Pomníčky okresu Trutnov

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V okrese Trutnov se nachází mnoho pomníčků – drobných památek.

Historický vývoj území[editovat | editovat zdroj]

Třetina území okresu leží v Krkonoších. Tato dispozice významně ovlivňovala rozvoj měst a obcí, jejich hospodářský, společenský i duchovní život. Severní hranice okresu od konce 2. světové války sdílíme s Polskem. V Polsku po válce došlo změně státních známé jako Linie Odra-Nisa. Tak jako z našeho pohraničí, tak i v sousedící části Polska došlo k odsunu Němců. Pohraniční oblasti obou stran hranic byly postupně nově osídlovány. U nás to trvalo více jak dvacet let. Zranění obcí a krajiny jsou patrná doposud.  Noví usedlíci po roce 1946 nenalezli vztah k památkám s náboženským tématem. Staří vymřeli nebo byli odsunuti.

Od roku 2000 obce počaly drobným památkám věnovat pozornost. Řada pomníčků přišla v minulých letech přičiněním nenechavých lidí o ozdoby, nebo byly ukradeny zcela. V terénu mezi poli a loukami lze narazit na památky podél starých zaniklých zemských stezek a cest, na zaniklých poutních a obchodních cestách nebo po narovnání starých silnic v jejích odkloněné části.

Početní nárůst památek souvisí s doosídlováním a se společenským životem, společenským zřízením, zemědělským a průmyslovým rozvojem našeho regionu. Z období feudalismu se dochovalo jen nepatrně památek. Důvod je prostý, mezi širší vrstvou obyvatel nebyly podmínky pro jejich vznik. O jejich zbudování se starali majitelé panství,velká města a kláštery. Až v období po zrušení nevolnictví, získání výrobních prostředků novými vrstvami obyvatel a tím vytvoření početnější základny movitější části občanů můžeme sledovat početní nárůst památek v obcích a městech, na hřbitovech v lukách a polích.

Materiál a dílo[editovat | editovat zdroj]

Nejčastějším zhotoveným dílem byl kříž. Jeho podstavce bývají zdobeny reliéfy světeců, patronů nebo donátorů. Mezi sochami je nejpočetněji zastoupen sv. Jan Nepomucký, sochy a sloupy Panny Marie nebo Boží Trojice a sochy sv. Josefa. Častým materiálem, ze kterého byly tyto památky zhotovovány je červený pískovec. Zejména v obcích Havlovice, Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší, ale i jinde. Sochy z tohoto materiálu, ne vždy však jenom z něho, byly barevně lakované. Dokud lak držel, pomníček nebyl ohrožen. Nejobtížnějším bylo pro pomníčky období kolektivizace, kdy bylo zrušeno soukromé vlastnictví pozemků, a nedostávalo se prostředků na opravu památky, případně natření. Nebyla to však jen nepřízeň počasí, která byla příčinou zkázy pomníčků, křížků a sošek stojících zejména v odlehlejších částech obcí. Jejich svržením byly přímo úkolovány svazácké organizace v padesátých letech 20. století. Největší pohromou prošly křížové cesty, které byly zřizovány jako poutní tumísta v zalesněných a kopcovatých částem obcí. Další příčinou zkázy mnoha památek byla ztráta původního vlastníka. Tato změna nastala ve velké části našeho okresu po odsunu německého obyvatelstva. Na dochovaných památkách s německým textem občas lze nalézt část tex odsekaného. Texty na pomnících by si zasloužily vůbec více pozornosti. Prozatím jen tolik, že je velký problém je přečíst vzhledem k rozpadu kamene i tehdy běžnému užívání typu písma švabachu, fraktury nebo kurentu. Podle stáří pomníku a území jsou buď v latině, češtině, němčině, avšak nejčastěji v jejich starobylých formách. Z pravidla se však jedná o citace z Bible, modlitby nebo přímluvy k svatým.

