Přeskočit na obsah

Q kódy v radioprovozu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Q kódy jsou smluvené třípísmenné mezinárodně platné zkratky používané při radioprovozu. Jejich cílem je zrychlit komunikaci a vyjádřit ve třech znacích celou větu. Za prvním znakem, kterým je vždy „Q“ následují další dvě písmena. Podle prostředního písmene můžeme posoudit, do které kategorie příslušný znak náleží (např. letecká, námořní služba apod.). U různých služeb bývá význam téhož kódu občas různý.

Q kód je univerzální a používala ho většina služeb pro bezdrátové zejména telegrafické, ale i fonické spojení. Q kódy jedné kategorie však nejsou určeny výhradně pro jednu konkrétní službu, kódy se tedy často prolínají. Například radioamatérský Q-kodex nemá přesně ohraničený úsek, ale vybírá si výrazy z více kategorií.

V poslední době s ubývajícím telegrafním provozem klesá i využívání Q kódů, některé časem získaly nesprávně a zbytečně charakter podstatného jména (např. QTH – „moje stanoviště je…“ se často vyskytne ve formě MY QTH IS, kde Q kód má význam „stanoviště“ a je začleněn do věty).

Používání Q kódů[editovat | editovat zdroj]

Je-li kód ukončen otazníkem, má charakter věty tázací. Bez otazníku má charakter věty oznamovací nebo přikazovací. Některé Q kódy je možné doplnit upřesňujícím údajem, některé to dokonce vyžadují jako nutnost, u některých je přímo uveden výčet a význam upřesňujících číslic.

Kladnou odpověď zdůrazňujeme písmenem „C“ (Confirm) např. QRH C, zápornou písmenem „N“ (Nil, Negative) např. QSB N.

Příklad části radioprovozu s použitím Q kódů:

  • QRZ? zde OK2BBB (Kdo mě volá, zde stanice OK2BBB)
  • OK2BBB QRA OK1AAA (OK2BBB moje značka je OK1AAA)
  • QSL OK1AAA, QRK 5 (Potvrzuji OK1AAA, tvé signály slyším výborně)
  • OK2BBB zde OK1AAA, QRM QRK 3 (…mám zde rušení od jiné stanice, slyším tě hůř ale stále ještě dostatečně čitelně)
  • QSL OK1AAA zde OK2BBB QTH Ostrava, QTH ? (Potvrzuji OK1AAA, vysílám z Ostravy, odkud vysíláš ty?)
  • OK2BBB zde OK1AAA, QTH Plzeň(…vysílám z Plzně)

Následující tabulky nemusí být úplné, různé služby v průběhu času některé Q kódy přidávají nebo od nich naopak upouštějí jako od již přežitých. V Tabulce 1 jsou uvedeny především Q kódy používané v radioamatérském radioprovozu (amatérskou službou), které mají jako druhý znak uvedeno „R“ nebo „S“. V Tabulce 2 jsou uvedeny Q kódy především letecké a námořní služby shromážděné z různých zdrojů.

Některé služby si vyvinuly vlastní kódy, např. N-kód, Z-kód, které lépe odpovídají jejich potřebám.

Tabulka 1, Radioamatérské Q kódy[editovat | editovat zdroj]

QAZ Místní bouřka – vypínám stanici
QCZ Narušujete pravidla radiového provozu
QHL Poslouchám od horního konce pásma k dolnímu
QHM Poslouchám od horního konce pásma ke středu
QLH Poslouchám od dolního konce pásma k hornímu
QML Poslouchám od středu pásma k dolnímu konci
QQQ Musím okamžitě přerušit spojení, vysvětlím později
QRA Jaké je jméno (volací znak Vaší) stanice ? Jméno (volací znak) mé stanice je …
QRB Jaká je přibližná vzdálenost mezi námi ? Vzdálenost mezi námi je přibližně … km
QRG Jaký je můj přesný kmitočet ? Váš kmitočet je … kHz
QRH Mění se můj kmitočet? Váš kmitočet se mění („ujíždí“)
QRI Mění se můj tón? Váš tón se mění
QRJ Přijímáte mě špatně? Nemohu Vás přijímat. Váš signál je velmi slabý
QRK Přijímáte mě dobře? Váš signál je 1–5 (dokonale čistý)
QRL Jste zaměstnán (nemáte pro mne čas ?) Nemám pro Vás čas (pracuji s …) , prosím nerušte
QRM Jste rušen v poslechu ? Jsem rušen (stanicí …)
QRN Máte potíže s atmosférickým rušením ? Příjem je znesnadněn atmosférickým rušením
QRO Mám zvýšit příkon? Zvyšte příkon!
QRP Mám snížit příkon? Snižte příkon!
QRQ Mám vysílat rychleji? Vysílejte rychleji!
QRS Mám vysílat pomaleji? Vysílejte pomaleji!
QRT Mám přestat vysílat? Přestaňte vysílat! (Zakončuji vysílání)
QRU Chcete mi ještě něco sdělit? Nemám Vám už co říci
QRV Jste připraven? Jsem připraven. Začněte!
QRW Mám sdělit stanici … že voláte na … kHz? Prosím oznamte stanici … , že ji volám na .. kHz!
QRX Mám počkat až mne zavoláte? Čekejte … (minut, hodin). Zavolám Vás (časový údaj)
QRY Kdy přijdu na řadu? Přijdete na řadu po …
QRZ Volá mě někdo? Kdo mě volá ? Volá Vás …
QSA Jak silný je můj signál? Síla Vašeho signálu je 1 až 5 (nejsilnější)
QSB Má můj signál únik? Váš signál má únik
QSD Klíčuji správně? Klíčujete nepřesně
QSF Vysílejte na … kHz a vraťte se zpět na dosavadní kmitočet, nebude-li během 5 minut navázáno spojení
QSG Mám poslat skupinu … zpráv? Posílám skupinu … zpráv.
QSH Neslyším Vás na … kHz
QSI Nemohl jsem Vás (nebo stanici …) přerušit
QSK Můžete pracovat provozem BK? Mohu pracovat BK provozem
QSL Můžete mi písemně potvrdit příjem? Potvrdím Vám písemně příjem (pošlu Vám svůj staniční lístek)
QSM Mám opakovat poslední zprávu (… posledních zpráv)? Opakujte poslední zprávu (… posledních zpráv).
QSN Poslouchal jsem Vás (nebo stanici …) na … kHz
QSO Můžete navázat spojení? Mohu navázat spojení (oboustranné spojení)
QSP Můžete předat (zprostředkovat) předání Mohu předat zprávu … zprávu(y)… ?
QSQ Mám vysílat slova (skupiny) jen jednou? Vysílejte slova (skupiny) jen jednou
QST Sdělení všem radioamatérům
QSU Mám vysílat (odpověď) na tomto kmitočtu? Vysílejte (odpovězte) na tomto kmitočtu
QSV Mám vysílat řadu „V“ pro naladění? Vyšlete řadu „V“ pro naladění
QSW Budete vysílat na kmitočtu … kHz? Budu vysílat na kmitočtu … kHz
QSX Budete poslouchat na kmitočtu … kHz? Poslouchám na kmitočtu … kHz
QSY Mám přeladit (na … kHz)? Přelaďte se na … kHz!
QSZ Mám vysílat každé slovo (skupinu) dvakrát? Vysílejte každé slovo (skupinu) dvakrát
QTC Máte pro mne zprávu (telegram)? Mám pro Vás zprávu (telegram)
QTH Jaké je Vaše stanoviště (bydliště)? Moje stanoviště (bydliště) je …
QTR Kolik je přesně hodin? Přesný čas je …
QTU Kdy bude Vaše stanice opět v provozu? Budu vysílat opět v …
QWN Dávejte pozor, odpovídá vám radiová stanice …
QXX Váš operátor není schopen zajistit normální korespondenci, žádám o jeho výměnu
QYB Spěšně odpovězte na náš telegram čís. …
QZF Mám se naladit přesně na Váš kmitočet ? Nalaďte se přesně na můj kmitočet

