ra Za /
Zakk, Zas
10 755 0 – 755 1 /
770 8 [P], 785 5 [P]
Studénka, Královopolská 1958-62 4n, 480 hl, včetně vozů ex Ra/Rah 758 5 - 758 7 po zrušení vytápění ČSD Class Ra group 10
ČSD Class Za group 10
ČSD Class Zakk group 10
ČSD Class Zas group 10
Ra, Rah Zae 10 758 5 – 758 7
(ex 738 2 - 748 4)
Studénka, Královopolská 1958-62 4n, 480 hl, některé přeznačeny do intervalu za 755 0-755 1 a 785 5 po zrušení vytápění ČSD Class Rah group 10
Rahi 10 Studénka, Královopolská 1962 4n, 480 hl, vytápění, izolace, na sulfid sodný (dobový název sirník sodný)
Ra Za(c)s 11 785 5 [P] Studénka 197× 4n, 300 hl, na kyselinu sírovou Ra/Za(c)s 300 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zas group 11
Rah (Zaces) 11 Studénka 197× 4n, 300 hl s vytápěním, na kyselinu sírovou dýmavou (oleum)
Ra Zacs 11 785 6 [P], 786 6 [P] Studénka 197× 4n, 340 hl, na kyselinu chlorovodíkovou, fosforečnou, chlornan sodný, síran železitý, epichlorhydrin (...) (vnitřek kotle pogumovaný) Ra/Zacs 340 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Ra
ČSD Class Zacs group 11
Ra Zas 11 785 7 [P] Studénka 1971-8x 4n, 400 hl, ocelový kotel s gravitačním vykládáním; na hydroxid sodný, acetáty, alkoholy (etanol, butanol), trichlorethylen, tetrachlorethylen (perchlor, perchlorethylen), diethylether (éter), hořlavé pryskyřice a dýhařská lepidla, chlorid vápenatý, kapalná hnojiva DAM (...) Ra/Zas 400 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zas group 11
Ra Zas 11 785 4 [P] Studénka 1972-7x 4n, 400 hl, ocelový kotel nerezový s gravitačním vykládáním; na kyselinu dusičnou Ra/Zas 400 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zas group 11
Ra Zac, Zacs 11 756 8 [P], 785 7 [P], 786 7 [P], 791 7 [P] Studénka 1973-8x 4n, 400 hl, ocelový kotel přetlakový, zevnitř pogumovaný, s vykládáním vrchem a technologickými průlezy; na kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu sírovou akumulátorovou, chlornan sodný, kyselinu mravenčí a kyselinu (trihydrogen)fosforečnou Ra/Zacs 400 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zacs group 11
Ra Za, Zas 11 756 1 [P], 785 4 [P] Studénka 1977-8x 4n, 400 hl, bimetalový kotel (ocel konstrukční + nerezová), s gravitačním vykládáním; na letecké pohonné hmoty (kerosin), event. motorovou naftu; později v ČR u několika vozů změna výhradně na bezpečné látky (kapalná hnojiva DAM, melasa) Ra/Zas (bimetal) 400 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zas group 11
Ra Za, Zas 11 756 3 [P], 785 4 [P], 785 5 [P], 788 4 [P] Studénka 1973-8x 4n, 400 hl, hliníkový kotel s gravitačním vykládáním; na formaldehyd, kapalná hnojiva a dýhařská lepidla Ra/Zas (hliník) 400 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zas group 11
Ra Zas 11 785 4 [P] Studénka 1977-7x 4n, 400 hl, hliníkový kotel s vykládáním odsáváním vrchem; na koncentrovanou kyselinu dusičnou
Ra Zags, Zagkk, Zagkks 11 771 6 [P], 791 7 [P] (ex 781 7 [P]) Studénka 1978-8x 4n, 400 hl, ocelový kotel tlakový s vykládáním vrchem; na kapalný chlór Ra/Zagkks (Cl2) 400 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zagkks group 11
Rah Zaes 11 788 7 [P] Studénka 1973-8x 4n, 400 hl, ocelový kotel s gravitačním vykládáním a vytápěním samostatnými topnicemi; na hydroxidy sodný a draselný, glycerin, mýdla, alkydy (pryskyřice), vodní sklo, kapalná hnojiva DAM, glykol, nitrobenzen, benzíny (lakový, aromatický), xylenol, toluen (...) Rah/Zaes 400 hl (sk. 11) ČSD Class Rah group 11
ČSD Class Zaes group 11
Rah Zaes 11 788 4 [P] Studénka 1973-7x 4n, 400 hl, hliníkový kotel s gravitačním vykládáním a vytápěním vyjímatelnými topnicemi ve dvou registrech; na fenol, kresol, xylenol, roztok ledové kyseliny octové, formaldehyd, dýhařská lepidla a kapalná hnojiva (DAM) Rah/Zaes 400 hl (hliník) (sk. 11) ČSD Class Rah group 11
ČSD Class Zaes group 11
Rai Zas 11 [P] Studénka 1974-7x 4n, 400 hl, kotel ocelový, resp. bimetalový (konstrukční + nerezová ocel) s gravitačním vykládáním a s tepelnou izolací kotle (bez vytápění); na isopropylamin a dýhařská lepidla, dále na révové víno (bimetalový kotel)
