Přeskočit na obsah

Kardinální ctnosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kardinální ctnosti, někdy též základní ctnosti (lat. cardinalis – hlavní) jsou v křesťanství čtyři hlavní lidské ctnosti, kolem nichž jsou ostatní seskupeny. Každá další ctnost v sobě tyto čtyři určitým způsobem obsahuje.

Alegorie čtyř kardinálních ctností; luneta z roku 1511, Raffaelovy sály papežského paláce ve Vatikánu

V pořadí podle Akvinského Summa theologiae II(I).61.2.3)) to jsou

Tato myšlenka se nachází již v antice u stoiků, uvedené čtyři hlavní ctnosti vyjmenovává Cicero (De officiis) s odvoláním na Panaitia. Odtud pak tento seznam přebírá sv. Ambrož, který také zavádí označení "kardinální ctnosti".[1] Na křesťanské půdě jej systematicky rozpracovává zejm. sv. Tomáš Akvinský.

Oslava těchto čtyř ctností (i pod jinými jmény) se nachází i v Bibli, např. v Mdr 8, 7: „A miluje-li kdo spravedlnost, jejím dílem jsou ctnosti; ona vyučuje rozvaze a rozumnosti, spravedlnosti a statečnosti...“[1]

Podle Ambrože má správné jednání počátek v bázni před Hospodinem;[1] podle současného Katechismu katolické církve tyto kardinální ctnosti vposled vycházejí z tzv. božských (teologálních) ctností, jimiž jsou víra, naděje a láska. Jejich původem, důvodem i předmětem je pak samotný Bůh, který je jako milost daruje do duše věřících, aby byli uschopněni k ctnostnému životu.[2] Z toho důvodu jsou někdy též nazývány jako vlité ctnosti.

Samotné názvy jednotlivých kardinálních ctností se mohou na různých místech drobně lišit. Například mírnost × umírněnost; statečnost × odvaha, mravní síla; moudrost × rozvážnost apod.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

KKC: 1803–1845

  1. a b DAVIDSON, Ivor J. Ambrose`s De officiis [online]. [cit. 2015-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-06. 
  2. KKC 1812–1813

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • (česky) Paragrafy v KKC týkající se ctností. [2]