Některé frekventované Q kódy nabyly během času významu podstatných jmen (QSO – spojení, QSL – staniční lístek, QTC – telegram, QRP – vysílač o malém příkonu, QRL práce/zaměstnání apod.).

Tabulka 2, Souhrn Q kódů různých služeb[editovat | editovat zdroj]

A[editovat | editovat zdroj]

QAA Kdy myslíte že doletí do ?
QAB Můžeme dostat povolení na let ? Pro … Z místa … Do … V letové hladině …
QAC Vracíte se ?
QAD Kdy jste odletěl ?
QAE Máte zprávy o … ?
QAF Kdy jste minul ? Minul jsem v hod
QAG Zařiď let tak abyste přiletěl do … v hod …
QAH Jak jste vysoko
QAI Bylo hlášeno letadlo v mé blízkosti ? Není hlášeno
QAJ Mám hledat letoun … V sousedství nebo … ? Hledejte …
QAK Letí na blízku jiný letoun je nebezpečí srážky
QAL Chcete přistát v … ?
QAM Poslední povětrnostní zpráva …
QAN Přízemní vítr …
QAO Výškový vítr …
QAP Mám dále poslouchat pro Vás na … kHz ? Poslouchejte …
QAQ Jsem blízko zakázaného, omezeného, nebo nebezpečného prostoru ?
QAR Mohu přerušit poslech na … min ?
QAS Letíte nad zakázaným pásmem
QAT Mám vysílat dále ? Poslouchejte před vysíláním, rušíte …
QAU Kde můžeme vypustit palivo ? Hodlám vypustit palivo v …
QAV Volám Vás
QAW Hodlám postoupit po nezdařeném přiblížení
QAX Zachytil jsem signál pilnosti …
QAY Zachytil jsem tísňový signál …
QAZ Nemohu přijímat zastavuji pro bouřku

B[editovat | editovat zdroj]

QBA Viditelnost
QBB Jaká je výška spodní základny mraků ?
QBC Můžete mi dát poslední meteorologická pozorování která jste učinil z letadla ?
QBD Jaké množství pohonných hmot Vám zbývá ?
QBE Svinuji anténu
QBF Letíte v mracích ? Letím v mracích ve výšce … m.
QBG Letíte nad mraky ? Letím nad mraky.
QBH Letíte pod mraky ? Letím pod mraky.
QBI Musí se dodržovat pravidla pro let podle přístrojů (IFR) z .. do …
QBJ Jak vysoko je vrchní okraj mraků ?
QBK Letíte v bezoblačném prostředí ? letím v bezoblačném prostředí v letové hladině …
QBL Jsem nucen přistát v …
QBM Vyslal … pro mne zprávu?
QBN Letíte mezi dvěma vrstvami mraků ?
QBO Které je nejbližší letiště, kde se povoluje let podle pravidel letu za viditelnosti VFR a které by bylo vhodné k mému přistání ?
QBP Letíte střídavě v oblacích a mimo oblaka ?
QBR Nemohu předat zprávu … v této formě
QBS Stoupejte nebo klesejte do výšky … nad … dříve než se střetnete s podmínkami letu podle přístrojů nebo jakmile dohlednost klesne pod … a podejte zprávu
QBT Jaká je dráhová dohlednost v … /místě/
QBU Jste si jist že telegram je přesný.Telegram … není jasný.
QBV Dosáhli jste letovou hladinu … nebo prostor …
QBW Dostal jste telegram psaný v … hod. Telg. … jsem nedostal
QBX Opustil jste letovou hladinu … nebo prostor, místo …
QBZ Oznamte své podmínky letu vzhledem k oblačnosti. (V odpovědi na QBZ? se uvede jedna ze zkratek QBF, QBG, QBH, QBK, QBN nebo QBP)

C[editovat | editovat zdroj]

