Reciproká rovnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Reciproká rovnice je taková rovnice, jejíž levou stranu tvoří reciproký polynom. Ten je charakteristický symetričností svých koeficientů. První je stejný (popř. opačný) jako poslední, druhý je stejný (popř. opačný) jako předposlední atd. Je zřejmé, že máme-li reciproký polynom sudého stupně (tedy má lichý počet členů), existuje zde prostřední koeficient, ke kterému neexistuje symetrický člen.

Jsou-li si symetrické koeficienty rovny, jedná se o rovnici prvního druhu. Jsou-li však symetrické koeficienty opačné, jedná se o rovnici druhého druhu. Dále podle stupně polynomu rozlišujeme rovnici sudého a lichého stupně.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Nechť je dán reciproký polynom  

Pak výraz    nazýváme

 • reciproká rovnice 1. druhu jestliže  
 • reciproká rovnice 2. druhu jestliže  
 • reciproká rovnice sudého stupně pro sudé n
 • reciproká rovnice lichého stupně pro liché n

Příklad:

a) reciproká rovnice 1. druhu, sudého stupně:  5x4 − 7x3 + 3x2 − 7x + 5 = 0
b) reciproká rovnice 2. druhu, lichého stupně:  6x3 − 2x2 + 2x − 6 = 0

Metody řešení[editovat | editovat zdroj]

 • každá rec. rovnice 2. druhukořen c = 1. Pokud ji vydělíme dvojčlenem (x−1), dostaneme rec. rovnici 1. druhu
 • každá rec. rovnice 1. druhu, lichého stupně má kořen c = −1. Pokud ji vydělíme dvojčlenem (x+1), dostaneme rec. rovnici 1. druhu, sudého stupně
 • rec. rovnici 1. druhu, sudého stupně n lze převést na algebraickou rovnici polovičního stupně dělením výrazem    a substitucí:

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že je-li číslo c řešením rec. rovnice, pak je také číslo 1/c jejím řešením.

Reciproké rovnice jsme schopni těmito metodami řešit do určitých stupňů:

 • rovnice 2. druhu do 10. stupně,
 • rovnice 1. druhu do 9. stupně.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

… rovnice 1. druhu, lichého stupně – kořen  .

Vydělením rovnice dvojčlenem (x+1) dostaneme rovnici

… rovnice 1. druhu, sudého stupně – řešení substitucí

  substituce   

… řešení této kvadratické rovnice jsou  

Zpětné dosazení

 • y1 = 9

9 = x + 1/x

x2 − 9x + 1 = 0

 • y2 = 3

3 = x + 1/x

x2 − 3x + 1 = 0

Zadaná rovnice má pět kořenů:  

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Emanovský P. (1998). Cvičení z algebry (polynomy, algebraické rovnice). VUP Olomouc. ISBN 80-7067-281-1
 • Emanovský P. (2002). Algebra 2, 3 (pro distanční studium). VUP Olomouc.
 • Bican L. (2004). Lineární algebra a geometrie. Academia Praha.