Sexuální fantazie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sexuální fantazie zahrnují jakékoliv bdělé erotické nebo sexuálně vzrušující představy či myšlenky. Mohou nabývat různých forem – od záměrně vytvořených a propracovaných příběhů po spontánní letmé myšlenky na sex, od reálných vzpomínek na dřívější proběhlé sexuální aktivity až po bizarní a zcela vybájené imaginace.[1]

Sexuální fantazie jsou obecně považovány za normální část zdravého sexuálního života dospělých; jejich absence se ukázala být ve spojitosti se sexuální nespokojeností až sexuální dysfunkcí.[2]

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Výzkumy shodně ukazují, že muži mají sexuální fantazie celkově častěji než ženy; v počtu fantazií spuštěných "vnitřně", tj. bez podnětu v vnějšku, se muži a ženy sice neliší, ovšem u mužů je mnohem pravděpodobnější než u žen, že je myšlenky kolem sexu přivede nějaký podnět z vnějšího prostředí (může jít o něco, co muž viděl, slyšel, četl atd.).[3] Tak například dotazníková studie 349 univerzitních studentů a zaměstnanců ukázala, že muži udávají průměrně 76,7 sexuálních fantazií za měsíc (tedy cca 2,5 denně), ženy 34,1 (tedy cca 1 denně)[1]. Ve skutečnosti jsou tyto počty založené na retrospektivních odhadech značně podhodnocené. V metodologicky dobře propracované studii využívající ruční mechanické počítadlo bylo zjištěno, že muži měli nejčastěji 18,6 myšlenek vztahující se k sexuální aktivitě za den (přitom retrospektivně odhadovali 5x denně), ženy na sex pomyslely 9,9x (a odhadovaly průměrně 3x). Zajímavé je, že muži nejen mysleli častěji na sex, ale mysleli též podstatně častěji i jiné základní potřeby, konkrétně na jídlo a spánek.[4]

Nejčastěji mají sexuální fantazie muži i ženy v době mimo sexuální aktivitu, potom při masturbaci, ovšem mnoho lidí se jimi vzrušuje i v průběhu sexuálního styku s partnerem: ve výzkumu uvedlo 5% mužů a 6% žen, že sexuální fantazie má při souloži "téměř vždy", něco přes 50% mužů i žen je má "někdy" a "nikdy" cca 40% mužů i žen. Jako smysl sexuálních fantazií v průběhu pohlavního aktu muži i ženy shodně udávají usnadnění sexuálního vzrušení, zvýšení atraktivity partnera a představa aktivit, které s partnerem neprovozují.[5]

Výskyt sexuálních fantazií zjištěných z dotazníků se také mění s dobou podle toho, jak se mění postoje společnosti k sexualitě. Např. ve studii z r. 1991 uvedlo sexuální fantazie jen 7% z žen narozených v r. 1910 oproti 44% z žen narozených v r. 1958. [6]

Genderové rozdíly[editovat | editovat zdroj]

Mezi sexuálními fantaziemi mužů a žen jsou určité rozdíly, kromě rozdílů ve kvantitě (muži v dotaznících udávají zhruba 2x větší množství sexuálních fantazií než ženy) jsou zde i rozdíly kvalitativní.[3][7] Mužské fantazie jsou sexuálně explicitnější (např. představy genitálu partnerky, detaily pohlavního styku atd.) a více jsou zaměřené vizuálně (jde v nich především o fyzický vzhled partnerky). Ženské fantazie jsou více emocionálnější (častěji obsahují představy pocitů a nálady), častěji se v nich zabývají i prostředím, v kterém sexuální aktivita probíhá a častěji zahrnují i osobní charakteristiky představovaného sexuálního partnera a svůj vztah k němu (představy romantického vztahu, oddanosti apod.) Fantazie mužů častěji než u žen zahrnují více sexuálních partnerů v průběhu jedné fantazie, více sexuálních styků s cizími partnery, častěji se vyskytuje tematika skupinového sexu. Ženy bývají v představách častěji v pasivnější roli jako příjemci sexu, muži v aktivnější roli. Muži mají stejné množství představ, ve kterých vystupují jako dominantní, jako představ, ve kterých jsou submisivní, ženy však mají více představ, ve kterých jsou submisivní.[8] Muži také mají více druhů představ než ženy – ve výzkumu, kdy bylo mužům a ženám předložen seznam 55 sexuálních fantazií, z nichž měli zatrhnout ty, které měli v posledních 3 měsících, muži v průměru zatrhli 26,0 fantazií a ženy 14,2.[9]

Nejčastější sexuální fantazie[editovat | editovat zdroj]

Nejčastější sexuální fantazie mužů i žen jsou[9]:

 1. představa dříve prožité vzrušující sexuální zkušenosti
 2. představa sexu se současným partnerem
 3. představa sexu s někým jiným než současným partnerem.