Rai Zas 11 785 4 [P] Studénka 1979-8x 4n, 400 hl, hliníkový kotel s gravitačním vykládáním a s tepelnou izolací kotle (bez vytápění); na kapalná hnojiva a dýhařská lepidla
Rahi Zaes 11 787 7 [P], 788 7 [P], 798 1, 798 2 [P] Studénka 1973-8x 4n, 400 hl, ocelový kotel s gravitačním vykládáním, s tepelnou izolací kotle a s vytápěním v samostatných topnicích; na hydroxid sodný, horké nerostné oleje (tekutý asfalt, smola), těžký topný olej, tavený naftalen, fenol (kyselina karbolová) a rezol, dýhařská lepidla, anilín, indenový předkap, aromatické oleje, čpavkovou vodu Rahi/Zaes 400 hl (sk. 11) ČSD Class Rahi group 11
ČSD Class Zaes group 11
Rahi Zae, Zaes 11 778 7 [P], 798 2 [P] Studénka 1974-8x 4n, 400 hl, ocelový kotel s gravitačním vykládáním, s tepelnou izolací kotle a s vytápěním v samostatných topnicích s upraveným zapojením; na tavený naftalen, rezol, anilín a dýhařská lepidla Rahi/Zaes 400 hl (sk. 11) ČSD Class Rahi group 11
ČSD Class Zaes group 11
Rahi Za(c)es 11 785 4 [P], 787 4 [P] Studénka 1972-74 4n, 400 hl, bimetalový kotel (konstrukční + nerezová ocel) s gravitačním a tlakovým vrchním vykládáním (2 dómy), s tepelnou izolací kotle a s vytápěním vyjímatelnými topnicemi v jednom registru; na amoniakáty, síran hlinitý, kyselinu fosforečnou a později změna na kapalná hnojiva (DAM); řada vozů později zbavena izolace, případně i vytápění a přeznačena řadou Zas Rahi/Za(c)es 400 hl (sk. 11) ČSD Class Rahi group 11
ČSD Class Za(c)es group 11
ČSD Class Zas group 11
Rahi Zaes 11 788 4 [P], 788 7 [P] Studénka 1973-7x 4n, 400 hl, hliníkový kotel s gravitačním vykládáním, s tepelnou izolací kotle a s vytápěním vyjímatelnými topnicemi ve dvou registrech; na fenol, kresol, xylenol, roztok ledové kyseliny octové, formaldehyd, propylenglykol, dýhařská lepidla, kapalná hnojiva a plastifikátory. Na spoustě vozů později odebrána izolace nebo zaslepeno vytápění (nebo oboje) Rahi/Zaes 400 hl (sk. 11) ČSD Class Rahi group 11
ČSD Class Zaes group 11
Rahi Zacekks (Zace, Zaces) 11 793 5 [P] Studénka 1973-7x 4n, 400 hl, speciální ocelový nerezový kotel s tlakovým vrchním vykládáním, s tepelnou izolací kotle a s vytápěním vyjímatelnými topnicemi v jednom registru; na tavený kaprolaktam Rahi/Zacekks 400 hl (sk. 11) ČSD Class Rahi group 11
ČSD Class Zacekks group 11
Ra Zagk, Zagks 10 751 4 - 751 6 [P], 781 5 [P] Královopolská, Studénka 1962-6x 4n, 560 hl, na čpavek, zkapalněné uhlovodíkové plyny a methylaminy (kotel se sluneční clonou, armatura s celními uzávěry) Ra/Zagks 560 hl (sk. 10) ČSD Class Ra group 10
ČSD Class Zagks group 10
Ra Zagks 11 781 5 [P], 791 8 [P] Studénka 1970-79 4n, 560 hl, na čpavek, zkapalněné uhlovodíkové plyny, vinylchlorid a ethylenoxid (kotel se sluneční clonou) Ra/Zagks 560 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zagks group 11
Ra Zas 11 785 1, 785 4 [P] Studénka, Poprad 1970-73 4n, 630 hl, s brzdařskou budkou (později demontovány) / bez budky, na pohonné hmoty (lehké kapalné uhlovodíky), případně jiné látky dle RID Ra/Zas 630 hl (sk. 11) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zas group 11
Ra Zas 11 785 4 [P] Studénka 1973-74 4n, 630 hl, bimetalový kotel (konstrukční + nerezová ocel), na letecký petrolej (později JET A-1) - čs. armáda Ra/Zas 630 hl (sk. 11, ČSLA) ČSD Class Ra group 11
ČSD Class Zas group 11
Rah Zaes 11 788 2 - 788 4, 788 5 [P] Studénka, Poprad 1970-73 4n, 613 hl, s brzdařskou budkou (později demontovány) / bez budky; na nerostné oleje, na potraviny (jedlé oleje) a melasu Rah/Zaes 613 hl (sk. 11) ČSD Class Rah group 11
ČSD Class Zaes group 11
Ra Zas 23 785 3 Świdnica (Polsko) 198× 4n, ocelový kotel 410 hl s gravitačním vykládáním, na přepravu kyselin, později na přepravu kapalných hnojiv Ra/Zas 410 hl (sk. 23) ČSD Class Ra group 23
ČSD Class Zas group 23