QCA Můžeme změnit letovou hladinu z … na …
QCB Způsobujete zdržení tím že … 1 vysíláte když na vás není řada, 2 odpovídáte pozdě, 3 neodpovídáte na mé…
QCC Jaká je volací značka SOPA nebo (OTC)
QCE Kdy můžeme očekávat povolení na přiblížení ?
QCF Doba zdržení neurčitá povolení na přiblížení očekávejte nejdříve do …
QCG Mám pro Vás převzít poslech na … kHz
QCH Můžeme rolovat na …
QCI Udělejte ihned 360 stupňů zatáčku …
QCJ Můj příjem je na moment přerušen
QCK Moje přístroje jsou v pořádku
QCL Mám poruchu příjmu
QCM Zdá se že máte poruchu ve vysílání
QCO Jak zní můj signál? Váš signál zní … 1 dobře, 2 špatně, 3 mění se
QCP Váš tón je špatný
QCQ Váš tón je čistý
QCR Váš tón se mění
QCS Můj příjem je porouchán
QCT Můj příjem krátkých vln je porouchán
QCW Vaše značky se ztrácejí
QCX Jaká je Vaše úplná volací značka ? Až do dalšího oznámení používejte úplnou volací značku
QCY Pracuji s vlečnou anténou

D[editovat | editovat zdroj]

QDB Poslal jste zprávu … příjemci … ? Nemohl jsem dopravit
QDC Telegram … byl poslán drátem
QDD Telegram … byl odmítnut
QDF Jaká je Vaše hodnota D v …/poloha/
QDH Co je příčinou tohoto rušení ?
QDK Odpovídejte v abecedním pořádku volacích značek
QDL Hodláte žádat o řadu zaměření? Hodlám
QDM Jaký magnetický kurs mám sledovat do … ?
QDO Můžete požádat stanici X, aby vysílala svou volací značku a nepřetržitou čárku po … min, na … kHz, abych mohl použít gonio ? Požádám …
QDP Chcete přijmout radiotelegrafickou kontrolu… ? Přijmu .
QDR Moje magnetické zaměření vzhledem k Vám ?
QDS Nemohu teď přijmout radiotelegrafickou kontrolu …
QDT Letíte za dobré horizontální viditelnosti ? Letím …
QDU Zrušte můj letový plán IFR nebo letový plán IFR zrušený v … (čas)
QDV Letím za vodorovné viditelnosti méně než 1000 m.
QDX Přijal jsem radiotelegrafickou kontrolu (koho).
QDY Magnetický kurs za bezvětří k … je … stupňů v … hod.

E[editovat | editovat zdroj]

QEA Můžeme přejít letovou dráhu před sebou ? Můžete …
QEB Můžeme otočit na křižovatce ?
QEC Můžeme otočit o 180° a vrátit se po dráze? Můžete
QED Mám sledovat sledovat naváděcí automobil ? Sledujte …
QEF Jsem na parkovišti ? Jste …
QEG Můžeme opustit parkoviště? Opustili jste parkoviště?
QEH Můžeme rolovat na vyčkávací stanoviště dráhy číslo …?
QEJ Můžeme rolovat na místo vzletu?
QEK Jste připraven na okamžitý vzlet ? Jsem
QEL Můžeme vzlétnout (a po vzletu udělat otáčku do … )?
QEM Jaký je stav povrchu přistávací dráhy ?
QEN Mám čekat na svém místě? Čekejte …
QEO Mám uvolnit dráhu?
QES Je v platnosti pravý okruh v … (místo)?

F[editovat | editovat zdroj]

QFA Povětrnostní stav na úseku od … do …
QFB Světla 1 přibližovací, 2 dráhová, 3 přibližovací a dráhová jsou mimo provoz
QFC Jaké je množství, druh a výška základní oblačnosti nad … (údaj) v místě?
QFD 1 Je světelný maják … v provozu? 2 Můžete rozsvítit … světelný maják v …? 3 Můžete zhasnout maják v … do doby než přistaneme?
QFE Jak mám nastavit tlakovou stupnici svého výškoměru, aby přístroj indikoval výšku nad používanou vztažnou úrovní
QFF Jaký je (v …) současný atmosférický tlak, přepočítaný na střední hladinu moře podle meteorologických postupů?
QFG Jsme nad Vámi?
QFH Mohu sestoupit pod mraky ?
QFI Letiště je osvětleno.
QFK Vypusťte rakety rudohnědé barvy
QFL Vypusťte barevné rakety
QFM V jaké výšce mám letět ?
QFN Nesvinujte anténu dokud nedám znamení (Konec vysílání)
QFO Mohu přistát přímo z kursu ?
QFP Můžete mi dát poslední informace o … zařízení v místě ?
QFQ Jsou přibližovací a dráhová světla rozsvícena ?
QFR Je můj podvozek poškozený ?
QFS Je radiové zařízení v … provozu ?
QFT Mezi kterými výškami nad … se pozorovalo tvoření námrazy v … ?
QFU Jaký je magnetický směr (nebo číslo) dráhy v používání?
QFV Řada přijímacích světlometů je rozsvícena.
QFW Jaká je délka dráhy v používání v … ?
QFX Pracujeme (nebo budeme pracovat) s pevnou anténou.
QFY Oznamte prosím nynější povětrnostní podmínky pro přistání. Nynější …
QFZ Předpověď počasí pro oblast …

G[editovat | editovat zdroj]

