Realismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Realismus (z latinského realis = věcný, skutečný, od res = věc) je umělecký směr, který převládal v literatuře 2. poloviny 19. století zastoupil romantismus. Vznikl především jako odpověď na tehdejší umění, jež popisovalo život zejména bohatých a spokojených lidí nebo fiktivních či historických osob. Vliv rozvoje přírodních a technických věd, filozofie zvláště pozitivismus. Prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy založeny na matematických výpočtech a metodách), snaha o uplatnění stejných vědeckých postupů. V literatuře je chápán jako vědecká analýza společnosti. Označuje různé směry, názory a postoje, které různým způsobem zdůrazňují věcnost, respekt člověka vůči skutečnosti, úsilí o správné poznání věcí samých.

Znaky realismu

Pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace), přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka, typizace na jednotlivém je zobrazeno obecně. Literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, je dobově a společensky podmíněný, někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivem zobrazuje průměrného člověka. Realistický román je zrcadlem společnosti, kronikou jejích mravů objektivní přístup ke skutečnosti. Oslabuje se sevřený děj autoři se vyhýbají minulosti, upřednostňují současnost ale v některých případech na minulost odkazují, je-li jejich cílem poukázat na lepší současnou společenskou situaci. Autor neužívá autostylizace (autor není v díle účasten, stojí jakoby nad příběhem, svůj názor uplatňuje výběrem faktů, tématu, postav). Kritika nedostatků ve společnosti odtud název kritický realismus – ten se jako takový objevuje až o něco později, někdy v 80. letech 19. století, autoři jsou ještě mnohem více otevřenější, poukazují na sociální konflikty a snaží se je řešit.

Nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy apod.

ve filosofii

je to jedna strana sporu mezi realismem a nominalismem

    • morální realismus znamená přesvědčení, že mravní hodnoty nejsou jen lidskou konstrukcí, nýbrž že se zakládají na (správném) poznání
ve fyzice
  • znamená realismus přesvědčení, že naměřené hodnoty nevznikly teprve měřením, nýbrž platily už před ním
v politice

znamená realismus důraz na správné hodnocení vlastních možností, snahu o realistickou, případně pragmatickou politiku

v umění
  • realismus (umění) – obecný znak uměleckého díla je měrou zobrazení „kriticky přezkoumatelné“ reality dílem bez zaujmutí subjektivního hodnotícího stanoviska
  • realismus (výtvarné umění) – snaha o věrné a detailní zachycení předmětu tak, jak jej divák vidí
    • fotorealismus byl malířský směr, napodobující fotografické zobrazení skutečnosti
  • realismus (literatura) – umělecký směr 19. století, který se snaží o věcné, střízlivé zobrazení člověka a společnosti, kde osobnost umělce ustupuje do pozadí