Rah Zaes 23 788 6 Świdnica (Polsko) 198× 4n, ocelový kotel 410 hl s gravitačním vykládáním a fixním vytápěním, na přepravu hydroxidu sodného (později používány i na přepravu kapalných nojiv) Rah/Zaes 410 hl (sk. 23) ČSD Class Rah group 23
ČSD Class Zaes group 23
Ra / Rah Uah 27 738 6 Závody 23. Augusta Bukurešť (Rumunsko) 1958-59 4n, 480 hl, vytápění ve třech registrech, podvozky "Diamond" s litými rámy, na nerostné oleje Ra/Rah 480 hl (sk. 27) ČSD Class Ra/Rah group 27
Ra Zas 30 785 0, 785 4 [P] GOŠA, Kraljevo (Jugoslávie) 1965-6x 4n, 610 hl, s brzdařskou budkou (později demontovány) / bez budky, podélná přístupová lávka přístupná z čela vozu, níže umístěný kotel; na pohonné hmoty (lehké kapalné uhlovodíky), případně jiné látky dle RID, dále na kapalná hnojiva, melasu a jiné bezpečné látky Ra/Zas 610 hl (sk. 30) ČSD Class Ra group 30
ČSD Class Zas group 30
Ra Zas 30 785 0, 785 4 [P] GOŠA, Kraljevo (Jugoslávie) 1970 4n, 610 hl, bez brzdařské budky, oboustranná obslužná plošina, výše umístěný kotel; na pohonné hmoty (lehké kapalné uhlovodíky), případně jiné látky dle RID, dále na kapalná hnojiva, melasu a jiné bezpečné látky Zas (Ra) 610 hl (sk. 30) ČSD Class Ra group 30
ČSD Class Zas group 30
Zas 30 785 0, 785 2 (SK), 785 4 [P] ČSD / Đuro Đaković, GOŠA, Kraljevo (Jugoslávie) 1966-69 4n, 610 hl, oboustranná obslužná plošina, výše umístěný kotel, rekonstrukce z Rah/Zaes (sk. 30) zrušením vytápění; na pohonné hmoty (lehké kapalné uhlovodíky), případně jiné látky dle RID, dále na kapalná hnojiva, melasu a jiné bezpečné látky Zas (ex Zaes) 610 hl (sk. 30) ČSD Class Zas group 30
Rah Zaes 30 788 0 - 788 1, 788 5 [P] Đuro Đaković, GOŠA, Kraljevo (Jugoslávie) 1966-69
(1964-69)
4n, 600 hl, s brzdařskou budkou (později demontovány) / bez budky, oboustranná obslužná plošina, výše umístěný kotel; na nerostné oleje (těžké kapalné uhlovodíky, včetně černouhelného dehtu a surové ropy), případně jiné látky dle RID, dále na kapalná hnojiva, melasu a jiné bezpečné látky Zaes (Rah) 600 hl (sk. 30) ČSD Class Rah group 30
ČSD Class Zaes group 30
Zaces 51 797 5 [P] Poprad 1992 4n, vysokotlaký spádovaný kotel 300 hl s vytápěním samostatnými topnicemi, na kyselinu sírovou a kyselinu sírovou dýmavou (oleum) Zaces 300 hl (sk. 51) ČSD Class Zaces group 51
Zacs 51 786 6 [P] Poprad 1989-93 4n, 340 hl, ocelový kotel přetlakový, vykládaný vrchem, vnitřek kotle pogumovaný, na kyselinu sírovou a jiné toxické látky dle RID Zacs 340 hl (sk. 51) ČSD Class Zacs group 51
Zaces 51 797 7 [P] Kraljevo (Jugoslávie) 1989-9x 4n, 340 hl, ocelový přetlakový kotel s vytápěním a tepelnou izolací, na roztavenou síru Zaces 340 hl (sk. 51) ČSD Class Zaces group 51
Zaes 51 798 2 [P] Poprad 1991 4n, 390 hl, ocelový kotel s vytápěním a izolací a technologickými průlezy na stropě kotle, s gravitačním vykládáním, na hydroxid sodný Zaes 390 hl (sk. 51) ČSD Class Zaes group 51
Ra Zas 51 786 1 [P] Studénka 1980-81 4n, 400 hl, bimetalový kotel (ocel konstrukční + nerezová) s gravitačním vykládáním, na benzín, letecký petrolej a ostatní lehké kapalné uhlovodíky Ra/Zas 400 hl (bimetal) (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zas group 51
Rahi Zaes 51 786 4 [P], 798 2 [P], 798 7 [P] Studénka 1980-8x 4n, 400 hl, hliníkový kotel s tepelnou izolací, s vytápěním a s gravitačním vykládáním, na krezol, xylenol, roztok ledové kyseliny octové a podobné roztoky, vinylacetát, dýhařská lepidla, formaldehyd, hydrokrakové oleje, révové víno, kyselinu citronovou, kapalná hnojiva DAM, alkoholy a další Rahi/Zaes 400 hl (hliník) (sk. 51) ČSD Class Rahi group 51
ČSD Class Zaes group 51
Ra Zas 51 785 5 [P], 795 4 [P] Studénka 1982-8x 4n, 410 hl, hliníkový kotel s gravitačním vykládáním, na formaldehyd, dýhařská lepidla, kapalné uhlovodíky, alkoholy a oxo-alkoholy, kapalná hnojiva DAM a další Ra/Zas 410 hl (hliník) (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zas group 51
Ra Zacs 51 785 5 [P], 786 8 [P] Studénka 1983-8x 4n, 410 hl, hliníkový kotel přetlakový s vykládáním vrchem, na kyselinu mravenčí. Později rekonstrukce na kyselinu dusičnou dýmavou (koncentrovanou) Ra/Zacs 410 hl (hliník) (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zacs group 51