QGA Mohu přistát okamžitě podle signálu majáku ?
QGB Nemůžete přistát v … podle signálu majáku.
QGC … (vlevo nebo vpravo) od dráhy číslo … jsou překážky
QGD Ve vašem směru jsou překážky ve výši … m.
QGE Jaká je moje vzdálenost k Vaší stanici ? (používá se ve spojení s QIM, QDR, QTE, QUJ)
QGF Vaše poloha směrem ke mně … .
QGG Jak rychle chcete sestoupit ?
QGH Mohu přistát podle pravidel o … .
QGI Nemůžete přistát podle pravidel o sestupu mraky.
QGJ Omezte svá sdělení na absolutní minimum.
QGK Letím tak aby moje zeměpisné zaměření vzhledem k … bylo na … stupnici.
QGL Mohu vlétnout do kontrolovatelného pásma ? Můžete …
QGM Nesmíte vlétnout do kontrolovatelného pásma! (opusťte)
QGN Mohu přistát v … .Můžete.
QGO Nemůžete přistát v … .
QGP Kdy jsem na řadě s přistáním ?
QGQ Čekejte na instrukce a zůstaňte na výšce … m.
QGR Mohu přistát v … bez okruhu nalevo? Můžete …
QGS Nemůžete přistát bez okruhu nalevo!
QGT Leťte …min opačným směrem než dosud.
QGU Leťte …min magnetickým kursem …
QGV Vidíte mě? Vidím
QGW Je můj podvozek dobře vysunutý?
QGY Nemůžete přistát podle metody ZZ !
QGX Mohu přistát podle metody ZZ? Můžete …
QGZ Udržujte směr na … .

H[editovat | editovat zdroj]

QHA Užíváte poznávacího hesla nesprávně
QHB Upozorňuji důrazně pro … na zprávu … kterou máte ve sbírce.
QHC Volám vás na … kHz.
QHD Co je příčinou zdržení (špatného vysílání)
QHE Oznamte až budete na … úseku přiblížení 1 napříč větru, 2 po větru, 3 v poslední zatáčce, 4 na konečném přiblížení
QHF Váš kmitočet je příliš vysoký
QHG Můžeme se zařadit do provozního okruhu v letové hladině?
QHH Nouzově přistáváte? Přistávám …
QHI Jste na … 1 vodě, 2 zemi
QHK Vysílejte předběžnou výzvu, než začnete s dopravou
QHL Od … do …
QHM PBL byla přijata. Ověřte je-li třeba od stan. odkud pochází a RPT
QHN Převezmete geohlídku na …kHz.
QHO Nemohu (nebo XY nemůže) užívat…
QHQ Můžeme převést …přiblížení v …?
QHR Sdělte mi až tuto zprávu obdržíte
QHS Vypněte přístroje IFF na 10 min, vyjma letadlo … .
QHT Uvedená stanice nechť předá automaticky zprávu ostatním, kterým obvykle předává
QHY Upozorňujeme Vás na …
QHZ Mám kroužit nad letištěm (nebo udělat kruh). Kružte …

I[editovat | editovat zdroj]

QIA Ověřte poznávací heslo posledního vysílání
QIB Volací značka letounu který vás sleduje je … .
QIC Spojte se s radiem s … na …kHz v … hod.
QID Je váš… vadný?
QIE Jakého kmitočtu užíváte ?
QIF Na jakém kmitočtu pracujete … ?
QIG Zjistěte poslech a hlaste se na … kHz pro druhé spojení
QIH Přepněte (nařiďte ať XY přepne) na příjem na … kHz
QII Urychlete odpověď na … .
QIJ Jeden či více vysílačů současně zapojených do tohoto vysílání má poruchu ale vysílání pokračuje na zbývajících vysílačích. Takto vysílané zprávy budou opakovány po odstranění závady.
QIN Přepněte na kmitočet .. a čekejte na volací značku letounu … .
QIO Rušíte (XY ruší) tím že jste neuposlechl příkaz počkat.
QIP Spusťte (1 volací zař., 2 zkuš.pásku, 3 synchron. pásku, 4 dopr. pásku)
QIR Depeše pro základnu
QIS Vysíláte teď s nejvyšší energií ?
QIT Následující zpráva byla automaticky předána stanici … (příjemci)
QIU Je to vaše … (1, 2, 3) žádost o (odpověď)?
QIW Co překáží automatickému přijímání ?
QIZ Užijte mžikového světla

J[editovat | editovat zdroj]

QJA 1 je moje páska převrácená? 2 jsou moje značky a mezery převrácené ?
QJB Použijete 1 rádio, 2 kabel, 3 telegraf, 4 dálnopis, 5 telefon, 6 přijímač, 7 vysílač, 8 reperforátor
QJC Přezkouším svůj 1 rozdělovač vysílače, 2 automatický dávač, 3 perforátor, 4 ,reperforátor, 5 přijímač dálnopisu, 6 motor přijímače dálnopisu, 7 klávesnici, 8 anténový systém
QJD Vysílám … 1 písmena, 2 čísla
QJE Je můj frekvenční posun … 1 příliš velký, 2 příliš malý, 3 správný
QJF Můj signál při přezkoušení monitorem (kontr. zař.) … je vyhovující … 1 místně, 2 při vyzařování
QJG Mám přejít zpět na automatické vysílání ?
QJH Mám vysílat … 1 svou zkušební pásku, 2 zkušební text
QJI Budete trvale vysílat … 1 značku, 2 mezeru
QJK Přijímám … 1 trvalou značku, 2 trvalou mezeru, 3 předpětí pro značku, 4 předpětí pro mezeru
QJL Předejte jen pro informaci
QJM Zkontrolujte šifrování zprávy … a opakujte
QJN Přejděte na rámovou anténu goniometru na … kHz (a vraťte se na základnu)
QJQ Pošlete mi (1. depeši, 2. depeši, atd … )
QJP Můj … přístroj přechodně nefunguje
QJO Tato zpráva (zpráva X) byla předána mimo pořadí běžných čísel zpráv
QJR Zpráva … byla přijata adresátem v … hod.
QJS Jaká je čitelnost mých zpráv ?
QJT Radar nefunguje
QJW Neustaňte v nepřetržitém poslechu (na … kHz) dokud nedostanete jiný rozkaz
QJY … lze spojit radiotelegraficky

K[editovat | editovat zdroj]