Přehled hlavních témat a námětů sexuálních fantazií podávají následující dvě tabulky.

sexuální fantazie mužů a žen podle výzkumu Hsu a kol. (1994)[10], vzorek 160 mladých mužů a žen
náměty fantazií podíl lidí, kteří tuto fantazii měli v minulých 3 měsících
muži ženy p[p 1]
smyslné doteky a polibky 94% 93% ne
orálně-genitální sex 85% 70% 0,05
mazlení se s nahým partnerem 83% 80% ne
pohlavní styk v neobvyklé pozici 72% 57% ne
sex trvající hodiny 67% 42% 0,01
dva a více partnerek/partnerů 57% 21% 0,001
sex s pannou/panicem 54% 10% 0,001
sex s nebezpečím odhalení 52% 27% 0,01
sex před zrcadlem 46% 35% ne
sledování masturbujícího partnera 46% 33% ne
sprostá mluva při sexu 44% 26% 0,05
sex se záhadnou neznámou osobou 41% 25% 0,05
anální sex 35% 11% 0,001
sex s mnohem starší partnerkou/partnerem 32% 13% 0,01
svedení odmítající partnerky/partnera 31% 25% ne
sex s mnohem mladší partnerkou/partnerem 30% 12% 0,01
donucení druhého k sexu 26% 11% 0,05
být svázaný nebo spoutaný v průběhu sexu 24% 19% ne
sledování jiných lidí, jak mají sex 24% 20% ne
být druhým donucen k sexu 19% 22% ne
oblékání se do specifických kostýmů 13% 17% ne
exhibice svého těla na veřejnosti 11% 10% ne
homosexuální fantazie 9% 22% ne
bičovat nebo bít partnera 9% 3% ne
výměna partnerů v průběhu sexu 9% 3% ne
předvádění sexu před obecenstvem 6% 12% ne
být mučen partnerem 6% 3% ne
mučit partnera 6% 1% ne
ponižovat partnera 6% 1% ne
být ponižován partnerem 4% 6% ne
být prostitutem/prostitutkou 4% 9% ne
být bičován nebo bit partnerem 4% 2% ne
dívat se na někoho jiného, jak má sex s vaším partnerem 4% 3% ne
sex s blízkým příbuzným 4% 3% ne
oblékat se do oblečení opačného pohlaví 2% 3% ne
sex se zvířaty 0% 0% ne
sexuální fantazie žen podle výzkumu Pelletiera a Herolda (1988)[11] na vzorku 136 mladých dospělých žen
náměty fantazií celková četnost[p 2] situace
masturbace pohlavní styk nesexuální aktivita
soulož s partnerem 90% 54% 49% 69%
svlečení mužem 79% 46% 39% 54%
minulá sexuální zkušenost 78% 44% 31% 58%
soulož na exotickém místě 72% 33% 43% 55%
svlékání muže 71% 26% 28% 54%
cunnilingus 66% 48% 46% 41%
soulož s kamarádem 60% 31% 14% 47%
donucení k sexu mužem 51% 30% 26% 31%
felace 49% 21% 28% 34%
soulož s cizincem 46% 24% 9% 34%
soulož se slavným člověkem 38% 19% 6% 34%
dělání striptýzu 37% 15% 10% 26%
masturbující muž 33% 32% 12% 19%
sex s mnoha muži 29% 26% 11% 17%
sexuální aktivita s neživotnými objekty 23% 25% 9% 13%
sex před druhými lidmi 21% 20% 11% 6%
masturbující žena 18% 18% 4% 7%
sex s ženou 18% 15% 4% 9%
nucený sex s více než jedním mužem 18% 15% 9% 9%
anální sex 17% 9% 12% 9%
skupinový sex s muži i ženami 16% 10% 3% 9%
sex s příbuzným 14% 3% 0% 12%
sex se zvířetem 9% 8% 3% 4%
sadomasochistický sex 7% 1% 4% 4%
 1. hladina statistické významnosti rozdílu v udávené četnosti dané fantazie mezi muži a ženami; hodnota "ne" znamená, že rozdíl není statisticky významný
 2. podíl žen, které danou fantazii měli alespoň v jedné ze třech situací (masturbace, pohlavní styk, nesexuální aktivita)

Další fantazie[editovat | editovat zdroj]

Fantazie o "znásilnění"[editovat | editovat zdroj]