– (Ra) Zas 51 795 4 [P] Poprad 1988-9x 4n, 410 hl, hliníkový kotel s gravitačním vykládáním, na kapalné uhlovodíky, aromatické uhlovodíky a letecký petrolej Zas (Ra) 410 hl (hliník) (sk. 51) ČSD Class Zas group 51
Rai Zas 51 785 4 [P] Studénka 1982-8x 4n, 410 hl, hliníkový kotel s gravitačním vykládáním, na formaldehyd, dýhařská lepidla a kapalná hnojiva DAM Rai/Zas 410 hl (hliník) (sk. 51) ČSD Class Rai group 51
ČSD Class Zas group 51
Rai Zacs 51 786 4 [P] Studénka 1983-8x 4n, 410 hl, bimetalový kotel (ocel konstrukční + nerezová) přetlakový s vykládáním spodem, na polyakryláty, formaldehyd Ra/Zacs 410 hl (bimetal) (sk. 51) ČSD Class Rai group 51
ČSD Class Zacs group 51
– (Rahi) Zaces, Zacekks 51 793 5 [P] Studénka 1985 4n, 450 hl, izolace a vytápění, dvě obslužné plošiny po celé délce kotle, na anilín, později změna na hydroxid sodný Zace(kk)s (Rahi) 450 hl (sk. 51) ČSD Class Rahi group 51
ČSD Class Zace(kk)s group 51
– (Rahi) Zaces 51 793 5 [P] Studénka 1986 4n, 450 hl, vysokotlaký kotel s izolací a vytápěním, dvě obslužné plošiny po celé délce kotle, na ortochlorbenzonitril a dinitrotoluen Zace(kk)s (Rahi) 450 hl (sk. 51) ČSD Class Rahi group 51
ČSD Class Zace(kk)s group 51
Ra Zas 51 786 1 [P] Studénka 1981-8x 4n, 460 hl, ocelový kotel s gravitačním vykládáním, na cyklohexanon a metanol
Ra Zacs 51 786 1 [P], 786 5 [P], 786 7 [P] Studénka 1980-87 4n, 460 hl, ocelový kotel s vykládáním tlakem vrchem, na kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu mravenčí, slabou kyselinu sírovou, chlornan sodný, chloridy a sírany atd. Některé vozy rekonstruovány na gravitační vykládání se změnou na jiné látky (např. čpavková voda) Zacs (Ra) 460 hl (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zacs group 51
Ra Zacs 51 786 4 [P], 786 5 [P], 786 7 [P] Studénka 1981-8x 4n, 460 hl, ocelový nerezový vysokotlaký kotel s vykládáním tlakem vrchem, na kyselinu dusičnou Zacs (Ra) 460 hl (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zacs group 51
– (Ra) Zas 51 786 1 [P], 795 8 [P] Studénka, Poprad 1984-9x 4n, 460 hl, ocelový kotel zevnitř pogumovaný s gravitačním vykládáním, na kapalná hnojiva, jednoduché alkoholy a cyklohexanol, benzen, acetáty, tetrachlorethylen, čpavkovou vodu atd. Zas (Ra) 460 hl (sk. 51) ČSD Class Zas group 51
– (Rai) Zas 51 795 8 [P] Studénka 1986-87 4n, 460 hl, ocelový kotel s gravitačním vykládáním a tepelnou izolací (bez vytápění), na rezol, lepidla a latex Zas (Rai) 460 hl (sk. 51) ČSD Class Zas group 51
– (Rah) Zaes 51 798 4 [P] Studénka 1984-8x 4n, 460 hl, ocelový nerezový kotel s gravitačním vykládáním a s vytápěním, na glykoly
Zacs 51 786 8 [P] Kraljevo (Jugoslávie) 1987-8x 4n, 470 hl, ocelový nerezový vysokotlaký kotel, na kyselinu dusičnou, sírovou a jejich nitrační směsi, na acetonkyanhydrin a jiné kyanidové roztoky Zacs 470 hl (sk. 51) ČSD Class Zacs group 51
Zaces 51 797 4 [P] Kraljevo (Jugoslávie) 1989-9x 4n, 470 hl, ocelový nerezový přetlakový kotel s vytápěním a tepelnou izolací, na tavený kaprolaktam a sirouhlík (později i na jiné sirné sloučeniny) Zaces 470 hl (sk. 51) ČSD Class Zaces group 51
Zagkks 51 791 2 [P] Kraljevo (Jugoslávie) 1988-8x 4n, 470 hl, speciální ocelový vysokotlaký kotel s tepelnou izolací, na hluboce zchlazený kapalný oxid uhličitý Zagkks 470 hl (sk. 51) ČSD Class Zagkks group 51
Zagkks 51 791 2 [P] Poprad 1992-93 4n, 470 hl, speciální ocelový vysokotlaký kotel s tepelnou izolací, na hluboce zchlazený kapalný oxid uhličitý Zagkks 470 hl (sk. 51) ČSD Class Zagkks group 51
– (Rahi) Zas 51 798 3 ČSD + [P], 798 8 [P] Studénka 1983-86 4n, 520 hl, ocelový kotel gravitačně vykládaný s vytápěním a izolací, na nerostné oleje (těžký topný olej, surová ropa atd.), anilín, sulfid sodný, cyklohexanon, nitrobenzen, hydroxid sodný a draselný Zaes (Rahi) 520 hl (sk. 51) ČSD Class Rahi group 51