QKA Poznávací heslo této zprávy je … .
QKB Majákové přibližovací zařízení je mimo provoz
QKC Stav moře (v…) 1 dovoluje přistání ale ne vzlet, 2 činí přistání krajně nebezpečné
QKD Zdá se mi že vaše relais vázne
QKF Můžeme být vystřídaní o (… hodině) ? Můžeme očekávat že budeme vystřídani v … hod (kým …) 1 letadlem … (poznávací značka), 2 plavidlem kterého volací znak je …
QKG Vystřídání se uskuteční, naváže … (poznávací značka) 1 vizuální, 2 komunikační styk s trosečníky
QKH Ohlásíte podrobnosti pátrání po souběžných tratích 1 směr pátrání, 2 vzdálenost mezi jednotlivými souběžnými tratěmi, 3 letová hladina výška … používaná při pátrání
QKI Nemůžete přistát podle majákového přibližovacího zařízení
QKJ Můžete se přiblížit podle majákového přibliž. zařízení
QKK Hlavní maják pracuje ale vnitřní zařízení je mimo provoz
QKL Můžete přistát podle majákového přibližovacího zařízení
QKM Majákové přibližovací zařízení v … je v chodu.
QKN Letadlo zjištěno v poloze … kurs …v …
QKO Které jiné složky se zúčastní operace?
QKP Jakým způsobem se pátrá ? 1 po souběžných tratích, 2 ve čtvercích, 3 po souběžných protilehlých tratích, 4 po kolmo lomených tratích, 5 obrysově, 6 společně s letadlem a lodí
QKZ Hlavní maják přívodného radiového zařízení pracuje, ale vyšší signální maják nepracuje

L[editovat | editovat zdroj]

QLA Sdělte poznávací heslo své poslední zprávy
QLB Můžete přezkoušet vysílání stanice … a hlásit dosah, kvalitu atd. jejího signálu.
QLC Užijte kódové značky.
QLD Kdy bude nutná změna kmitočtu ? V … hod.
QLG Stanice dočasně (na … min) opustí síť aby se spojila… .
QLH Budete vysílat současně na kmitočtu … a kmitočtu … .
QLI Jsem připraven vysílat volací značku.
QLJ Uvedený letoun se vrací na základnu.
QLM Zadržte mou zprávu … dokud nebude potvrzena její správnost.
QLN Zaměření neznámé stanice na … kHz …hod.
QLO Mám použít …?
QLP Předejte … jen pro vysílání BAMS.
QLQ Vaše zaměření bylo … .
QLR Nepodnikejte už nic k předání zprávy … .
QLS Běžné číslo poslední zprávy od vás… je … .
QLT Předáno poštou.
QLU Nemohu zjistit vaši polohu.
QLV Potřebujete ještě rádiové zařízení?
QLW Zjistím poslech na … kHz.
QLZ Začněte vysílání otáčivým majákem.
QLX Použijte zkráceného goniometrického postupu.

M[editovat | editovat zdroj]

QMA Sdělte poznávací heslo pro vysílání.
QMB Nemohl jsem předat zprávu.
QMC Měním stanoviště a během přemisťování budu udržovat spojení.
QMD Moje anténa byla poškozena.
QME Jsem připraven přijmout vaše zaměření na … kHz.
QMF Váš kmitočet je správný.
QMG Stanice se hlásí do sítě.
QMH Přejděte s vysíláním a příjmem na … nebudeli spojení do … min vraťte se na dosavadní kmitočet.
QMI Oznamte vertikální rozvrstvení oblačnosti (v…) pozorované z vašeho letadla. Vertikální rozvrstvení oblačnosti pozorované z mého letadla o … hod v … je … nejnižší pozorovaná vrstva … osmin (druh) se základnou v … a horní hranicí ve výšce …
QMJ Zprávu nelze dešifrovat zkontrolujte ukazatele zařízení přístroje.
QMK Velitelství … jsou vyňata.
QML Signalizuje přibližně určené zaměření.
QMM Jaké přednosti a pro koho jsou vaše zprávy.
QMN Zaměření vaše … .
QMO Opakujte zprávu … (část)
QMP Stáhněte pásku o … .
QMQ Zaměřte podle otáčivých majáků.
QMR Vysílejte novou zprávu … .
QMS Běžné číslo zprávy … dosud nedošlo.
QMT Záměnou běžného postupu zajistí stanice … předání zprávy … .
QMU Jaká je přízemní teplota a rosný bod v … ?
QMW V jaké letové hladině (výšce) je nulová izoterma Celsia v … .
QMX Jaká je teplota venkovního vzduchu v … (o … hod) v letové hladině/výšce … ?
QMY Zaměřte a zakreslete polohu podle otáčivého majáku
QMZ Máte nějaké dodatky k letové předpovědi pro letový úsek, který máte ještě přeletět ?

N[editovat | editovat zdroj]

QNA Jsem připraven na velkou rychlost vysílejte … slov/min.
QNB Moje poloha podle otáčivého majáku … .
QNC Zavolejte mně zase … na …kHz.
QND Naslouchám (naslouchá) pro stanici na … kHz.
QNE Jakou výšku bude indikovat můj výškoměr při přistání v … (místo) o … hod když mám tlakovou stupnici nastavenou na 1013,2 mb.
QNF Přepněte na normální kmitočet … kHz.
QNG Obnovte normální radioteleg. spojení (v … hod).
QNH Jakou hodnotu mám nastavit na tlakové stupnici svého výškoměru aby indikoval nadmořskou výšku letiště jakmile budeme na zemi ve vaší stanici ?
QNI Mezi kterými výškami nad … se pozorovala turbulence v … ?
QNJ Šifrujete … nesprávně (1 služební signály, 2 volací značky).
QNK Toto je služební depeše.
QNL Volaná stanice předá tuto zprávu příjemcům za něž je odpovědná.
QNM Nemohu najít zprávu … Dejte další identifikační údaje.
QNN Zaměření je vzhledem k nepříznivým okolnostem jen přibližné
QNO Nemůžeme poskytnout požadované informace (nebo zajistit požadované) služby
QNP Přerušte a začněte znovu s novou páskou
QNQ Poloha podle křížové mapy
QNR Přibližujeme se k meznímu bodu návratu
QNS Nerozumím co říkáte.
QNT Jaká je maximální rychlost nárazů přízemního větru v … ?
QNV Byla vám adresována následující doprava podle rozvrhu „F“.
QNW Můžete ustat v poslechu do … hod.
QNX Užijte lepšího pozadí.
QNY Jaké jsou momentální povětrnostní podmínky a jejich intenzita v … ?