Zvláště u žen jde o relativně běžnou sexuální představu – podle různých výzkumů ji někdy mělo 31%-57% žen (medián 42%), přičemž pravidelně se touto představou vzrušuje 9%-17% žen (medián 14%).[12] Tyto fantazie zahrnující počátečním donucení k sexuální aktivitě však rozhodně neznamenají, že by snad ženy chtěly zažít nebo v minulosti zažily nechtěnou vynucenou sexuální aktivitu, např. znásilnění. Pro tento druh fantazií je totiž typický posun z počáteční neochoty k ochotě a souhlasu se sexuální aktivitou v průběhu fantazie. Existence těchto fantazií bývá vysvětlována jako touha vidět sebe sama tak atraktivní, svůdnou a žádoucí, že muž, o kterého má žena zájem, avšak díky své počestnosti má zábrany jej vyjádřit, nad sebou ztrácí kontrolu až je ochoten použít sílu k překonání hraného odporu ženy k tomu, aby se jí zmocnil.[13]

Fantazie s obsahy parafilií[editovat | editovat zdroj]

Na velkém reprezentativním vzorku 2450 lidí ze Švédska bylo zjištěno, že 11,6% lidí udává, že je vzrušuje představa voyerismu, 14,1% lidí udává, že je vzrušuje představa exhibicionistického chování.[14]

Odhaduje se, že zhruba 5-10% populace mužů a žen provozuje nějakou formu sexuálního masochismu a to způsobem, s kterým souhlasí oba partneři, je jim příjemný a je považován za nepatologický. S tím jsou v souladu zjištění, že asi 8% žen fantazíruje o tom, jak je sexuálně degradováno, a asi 5% žen má lehce masochistické představy, např. o tom, jak je partner šlehá či jim jinak způsobuje fyzikou bolest.[13]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Hicks, T. V., & Leitenberg, H. (2001). Sexual fantasies about one's partner versus someone else: Gender differences in incidence and frequency. Journal Of Sex Research, 38(1), 43-50. doi:10.1080/00224490109552069
 2. Burris, C. T., & Mathes, S. (2011). Digging in my secret garden: Disinhibitory effects of the 'hidden observer' on reported sexual fantasies. Canadian Journal Of Human Sexuality, 20(4), 143-150.
 3. a b Ellis, B. J., & Symons, D. (1990). Sex Differences in Sexual Fantasy: An Evolutionary Psychological Approach. Journal Of Sex Research, 27(4), 527-555.
 4. Fisher, T. D., Moore, Z. T., & Pittenger, M. (2012). Sex on the brain?: An examination of frequency of sexual cognitions as a function of gender, erotophilia, and social desirability. Journal Of Sex Research, 49(1), 69-77. doi:10.1080/00224499.2011.565429
 5. Sue, D. (1979). Erotic Fantasies of College Students During Coitus. Journal Of Sex Research, 15(4), 299.
 6. Lunde, I., Larsen, G. K., Fog, E., & Garde, K. (1991). Sexual desire, orgasm, and sexual fantasies: A study of 625 Danish women born in 1910, 1936, and 1958. Journal Of Sex Education & Therapy, 17(2), 111-115.
 7. Dawson, S. J., Suschinsky, K. D., & Lalumière, M. L. (2012). Sexual fantasies and viewing times across the menstrual cycle: A diary study. Archives Of Sexual Behavior, 41(1), 173-183. doi:10.1007/s10508-012-9939-1
 8. Zurbriggen, E. L., & Yost, M. R. (2004). Power, Desire, and Pleasure in Sexual Fantasies. Journal Of Sex Research, 41(3), 288-300.
 9. a b Leitenberg, H., & Henning, K. (1995). Sexual fantasy. Psychological Bulletin, 117(3), 469-496. doi:10.1037/0033-2909.117.3.469
 10. Hsu, B., Kling, A., Kessler, C., Knapke, K., Diefenbach, P., & Elias, J. E. (1994). Gender Differences in Sexual Fantasy and Behavior in a College Population: A Ten-Year Replication. Journal Of Sex & Marital Therapy, 20(2), 103-118.
 11. Pelletier, L. A., & Herold, E. S. (1988). THE RELATIONSHIP OF AGE, SEX GUILT, AND SEXUAL EXPERIENCE WITH FEMALE SEXUAL FANTASIES. Journal Of Sex Research, 24(1-4), 250.
 12. Bivona, J., & Critelli, J. (2009). The Nature of Women's Rape Fantasies: An Analysis of Prevalence, Frequency, and Contents. Journal Of Sex Research, 46(1), 33-45. doi:10.1080/00224490802624406
 13. a b Critelli, J. W., & Bivona, J. M. (2008). Women's Erotic Rape Fantasies: An Evaluation of Theory and Research. Journal Of Sex Research, 45(1), 57-70. doi:10.1080/00224490701808191
 14. Långström, N., & Seto, M. (2006). Exhibitionistic and Voyeuristic Behavior in a Swedish National Population Survey. Archives Of Sexual Behavior, 35(4), 427-435. doi:10.1007/s10508-006-9042-6