ČSD Class Zaes group 51
– (Rah) Zaes 51 798 0 [P], 798 5 [P], 798 6 - 798 7, 798 8 [P], 798 9 [P] Studénka 1980-87 4n, 613 hl, ocelový kotel gravitačně vykládaný, na kapalné uhlovodíky (ropné oleje lehké i těžké, asfaltové zbytky, dehet, ropná paliva, výjimečně na surovou ropu), kapalná hnojiva, jedlé oleje, alkoholy a oxoprodukty, benzol, cyklohexanon, výluhy, hydroxid sodný a draselný, pryskyřice (…) Zaes (Rah) 613 hl (sk. 51) ČSD Class Rah group 51
ČSD Class Zaes group 51
– (Rah) Zaes, Zaces 51 787 4 ŽOS / Studénka 198× 4n, 613 hl, ocelový kotel gravitačně vykládaný (označení Zaces je zavádějící), úprava původního kotle na tlakotěsný a změna na metanol; přeznačení ze Zaes (Rah) 798 6 – 798 7 ČSD Za(c)es (Rah) 613 hl (sk. 51) ČSD Class Rah group 51
ČSD Class Zaes group 51
ČSD Class Zaces group 51
Ra Zags 51 781 1 [P] Studénka 1980-81 4n, 630 hl, ocelový vysokotlaký kotel na zkapalněný butan a isobutan; později všechny existující vozy rekonstruovány na Zas 784 9 na přepravu nebezpečných kapalných látek
– (Ra) Zas 51 786 0 [P] Studénka 1980-83 4n, 630 hl; na cyklohexanon, benzin, acetáty, oxo-alkoholy, dichlorethan, metanol, kapalná hnojiva, topné oleje, kapalné uhlovodíky – látky bezpečné i nebezpečné dle RID (…) Zas (Ra) 630 hl (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zas group 51
– (Ra) Zas 51 786 0 [P] Studénka 1982-83 4n, 630 hl, podélné obslužné lávky po obou stranách kotle po celé délce; na cyklohexanon, metanol, toluen, později používány na řepkový olej a FAME (MEŘO) Zas (Ra) 630 hl (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zas group 51
– (Ra) Zas 51 795 9 [P] Studénka 1983 4n, 630 hl, ocelový kotel s gravitačním vykládáním; na transformátorový olej (správně by měl mít označení 786 0) Zas (Ra) 630 hl (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zas group 51
– (Ra) Zas 51 795 9 [P], 796 3 [P] Studénka 1983-87 4n, 630 hl, bimetalový kotel (konstrukční + nerezová ocel), později ocelový kotel pokovený hliníkem, resp. zinkem, s gravitačním vykládáním; na letecké pohonné hmoty (kerosin), vozy v majetku čs. armády (poté Vojenský vlečkový úřad Praha), dnes Správa státních hmotných rezerv Praha a Ozbrojené sily SR na Slovensku Zas (Ra) 630 hl (bimetal) (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zas group 51
Zas 51 795 9 [P] Poprad 1992 4n, 630 hl ocelový spádovaný kotel s gravitačním vykládáním, na lineární alfaolefiny a další kapalné uhlovodíky Zas 630 hl (sk. 51) ČSD Class Zas group 51
Zaes 51 798 9 [P] Poprad 1991-92 4n, 630 hl ocelový spádovaný kotel s vytápěním a s gravitačním vykládáním, na kapalné uhlovodíky (později většina vozů rekonstruována) Zaes 630 hl (sk. 51) ČSD Class Zaes group 51
– (Ra) Zagkks 51 791 2 [P], 791 4 [P] Studénka, Poprad 1980-94 4n, 870 až 900 hl, ocelový vysokotlaký kotel francouzské, rakouské, německé, bulharské a polské výroby; na zkapalněný čpavek a kapalné uhlovodíkové plyny (propan, propen a jejich směsi) a butadien Ra/Zagkks 900 hl (sk. 51) ČSD Class Ra group 51
ČSD Class Zagkks group 51
Ra Zagkks 30 791 2 [P], 791 3 [P] Kraljevo (Jugoslávie) 197× 4n, 950 hl až 1000 hl, ocelový vysokotlaký kotel se sluneční stříškou, na kapalné uhlovodíkové plyny a jejich směsi Zagkks (Ra) 950 hl (sk. 30) ČSD Class Ra group 30
ČSD Class Zagkks group 30
– (Ra) Zacs 64 786 4 [P] Fauvet-Girel (Francie) 1975-76 4n, ocelový nerezový vysokotlaký kotel 386 hl, vykládaný vrchem; na kyselinu fosforečnou, později na kyselinu dusičnou, na nitrační směs (kyselina dusičná + sírová) a hydrogensiřičitany (spojeno s řadou úprav armatury a tlakových parametrů kotle); později u několika vozů snížení užitných parametrů kotle a změna na kapalná hnojiva (DAM) Ra/Zacs 386 hl (sk. 64) ČSD Class Zacs group 64
– (Ra) Zacs 67 786 4 [P] MEVA Severin (Rumunsko) 1983 4n, 343 hl (1. série), ocelový vysokotlaký kotel vykládaný vrchem, na kyselinu sírovou, acetonkyanhydrin a roztok síranu amonného Ra/Zacs 343 hl (sk. 67) ČSD Class Ra group 67