O[editovat | editovat zdroj]

QOA Můžete pracovat radiotelegrafií (500 kHz)?
QOB Můžete pracovat radiotelefonií (2182 kHz) ?
QOC Můžete pracovat radiotelefonií (kanál 16 – kmitočet 156,8 MHz)
QOD Můžete se mnou pracovat: 0 nizozemsky, 1 anglicky, 2 francouzsky, 3 německy, 4 řecky, 5 italsky, 6 japonsky, 7 norsky, 8 rusky, 9 španělsky ?
QOE Přijal jste bezpečnostní signál, vysílaný … ?
QOF Jaká je jakost mých značek z hlediska použitelnosti ? Jakost vašich značek je 1 nepoužitená, 2 sotva použitelná, 3 použitelná
QOG Kolik záznamů máte k vysílání ?
QOH Mám vysílat signál pro fázování po dobu … sekund ?
QOI Mám vysílat svůj záznam ?
QOJ Chtěl byste poslouchat na kmitočtu … kHz signály rádiových návěstidel pro označení místa neštěstí ?
QOM Vysílejte jen zprávy následující a vyšší přednosti.
QON Nemohu zjistit vaši polohu.
QOP Nedodržujete síťovou kázeň.
QOQ Maják bude v chodu od … do … .
QOR Předejte tuto zprávu … (prostřednictvím …)
QOU Maják teď nemůže být uveden v chod.
QOW Zavolám vás ihned jakmile to bude možné.
QOX Snižte poněkud kmitočet, na novém vysílejte 5x značku.
QOY Zvyšte poněkud kmitočet, na novém vysílejte 5x značku.
QOZ Majáku … už není zapotřebí.

P[editovat | editovat zdroj]

QPA Poznávací heslo je … .
QPB Vaše frekvence se 1 zvýšila, 2 snížila.
QPC Odpovídejte na mé výzvy na kmitočtu … kHz.
QPD Maják je v chodu na … kHz.
QPE Toto je operační zpráva.
QPF Budu vysílat volací značku na tomto kmitočtu.
QPG Převezměte kontrolu sítě (pro …) (do …).
QPH Snižte o maličko kmitočet , abyste odstranil rušení.
QPJ Zvyšte o maličko kmitočet , abyste odstranil rušení.
QPK Přesnost následující zprávy je pochybná.
QPL Tato zpráva se předává se zkomolenou volací značkou.
QPO Následující volání (odpověď na QMO).
QPP Vaše kolace 1 odlišná, 2 vynechána.
QPR Předejte tuto zprávu příjemci … při návratu na.
QPS Změňte běžné číslo zprávy na … .
QPT Loď užívající tuto značku … spolupracuje s námi.
QPV Vysílejte zprávu pro … na … kHz.
QPW Vypínám do … .
QPY Prováděcí signál byl dán … .
QPX Zkontrolujte správnost posledního QDM.

Q[editovat | editovat zdroj]

QQA Opakujte číslo … .
QQC … bude za mě (za …) odpovídat na výzvy.
QQF Slyším vás nejlépe na … kHz.
QQH Zpráva … byla předána na … .
QQI Vysílejte volací znaky … min.
QQJ Zpráva … byla přijata v … hod.
QQK Sdělte co se stalo se zprávou.
QQL … zpráva se opakuje pro vaši informaci.
QQM Přesný duplikát.
QQN Snažte se dostat zaměření od … .
QQO Tato zpráva byla předána … k provedení.
QQP Zkontrolujte správnost posledního QDR.
QQR Vysílejte pro mě metodou „F“.
QQS Síla signálů skupiny je … .
QQT Máte odpověď na zprávu … ? Nemám …
QQU Dejte mně vaši zprávu postarám se o vyřízení.
QQV Vysílejte volací značky zřetelněji.
QQW Následující stanice jsou na poslechu.
QQX Tato zpráva se může poslat kterýmkoliv způsobem kromě radia.
QQY Tato zpráva se musí šifrovat.

R[editovat | editovat zdroj]

QRA Jaké je jméno vaší stanice ?
QRB V jaké přibližné vzdálenosti jste od mé stanice ?
QRC Který soukromý podnik (nebo státní) vyrovnává poplatkové účty vaší stanice ?
QRD Kam plujete (letíte) a odkud přicházíte ?
QRE Kterou hodinu počítáte, že se dostanete do … (nebo nad) v … hod.
QRF Vracíte se do … ?
QRG Chtěl byste mi sdělit můj přesný kmitočet ?
QRH Kolísá můj kmitočet ?
QRI Jaký je tón mého vysílání ? 1 dobrý, 2 proměnlivý, 3 špatný
QRJ Kolik máte připraveno radiotelefonních volání ? (také Nemohu vás přijímat, váš signál je velmi slabý)
QRK Jaká je čitelnost mých značek ? 1 špatná, 2 téměř nečitelná, 3 čitelná, 4 dobrá, 5 výborná
QRL Jste zaměstnán ? Jsem zaměstnán prosím nerušte.
QRM Jsem rušen interferencí. 1 nejsem rušen vůbec, 2 slabě, 3 mírně, 4 silně, 5 velmi silně
QRN Jsem rušen průmyslovými nebo atmosférickým rušením. 1 nejsem rušen, 2 slabě, 3 mírně, 4 silně, 5 velmi silně
QRO Mám zvýšit vysílací výkon ? Zvyšte.
QRP Mám snížit vysílací výkon ? Snižte.
QRQ Mám vysílat rychleji ? Vysílejte rychleji.
QRR Jste připraven používat automatických přístrojů ?
QRS Mám vysílat pomaleji ?
QRT Mám přestat vysílat ?
QRU Máte něco pro mě ? Nemám pro vás nic.
QRV Jste připraven? Jsem připraven.
QRW Mám uvědomit …, že ho voláte na … kHz ?
QRX Kdy mně znovu zavoláte ?
QRY Jaké mám pořadí ?(týká se navazování spojení)
QRZ Kdo mně volá ?

