Rybníky u Hluboké

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Munický rybník – označení evropsky významné lokality Hlubocké hráze

Jižně od města Hluboké nad Vltavou se nachází soustava několika rybníků. Na území spadající pod Hlubokou se nachází několik dalších méně významných rybníků.

Rybníky jižně od Hluboké[editovat | editovat zdroj]

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Rybníky jsou vystaveny ve dvou pásech; hráze vytváří dvě komunikace vedoucí z Českých Budějovic na Hlubokou. Horní pás tvoří rybníky Munický rybník a Velký Zvolenov, dolní pak především Naděje, Poříčský rybník (dnes trvale vypuštěn a vysušen), Podskalský rybník (dnes trvale vypuštěn a vysušen), Podhradský rybník (též Židovský rybník). Význam komunikace vedoucí po hrázích Velkého Zvolenova a Munického rybníka převzala v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století nově zbudovaná silnice vedoucí v bažinaté oblasti těsně pod hrázemi těchto rybníků. Po hrázích Naděje, Poříčského a Podskalského rybníka dnes vede výhradně cyklostezka číslo 12 (součást Evropské páteřní sítě cyklostezek EuroVelo). Na západním konci zátopové oblasti Podskalského rybníka jsou dnes vybudovány sádky.

Rybníky jsou napájeny Munickým potokem a soustavou stok vedoucích z rybníka Bezdrev. Důmyslný návrh stok umožňuje libovolně regulovat přítok a odtok z rybníků (kromě Munického, do kterého vtéká Munický potok).

Ochrana[editovat | editovat zdroj]

Ve starých dubech na hrázích byla objevena entomologicky zajímavá společenstva (například páchník hnědý), jejichž zákonná ochrana pomáhá zachování porostu. V Munickém rybníce rostla chráněná kotvice plovoucí. Zamokřené území v oblasti Poříčského a Podskalského rybníka podle některých ekologických organizací není lokalita vhodná k dnešnímu způsobu využití, ale je hodná ochrany.[1]

Sportovní využití[editovat | editovat zdroj]

Po hrázích Poříčského a Podskalského rybníka vede cyklostezka a ve vysušeném prostoru je umístěno velké golfové hřiště a bylo zde umístěno již neexistující dostihové závodiště. V okolí rybníků se rovněž nachází několik bažantnic (možnosti lovu a honů).

Po narovnání toku Vltavy vznikl mezi hrází Podskalského rybníka a Vltavou využitelný prostor. S výstavbou sportovišť v této oblasti začala Hluboká za působení starosty Tomáše Jirsy; dnes je zde vybudováno například koupaliště s tobogánem, tenisové kurty, nafukovací tenisová hala, hokejový stadion, dvě fotbalová hřiště, dvě baseballová hřiště (viz Hluboká baseball & softball club) nebo rozsáhlé dětské hřiště.

Popis jednotlivých rybníků jižně od Hluboké[editovat | editovat zdroj]

Munický rybník[editovat | editovat zdroj]

Je největším z místních rybníků (plocha přibližně 117 hektarů). Na jižní straně rybníka se nachází Zoo Hluboká, která využívá tento rybník v rámci některých výběhů. Po Munickém rybníce je provozována turistická lodní doprava (přívoz) mezi městem Hluboká a zámkem Ohrada a přilehlou ZOO Hluboká. Pod hrází směrem k Podhradskému rybníku leží malý židovský hřbitov.

Podhradský rybník[editovat | editovat zdroj]

U východního konce hráze malého a mělkého Podhradského (též Židovského) rybníka ležela malá židovská osada.

Poříčský a Podskalský rybník[editovat | editovat zdroj]

V místě dnešní poříčské louky nechal roku 1516 Vojtěch z Pernštejna vybudovat Poříčský rybník, který byl v roce 1849 vypuštěn a vysušen. Hráz rybníka zůstala dodnes zachována v původním stavu. Podobným vývojem prošel severněji umístěný Podskalský rybník v Hluboké.

Ostatní rybníky[editovat | editovat zdroj]

Na Munickém potoce nad Municemi leží několik menších rybníků; z nichž rybník Křivonoska je známý v souvislosti s pořádáním závodů historických vozidel (Křivonoska: Veteran rallye).

Zlatěšovický rybník ve Staré oboře a Spálený rybník v Poněšické oboře se nacházejí v bezprostřední blízkosti přírodních památek.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí. www.calla.cz [online]. [cit. 2022-03-16]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]