ČSD Class Zacs group 67
Zacs 67 786 6 [P] MEVA Severin (Rumunsko) 1990 4n, 343 hl (2. série), ocelový vysokotlaký kotel vykládaný vrchem, na kyselinu sírovou Ra/Zacs 343 hl (sk. 67) ČSD Class Zacs group 67

Vozy nádobové[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
Rj Uh / ? 10 070 0 [P] / ? Čs. vagónky Tatra 1953-55 2n, nádobový vůz, 12× 1000 litrů, kyselina dusičná, spodek shodný s Vtr/Ztr
Paoj Rmmp 10 3-38… / 387 2 Závody 1. pětiletky Milevsko 195× 4n, přepravník cementu na voze Pao, 4 "kulové" nádoby (4× 8000 litrů), volně ložený cement
Paoj Rmmp 10 3-38… / 387 2 Závody 1. pětiletky Milevsko 195× 4n, přepravník cementu na voze Pao, 5 válcových nádob, volně ložený cement
Paoj Rmmp 10 3-37, 3-38… / 387 2 Závody 1. pětiletky Milevsko 195× 4n, přepravník cementu na voze Pao, 1 nádoba nerotačního tvaru, volně ložený cement
Paj Sklmmp 11 465 0 [P] Poprad 1979 4n, 22 ocelové nádoby, celkem cca 14000 hl, spodek obdobný Raj-451.0, kyselina sírová a fluorovodíková (sklářský průmysl) Sklmmp (Paj) ČSD Class Paj
ČSD Class Sklmmp
Paj Slmmp 11 463 3 [P], 932 2 [P] Poprad 1980 4n, 22 ocelové nádoby, celkem cca 14000 hl, spodek obdobný Raj-451.1, kyselina sírová a fluorovodíková (sklářský průmysl)
Raj Uac, Uacs
(ex Uaces ČSD / Uas [P])
11/10 8-84, 8-87 ČSD / 580xxx [P]
097 0 [P] / 932 1, 2, 3 ČSD
930 5, (930 6, 930 9), 932 3
Poprad (prototypy), Smíchov 1960 (prototypy), 1961–64 4n, 4× 130 hl, typ 495; označení Uac se vyskytuje výjimečně, vesměs u slovenských vozů Raj/Uacs 495 ČSD Class Raj
Raj Uacs
(ex Uas)
11 097 x
930 6 – 930 9, 932 2 – 932 3
Poprad 1967–73 4n, 4× 130 hl, typ 451.0 ČSD Class Raj
Raj Uacs
(ex Uas)
11 096 x, 097 x
920 5, 930 5 – 930 9, 932 1 – 932 3
Poprad 1973–87 4n, 4× 130 hl, typ 451.1
Vozy vyrobené do roku 1980 označeny řadou Uas 09x x
ČSD Class Raj
Uacs 66 930 8 [P] SGP Wien 1980-8x 4n, 6× 160 hl, na granulovaný polyethylen
Uacs 51 932 4 [P] Poprad 1986, 1992-93 4n, 3× 207 hl, na sypké hmoty (cement, vápno) Uacs 620 hl 51. sk. ČSD Class Uacs group 51

Vozy chladicí[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
L Icoqrs, Icoqrrs / Icoqs / Ics 25 816 8 - 816 9 / 840 8 - 840 9 Dessau 1959-6× 2n, EK-2, chlazené ledem, podlaha s roštem, s průběžným kabelem elektrického topení (některé navíc parním topným potrubím), většina v majetku Čs. průmyslu masného ČSD Class L
Lp Ibops 25 815 0 - 815 1 / od r. 1982: 806 0 Dessau 197× 2n, EKB-2, bez el. kabelu; pro přepravu piva (dodány pivovarům)
Lp Ibopqrs / Ibopqs / Ibops 25 815 5 / od r. 1982: 805 9 / od r. 1994: 806 05 Dessau 2n, EKB-2, s el. kabelem, po demontáži kabelu po roce 1994 Ibops 806 05; pro přepravu piva (dodány pivovarům)
Lpc Ibbhs 25 826 6 2n
Lpc Ibbhpqs 25 824 8 / 827 1 Niesky 1969-75 2n, EK2 ČSD Class Lpc
Lp Ibbhps 25 826 2 Dessau 2n
Lccs Ibbhqs / Ibbhps 25 825 0 / 826 2 Dessau 1982-8× 2n, EK2-Transit, napájecí kabel později odebrán ČSD Class Ibbhps
La Iacqrrs / Iacqs 25 837 2 / 861 5 Dessau 1956-58 4n, EK4, s brzdařskou budkou / bez budky ČSD Class La
La / Laz 25 5162.. / 2162.. Smíchov 1951 4n, se strojním chlazením a kabinoupro strojníka; přeprava potravin snadno podléhajících zkáze
Laz Iacqrrs 25 860 4 (ex 5200.. [P]) Dessau 196× 4n, MK4, bezrozsochové podvozky Görlitz, s agregátem pro chlazení; přeprava potravin snadno podléhajících zkáze – Průmysl masný Laz/Iacqrrs ČSD Class Laz
ČSD Class Iacqrrs
Las Iaeghiimqs 25 879 1 Dessau 198× 4n, MK4-441-81, podvozky Y25Cs, s agregátem pro chlazení a kabinou strojníka; Mrazírny Praha, přeprava potravin snadno podléhajících zkáze
Las Iaceghiimqs 25 879 0 Dessau 1981-8× 4n, MK-4-441-81, povozky Y25Cs, s agregátem pro chlazení a kabinou strojníka a s parním vytápěním; Masný průmysl + Mrazírny Praha, přeprava potravin snadno podléhajících zkáze

Vozy dodané po roce 1993[editovat | editovat zdroj]

Národní značení Značení UIC Skupina Interval Výrobce Rok výroby Popis Obrázek Galerie na Commons
Gbs 150 2 2n, zařazeny na Slovensku, ex SBB-CFF-FFS SK Class Gbs