S[editovat | editovat zdroj]

QSA Jaká je síla mých značek? 1 je sotva zachytitelná, 2 slabá, 3 dosti dobrá, 4 dobrá, 5 velmi dobrá
QSB Kolísá síla mých značek?
QSC Jste nákladní loď? Jsem nákladní loď.
QSD Je má manipulace vadná? Vaše manipulace je vadná.
QSE Jaké je odhadované snesení záchranného zařízení?
QSF Vykonal jste záchranné práce?
QSG Mám vyslat … telegramů najednou?
QSH Můžete provést cílový let s pomocí vaší zaměřovací stanice?
QSI Nemohl jsem přerušit vaše vysílání nebo: Informujte prosím stanici … ,že jsem nemohl přerušit jeho vysílání.
QSJ Kolik činí poplatek do …, včetně vašeho vnitrozemského poplatku?
QSK Můžete mně poslouchat mezi vašimi značkami? Mohu v kladném případě přerušit vaše vysílání?
QSL Můžete mi dát potvrzení příjmu?
QSM Mám opakovat poslední telegram, který jsem vám zaslal (nebo m předcházející).
QSN Slyšel jste mě na … kHz?
QSO Můžete pracovat s … přímo nebo prostřednictvím jiné stanice?
QSP Chtěl byste dopravit dále …zdarma.
QSQ Máte na palubě lékaře?
QSR Mám znovu volat na volacím kmitočtu?
QSS Kterého pracovního kmitočtu použijete? Použiji pracovního kmitočtu … kHz (stačí uvést tři poslední číslice).
QSU Mám vysílat nebo odpovídat na nynějším kmitočtu?
QSV Mám vysílat řadu V na tomto kmitočtu (nebo na …).
QSW Chtěl byste vysílat nebo odpovídat na nynějším kmitočtu (nebo na …).
QSX Chtěl byste poslouchat … na … kHz?
QSY Mám přejít k vysílání na jiném kmitočtu?
QSZ Mám vysílat každé slovo nebo skupinu několikrát (nebo … krát).

T[editovat | editovat zdroj]

QTA Mám zrušit telegram číslo … ?
QTB Souhlasíte s mým počítáním slov ? Nesouhlasím budu opakovat prvé písmeno každého slova a prvou číslici každého čísla.
QTC Kolik telegramů máte k vysílání ?
QTD Co vylovilo záchranné plavidlo nebo letadlo 1… osob, 2 trosky, 3 …mrtvol.
QTE Jaké je pravé zaměření vzhledem k vám? Vaše pravé zaměření vzhledem ke mně je …stupňů v …hodin
QTF Chtěl byste mi sdělit mou polohu vyplývající ze zaměření provedených vámi řízenými rádiovými zaměřovači ?
QTG Vyšlete 2 čárky, každou o deseti sekundách a za nimi svou volací značku opakováno …krát na …kHz.
QTH Jaká je vaše poloha v zeměpisné délce a šířce ?
QTI Jaký je váš pravý kurs ?
QTJ Jaká je vaše cestovní rychlost ?
QTK Jaká je rychlost vašeho letadla vzhledem k zemskému povrchu ?
QTL Jaký je váš pravý kurs ?
QTM Jaký je váš magnetický kurs ?
QTN V kolik hodin jste opustil … ?
QTO Vyplul jste z přístavu ? Odrazil jste se od země ?
QTP Vplujete do vnitřního přístavu ? Chystáte se přistát na vodě nebo zemi ?
QTQ Můžete korespondovat s mou stanicí podle Mezinárodní signální knihy ?
QTR Kolik je přesně hodin ?
QTS Vysílejte svou volací značku pro naladění nebo abyste umožnil změření vašeho kmitočtu.
QTT Značka totožnosti, která následuje je přeložena na jiné vysílání.
QTU Sdělte v které hodiny je vaše stanice otevřena.
QTV Mám za vás bdít na kmitočtu …kHz od …do … ?
QTW Jaký je stav osob které přežili katastrofu ? Stav je …a nutně potřebují … .
QTX Můžete nechat stanici otevřenou, abyste byl se mnou ve spojení až do nového pokynu z mé strany (nebo do …hod) ?
QTY Směřujete k místě nehody v kladném případě kdy myslíte že tam dorazíte ?
QTZ Pokračujete v pátrání ? Pokračuji v pátrání po … .

U[editovat | editovat zdroj]