Zhotovitelé památek[editovat | editovat zdroj]

Určení sochařů je obtížné. Většina objektů je nepodepsaných, případně jejich jména v kameni zanikla. Zařazení díla do časového období usnadňuje touha donátorů zvěčnit svá jména v kameni s udaným roku vzniku. Jen ojediněle se z vytesaných vzkazů dovídáme motiv donátora. U pomníčků obětí válečných let je motiv jasný. Mnohé obce našeho okresu mají pomníček válečným obětem. Některé válečné pomníky zejména z I.svět války byly poničený ne-li zničeny z cela. Máme tu řadu pomníků z války Prusko–rakouské roku 1866, tyto jakož i smírčí kříže v níže uvedených rozborových tabulkách zahrnuty nejsou, mají svoje vlastní dokumentaristy z řad nadšenců. Rovněž hřbitovní pomníky v nich nejsou zahrnuty. Podle časové tabulky desetiletí lze sledovat nárůst památek v jednotlivých desetiletích. Nejvíce drobných památek vzniklo v druhé polovině 19. století. Nejpříznivější pro ně bylo desetiletí 1890 až 1899.

Významné památky[editovat | editovat zdroj]

Braun Matyáš Bernard sochy ctnosti a neřesti v Kuksu, Jiří František Pacák sv. Floriána v Žireči nebo Mariánský sloup v Žacléři, Bílek František socha Jana Husa ve Verdeku.

Drobné památky okresu trutnov v číslech a letech[editovat | editovat zdroj]

Sochaři a kameníci DP
Sochař Počet prací Práce z let
Braun Matyáš Bernard 47 1715 až 1732
Schwantner Emil 15 1920 až 1935
Kühn Jos. aus Petzka 12 1823 až 1865
Lukeš A. Nov. Paka 7 1890 až ?
Pacák Jiří František 6 1725 až 1736
Kuhn J.z Horní Brusnice 5 1887 až 1898
Sucharda Antonín N.Paka 5 1873 až ?
Wagner Heinrich Koniginhof 5 1881 až 1903
IK iniciályA 4 1746 až1836
Rufs Joh. 3 1867 až 1871
Spatenka F. Trautenau 3 1890 až 1924
AH 2 1747 až 1764
Botha 2 neurčeno
Eipel 2 1872 až 1899
Kofranek F. aus Horitz 2 1863 až 1866
Rufs J. Pilnikau 2 1873
Staffa G. nebo J.G 4 1851 až 1860
Sucharda I.z Nové Paky 1 1850
Bílek František 1 1923
Jan Brokof 1 1652–1718
Staffa Joh. 1 1851
Staffa Joh. in Boronits 1 1900
Staffa Fr. 1 1906
a další 1
Drobné práce v jednotlivých stoletích
Století Počet prací
13. 1
14. 3
16. 9
17. 25
18. 117
19. 388
20. 147
21 18
neurčené 660
DP v jednotlivých desetiletích
Desetiletí Počet prací
neurčené 660
1600–1690 23
1700 10
1710 43
1720 29
1730 18
1740 5
1750 14
1760 12
1770 10
1780 8
1790 29
1800 23
1810 20
1820 25
1830 28
1840 31
1850 39
1860 46
1870 53
1880 56
1890 67
1900 51
1910 18
1920 44
1930 15
1940 9
1950 3
1960 2
1970 0
1980 0
1990 5
2000 11
2010 7
Typy objektů
Typ objektu Počet
neurčené 660
kříž kamenný 249
smírčí kříž 24
kříž kovový 134
kříž dřevěný 25
socha kamenná 232
sloup kamenný 22
pomník-památník 88
podstavec 92
svržený-spadlý obj. 16
kostel 78
kaple 48
kaplička-výklenek,ochranná kaple 109
relief-obraz-dom.výklenek 44
dům či chalupa 25
rozhledna, výhled 68
přírod. a tech. zajímavosti 78
zaniklé objekty 25
tvrz, zřícenina 10
zámek 7
klášter 4
zvonice, zvonička 12
křížová cesta, poutní místo 12
boží muka 56
ostatní 9
Obce s největším počtem DP
Trutnov 172
Kuks 64
Dvůr Králové nad Labem 60
Hajnice 53
Rudník u Vrchlabí 50
Horní Maršov 43
Úpice 37
Chvaleč 34
Mladé Buky 33
Vítězná 32
Žacléř 32
Pec pod Sněžkou 31
Vrchlabí 29
Černý Důl 26
Jívka 25
Dolní Dvůr 23
Kohoutov 23
Velké Svatoňovice 23
Vlčice 22
Kocbeře 22
Svoboda nad Úpou 21
Malé Svatoňovice 21
Horní Kalná 20

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]