Gbs 12 154 3 2n, spěšninový (ČD), reko z Gbqs 154 2 (odebrání kabelu el. topení)
Gas 51 191 6 4n, reko z Gags 51. skupiny typu 9-119.2 (zaslepeny dveřní výsypné klapky); vlastník: VaDS Bohumín ČD Class Gas
Hbis 224 5 ŽELOS Trnava 2000-05 rekonstrukce z Gbgkks – zařazeny na Slovensku SK-ZSSKC Class Hbis
Hbis 225 0 zařazeny na Slovensku, second hand SK Class Hbis
Hbils 235 0 zařazeny na Slovensku, second hand SK Class Hbils
Hirrs ŽELOS Trnava 20xx dvouvozová jednotka vzniklá spojením vozů řady Hbis 224 5, původně rekonstrukce z Gbgkks – zařazeny na Slovensku SK Class Hirrs
Heirrs ŽELOS Trnava 20xx třívozová jednotka vzniklá spojením vozů řady Hbis 224 5, původně rekonstrukce z Gbgkks – zařazeny na Slovensku

SK Class Heirrs

Hbbillnss 13 246 1 Č. Lípa 1997-xx vyrobeno v licenci DWA Niesky Hbbillnss ČD-C Class Hbbillnss
Hbbillns 13 246 2 Č. Lípa původně Hbbillnss 246 1 (snížení maximální rychlosti v loženém stavu) Hbbillns ČD-C Class Hbbillns
Habbillnss / Habbillns 55 278 0 OOS Ostrava + Tatravagónka Poprad 2002 100 ks, první série Habbillns(s) (1. série) ČD Class Habbillnss
ČD-C Class Habbillns
Habbillnss 278 0 OOS Ostrava + DWA Niesky 2005-0x 200 ks, druhá série ČD Class Habbillnss
Kils 12 338 0 LOSTR Louny, OOS Ostrava 2006-0x rekonstrukce z Gbgkks, nová skříň – odsuvné bočnice, úprava spodku, 300 ks, prototyp 21 54 338 0 000 vyroben v LOSTRu Louny; od r. 2009 úprava na Laails 430 7 ČD-C Class Kils
Rils 51 354 1 OOS Ostrava 2001-05 rekonstrukce z Res 51 sk. ČD-C Class Rils
Roos 54 352 5 OOS Ostrava 2006-0x rekonstrukce z Res 11. sk., na přepravu dřevní kulatiny a ocelových výrobků ČD-C Class Roos
Res 54 399 7 OOS Ostrava 2001 podv. Y25Lsd1,
reko Res sk. 11
Laails 54 430 7 OOS Ostrava 2009-xx dvouvozová jednotka vzniklá spojením vozů Kils 338 0, vytvořeno 50 dvouvozových jednotek Laails ČD-C Class Laails
Laaps 54 430 9 OOS Ostrava 2007-xx dvouvozová jednotka vzniklá rekonstrukcí z vozů Gbgs; na přepravu dřevní kulatiny Laaps ČD-C Class Laaps
Laaps-y 54 430 9 OOS Ostrava dvouvozová jednotka vzniklá rekonstrukcí z jednotky Laaps 430 9 snížením čelních stěn (prototypově byl upraven vůz Laaps 430 9 022); na přepravu dřevní kulatiny ČD-C Class Laaps-y
Lgs 442 5 ŽELOS Trnava kontejnerový vůz, rekonstrukce z Gbgkks odstraněním skříně a zesíleném spodku – zařazeny na Slovensku Lgs SK-ZSSKC Class Lgs
Smmps 11 472 2 4n, reko z Oa ČD Class Smmps
Sps 50 472 0 ŽOS ? 4n, rekonstrukce u ŽSR z Res (Nas) 10. sk. na přepravu dřeva (odebrání bočních klapek a dosazení pevných klanic s lanovými napínáky a s řetězy)
Sggnss 457 6 Tatravagónka Poprad od 2012 4n, jednodílný kontejnerový vůz 80´ vyvinutý pro Metrans Rail. Část vozů Metransu zařazena jako CZ-MT, část v Německu jako D-MT. Vozy provozuje rovněž Express Rail (SK-ERSA) CZ Class Sggnss
Sggmrss 54 496 1 LOSTR Louny 2005 dvouvozová jednotka; na přepravu kontejnerů velikosti 20', 30', 40', 45' a výměnných nástaveb ČD-C Class Sggmrss
Smmps 54 472 8 OOS Ostrava 2000-01 reko ze Smmps 11. sk., podv. Y25Lsd1 Smmps 54. sk. ČD Class Smmps
ČD-C Class Smmps
Falls 54 668 1 [P], 668 7, 668 8 2004 reko z Falls 11. sk. (9-401.0), podv. Y25Rs, u ČD 200+14+31 ks ČD-C Class Falls
Falls 51 668 2 (…) slovenská rekonstrukce Falls 11. sk., podv. Y25Cs Falls (Y25) group 51 SK-ZSSKC Class Falls group 51
Zas 67 786 4 [P] KOS Krnov / MEVA Severin (Rumunsko) 1997-xx 4n, 343 hl, ocelový kotel vykládaný spodem, na kapalná hnojiva (rekonstrukce armatury kotle vozu Zacs 786 4, sk. 67) Zas group 67 ČD Class Zas group 67
CZ-LVCH Class Zas group 67
Zaces 67 786 4 [P] / 787 6 KOS Krnov / MEVA Severin (Rumunsko) 2000-xx 4n, 343 hl, ocelový kotel vysokotlaký, vykládaný vrchem, s vytápěním, na kyselinu sírovou dýmavou (oleum) (rekonstrukce vozů Zacs 786 4, sk. 67 dosazením topných hadů). Provozní vozy byly po roce 2010 přeznačeny do intervalu 787 6 Zaces group 67 ČD Class Zaces group 67
CZ-TRANS Class Zaces group 67