QUA Máte zprávy o … ?
QUB Můžete mi po řadě údaje o: pravém směru a rychlosti přízemního větru, viditelnosti, počasí, důležitosti, typu a výšce spodních mraků ? (je třeba přesně označit jednotky)
QUC Jaké je číslo nebo jiné označení posledního telegramu který jste přijal ode mně nebo od … ?
QUD Zachytil jste pilotní signál vyslaný … ?
QUE Můžete telefonovat v …(řeč), je-li třeba s tlumočníkem ? V kladném případě na jakých kmitočtech ?
QUF Zachytil jste tísňový signál vyslaný …(volací značka).
QUG Budete nucen snést se na moře nebo na zem ?
QUH Sdělte mi nynější barometrický tlak přepočtený na hladinu moře.
QUI Jsou vaše navigační světla rozsvícena ?
QUJ Sdělte mi pravý kurs, který bych měl sledovat abych k vám dospěl.
QUK Sdělte mi stav moře podle pozorování v … (souřadnice).
QUL Sdělte mi stav hladiny moře podle pozorování v … (souřadnice).
QUM Mohu opět započít s normální prací ?
QUN Prosba k lodím v mém přímém sousedství, aby uvedly své polohy, pravý kurs a rychlost.
QUO Mám pátrat po … 1 letadle, 2 lodi, 3 záchranném zařízení v sousedství
QUP Sdělte mi svou polohu 1 světlometem, 2 černým kouřem, 3 světelnými raketami.
QUQ Mám svůj světlomet řídit kolmo na mraky, možno-li přerušovaně a pak až uvidím nebo uslyším vaše letadlo nařídit proud světla na vodu (nebo na zem) proti větru, aby se vám usnadnilo přistání ?
QUR Ti kteří přežili katastrofu … 1 obdrželi záchrannou vestu, 2 byli přijati na loď, 3 byli dostiženi záchrannou četou na zemi
QUT Je místo neštěstí označeno ? 1 ohněm na lodi nebo kouřovou bójí, 2 výstražným námořním znamením, 3 barvicím prostředkem, 4 jiným prostředkem (popsat).
QUU Mám řídit loď nebo letadlo ve směru na mou polohu ? 1 ve směru na vaši polohu tak, že budete vysílat svou volací značku a prodlužované čárky na …kHz, 2 tak že budete na …kHz vysílat pravý kurs abyste byl dosažen.
QUW Jste v oblasti pátrání …(označení nebo šířka délka)
QUY Bylo upozorněno na umístění záchranného zařízení ? 1 ohněm nebo kouřovou bójí, 2 námořním výstražným znamením, 3 barvicím prostředkem, 4 jiným prostředkem (popsat).

V[editovat | editovat zdroj]

QVA Užijte ručního klíče
QVC Hlaste až navážete spojení s … .
QVH Počkejte ve vzdálenosti …mil.
QVJ Radar 1 v chodu, 2 mimo provoz
QVO Opakujte co jsem vysílal v …hod.
QVT Vysílejte pro mně a nečekejte na potvrzení. Potvrdím později na …kHz.
QVU Cvičná zpráva.
QVZ Nemohu vyhovět.

W[editovat | editovat zdroj]

QWA Váš perforátor je vadný.
QWB Moje zeměpisné zaměření od vás je …stupňů …mil.
QWF Budu vysílat ladicí signál na … kHz.
QWH Můžete se vrátiti na základnu podle radaru.
QWI Ukazatele zprávy …znějí správně.
QWL Odpovídáte pomalu na mé žádosti o opravu.
QWM Neposílejte tuto zprávu rádiem.
QWN Zaměření je spolehlivé.
QWO Naslouchejte u radiotelefonu.
QWP Vaše zařízení má zbytečné vyzařování.
QWQ Můžete se přiblížit podle radaru na … .
QWR První radiostanice, kterou byla předána tato zpráva, byla … .
QWS Nepoužil jsem běžného čísla zprávy … .
QWW Sdělte, kdy a kterou stanicí byla předána zpráva.
QWX Letiště …se nehodí k přistání pro … .
QWY Zapněte „ IFF“.
QWZ Užívám … .

X[editovat | editovat zdroj]

QXA Spojte mně v … Spustím volací pásku.
QXB Nemohu vás teď zaměřit, zavolejte za …min.
QXC Kdy jste mě slyšel naposledy ?
QXD Přibližovací maják radaru je mimo provoz.
QXF 1 zapněte, 2 vypněte radar.
QXJ Pokračujte v zaměřování … .
QXK Přejděte na gonio.
QXL Pošlete telegraficky poštou.
QXN Jaké je mé goniometrické zaměření z … ?
QXO Naslouchejte pro novou vysílačku.
QXP Vaše tečky jsou příliš 1 silné, 2 slabé
QXQ Modulace
QXR Zprávu původně šifroval.
QXV Budu vysílat současným klíčem na … kHz a … kHz.
QXW Posílejte dopravu pro …přes …(na …kHz).
QXX Vyměňte operátora
QXY Naslouchejte na goniometru na … kHz.

Y[editovat | editovat zdroj]

QYA Připravuji zprávy (perforační pásku) k vysílání.
QYB Zařaďte tuto zprávu do rozvrhu vašeho vysílání.
QYC Jsem ve spojení … .
QYD Vysílejte 12 palců prázdné pásky rychlostí … .
QYF Přepínám přijímač na …kHz.
QYG Pracujte 1 simplex, 2 duplex.
QYH Volací značka blížící se lodi je … .
QYI Vysíláte nepřetržitou značku.
QYM Tato zpráva se může poslat kterýmkoliv pojítkem.
QYN Zaměření vaše …a jemu odpovídající moje … .
QYO Poslední slovo od vás bylo … .
QYR Předejte tuto zprávu … .
QYQ Opakujte všechny zprávy o nepříteli.
QYT Žádám o časový signál.
QYY Signál kontrolovaný monitorem.
QYZ Vaše světlo je nečitelné.

Z[editovat | editovat zdroj]

QZA Pracuji s letounem v letu.
QZC Jsem ve spojení s …na … kHz.
QZF Nalaďte svůj vysílač na můj (…) kmitočet.
QZM Potvrzuji zprávu.
QZO Poslední slovo vámi vyslané bylo … .
QZQ Nemohu předat vaši zprávu …do … .
QZU Nalaďte se na … .
QZU ? Jste naladěn na … ?
QZW ? Jsem naladěn na … ?
QZY Neslyším vás.
QZZ Váš služební signál v …hod je 1 nesrozumitelný, 2 nemáme

Zdrojem pro sestavení Tabulky 2 byly mj. informace od Karla OK1ZZZ, Vladimíra OK1FF, Josefa OK1YG a Františka OK1FR zveřejněné v síti Packet radio. (Uvedené značky jsou radioamatérskými značkami.)