Sedm ctností

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
João Zeferino da Costa: Štědrost, 1872, olej na plátně

Sedm ctností je koncept, vycházející z poemy Aurelia Prudentia Clementa Psychomachia z 5. století. Popsal boj ctností a hříchů. Podle tohoto ve středověku populárního díla se také stalo sedm ctností protipólem sedmi hlavních hříchů (neřestí).

Podle jiného výkladu je sedm ctností sestavou čtyř kardinálních ctností, jež jsou ctnostmi božskými, a to moudrosti/zkušenosti (latinsky prudentia), spravedlnosti (iustitia), mírnosti/uměřenosti (temperantia) a statečnosti/síly (fortitudo) podle Cicerona, systemizovaných středověkými teology, v díle svatého Ambrože a vSummě Tomáše Akvinského, se třemi ctnostmi lidskými, jimiž jsou Víra (Fides), Naděje (Spes) a láska (Caritas).

Nechybí ani interpretace osmi základních ctností, jaké zobrazil sochař Giovanni di Balduccio (1336-1339) v kapli Portinari v bazilice sv. Eustorgia v Miláně na hrobce svatého dominikána Petra z Verony jako pilíře jeho života.

Sedm ctností[editovat | editovat zdroj]

Pokora (Humilitas)[editovat | editovat zdroj]

Lidskost, skromnost, nesobeckost, mající respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí.

Štědrost (Caritas)[editovat | editovat zdroj]

Láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, soucit. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakomstvím. Potlačená chamtivost a egoismus. Nepřítomnost žádostivosti a neulpívání na vnímaném objektu.

Přejícnost (Benevolentia)[editovat | editovat zdroj]

Laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny.

Mírumilovnost (Patientia; jindy Prudentia)[editovat | editovat zdroj]

Trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost. Shovívavost a odolnost snášet utrpení dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí. Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí. Schopnost odpustit, smilovat se nad hříšníky. Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím. Prudentia znamená opatrnost a obezřetnost, bývá zobrazena s dvěma hlavami či se zrcadlem, což symbolizuje, že se ohlíží do minulosti i do budoucnosti.

Cudnost (Castitas)[editovat | editovat zdroj]

Zahrnuje přísnou mravní čistotu, prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování. Cudnost, zdrženlivost, bezúhonnost, čistota duše. (Obzvlášť ve vztahu k pohlavnímu životu.)

Střídmost (Temperantia)[editovat | editovat zdroj]

Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, „uzda“.

Činorodost (Industria; jindy Fortitudo)[editovat | editovat zdroj]

Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa. Horlivá a důkladná přirozenost v činění a konání. Energická pracovní morálka. Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti.

Osm soch ctností nese hrobku sv. Petra z Verony[editovat | editovat zdroj]

Tři ctnosti podle Giotta v kapli Scrovegniů v Padově[editovat | editovat zdroj]

Další příklady výtvarných děl[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]