Uacns 51 932 6 [P] Poprad 1995-9x 4n, 430 + 370 hl (dvě komory, čtyři výsypky), na sypké hmoty (cement, vápno) Uacns (800 hl) group 51 ČD Class Uacns group 51
Uacns 932 7 Feldbinder Wittenberg (SRN) + Tatravagónka Poprad 2008-09 hliníková skříň 128 m³, vůz vyhovuje TSI, podvozky ELH2 (ELH Halle, SRN); na uhelný prach (mleté uhlí) – zařazeny na Slovensku (Express Slovakia SK-EXSK)
Tdns 13 013 0 Č. Lípa 1995-99 hnojiva a sypké chemikálie, sklářský písek ČD-C Class Tdns
Tbis 071 0, 071 5 zařazeny na Slovensku, second hand SK Class Tbis
Tms, Tms-u 072 6 ŽELOS Trnava 2004 rekonstrukce z Es 13. skupiny doplněním posuvné střechy a zaslepením čelních klapek. Zařazeny na Slovensku SK Class Tms
Tams 52 080 7 OOS Ostrava první série, rekonstrukce z Eas-u; pro přepravu hutních výrobků a sypkých hmot (např. kaolin)
Tams 52 080 7 OOS Ostrava 2004-05 druhá série od č. 080 7 154 (první vůz dokončen již v roce 2004, číselně jako poslední vůz první série), rekonstrukce z Eas-u 52. sk.; pro přepravu hutních výrobků a sypkých hmot (např. kaolin)
Tadnss 55 093 8 LOSTR Louny 2006 chemikálie a granuláty, prášková hnojiva (ne na potraviny) – 30 vozů, dodány v roce 2006, později úprava na Tadgnss
Tadgnss 55 092 5 LOSTR Louny 2005-06 obilniny a zrniny (potraviny), dodávány od 04/2006 Tadgnss ČD-C Class Tadgnss
Talls 067 5 OOS Ostrava rekonstrukce z Falls (11. sk.) úpravou skříně a doplněním odklopné střechy a dosazením podvozků Y25, na sypké hmoty s max. spec. hmotností 1,6 kg/dm³ (např. na křemičitý sklářský písek) Talls ČD-C Class Talls

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ZAHRADNÍK, CALDA, KOUBA. Řady nákladních vozů ČSD – Technický popis. 2. vyd. Praha: NADAS, 1965. 
 • MARUNA, Zdeněk. Modely nákladních vozů ČSD. 1. vyd. Praha: NADAS, 1971. 
 • KOUBA, František. Nové nákladní vozy ČSD – období 1965–1970. 1. vyd. Praha: NADAS, 1971. 
 • KOUBA, ZEDNÍK. Nákladní vozy ČSD. Praha: NADAS, 1991. 
 • KUČEROVÁ, Květoslava. Směrnice o mezinárodně jednotném číslování nákladních vozů a nápisech na vozech (ČSD D14/III) – účinnost od 1. 4. 1975. Praha: NADAS 
 • KUČEROVÁ, Květoslava. Mezinárodní jednotné označení železničních nákladních vozů – číslování vozů. 1. vyd. Praha: NADAS, 1968. 92 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Katalog nákladních vozů Českých drah. 1. vyd. Praha: NADAS, 1994. ISBN 80-85-884-12-7. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Katalog nákladních a hutních vozů. 1/1964. vyd. [s.l.]: Vagónky Tatra, Česká Lípa 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Katalóg výrobkov (1948–1966). [s.l.]: Vagónky Tatra, Poprad (slovensky) 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Katalog výrobků. 1971. vyd. [s.l.]: Československé vagónky, generální ředitelství 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Železniční přepravník volně ložených práškových hmot s přetlakovým vyprazdňováním. [s.l.]: Ministerstvo těžkého strojírenství 
 • KOLEKTIV AUTORŮ ODBORU KONSTRUKCE VAGÓNKY POPRAD. Katalóg 4-nápravových nádržkových vozňov od roku 1959–1989. Poprad: Čs. vagónky, koncern, 1989. S. 49. (slovensky) 
 • Wagons-citernes et wagon-jarres à deux essieux, type R. Praha: Strojexport S. 1. (francouzsky) 
 • Dispositif de transport pour matériaux en vrac pulvérulentes, avec déchargement au moyen d'air comprimé. Praha: Strojexport S. 1. (francouzsky) 
 • Zweiachsiger Kesselwagen der Reihe R, Inhalt 150 hl mit aluminiumzistern. Praha: Strojexport, 1956. S. 1. (německy) 
 • Class R fourwheel tank car with insulated tank of 200 hl capacity. Praha: Strojexport, 1956. S. 1. (anglicky) 
 • Class R fourwheel tank car 240 hl capacity. Praha: Strojexport, 1956. S. 1. (anglicky) 
 • Číslovací schéma 1981. Federální ministerstvo dopravy.
 • Atlas nákladních vozů a další články na stránkách Parostroj.net
 • Technické zprávy Československých vagónek – různá čísla.
 • Technické zprávy Závodů ťažkého strojárenstva – různá čísla.
 • Technické zprávy Výzkumného ústavu kolejových vozidel – různá čísla.
 • Železničář – různá čísla.