Prostor (geometrie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor). Takový prostor je základním prostředím pro běžnou stereometrii a jí studované geometrické útvary (a to včetně útvarů rovinných, studovaných planimetrií) a jejich geometrické vztahy, ale i pro geometrii analytickou.

V některých případech se prostorem mohou rozumět i prostory s neeuklidovskou („zakřivenou“) geometrií (např. Lobačevského geometrie, sférická geometrie), také dimenze nemusí být pouze tři, ale některé obory geometrie pracují s prostory s obecným počtem rozměrů.

Existují další možná zobecnění běžně chápaného geometrického prostoru, např. varieta.