Polární graf

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Polární graf (potažmo diagram) je v kartografii specifický typ grafu, který se používá při zaznamenávání dat, která vykazují jistou cykličnost, či se u nich zjišťuje směr. U tohoto typu grafu jsou oproti kartézským grafům, které využívají souřadnic (x, y), v obou případech délka, používány tzv. polární souřadnice, kdy jednou z nich je délka (ρ), druhou pak úhel (α).

Polární graf je také známý jako webový graf, graf pavouka, hvězda grafu, pavučina grafu, radar graf.

Přehled[editovat | editovat zdroj]

Charakteristickým znakem grafu je tvar kruhu a souřadnicová sít ve tvaru trsu polopřímek vycházejících z počátku soustavy. Jedna z polopřímek (tzv. základní) představuje osu souřadnic soustavy. Nejčastěji je to polopřímka směřující k hornímu okraji grafu. Od základní polopřímky se hodnoty vynášejí ve směru hodinových ručiček. (Voženílek V., Kaňok J., 2011)

Polární grafy jsou užitečný způsob, jak zobrazovat vícerozměrné pozorování s libovolným počtem proměnných.

Základní rozdělení[editovat | editovat zdroj]

Podle autorů Voženílek V., Kaňok J. (2011) Podle grafického vyjádření výsledného vztahu do polárních souřadnic je dělíme:

 • Liniový
 •  Sloupcový
 •  Výsečový  

Polární liniový graf[editovat | editovat zdroj]

Je nejvhodnější pro vyjádření cyklicky se opakujících časových období, protože na základní polopřímce se potkává první a poslední hodnota znázorňovaného jevu.

Velmi dobře znázorňují sezonnost časových řad (roční období). Liniový graf se dále dělí na otevřený a uzavřený.

Sloupcový polární graf[editovat | editovat zdroj]

Odpovídají sloupcovým grafů v pravoúhlé soustavě, ale s určitými obměnami vzhledem k charakteristickým vlastnostem polárních souřadnic. Nejčastější je použití sloupců stejné šířky sestavené jako paprsky vycházející z počátku souřadnic. Hodnoty znázorňovaného jevu jsou vyjádřeny délkami sloupců, aby se sloupce na začátku neslévaly do jednoho, posunuje se počátek o určitou vzdálenost, ve středu poté vznikne kruh.

Výsečový polární graf[editovat | editovat zdroj]

Zde se objevují jisté komplikace jako modifikace sloupců a to hodnot závislé proměnné.  V tomto případě nemůže být měřítkem délka paprsku. Správným postupem je použití plochy výseče jako způsobu vyjádření hodnot jevu.

Omezení[editovat | editovat zdroj]

Data a polární grafy – co by mět tvůrce zvážit (Microsoft TechNet, 2016[1])

 •  Polární graf je vhodný k porovnávání více řad dat kategorií.
 •  Polární graf nejčastěji používá polární data, kde je každý datový bod určen úhlem a vzdáleností.
 •  Polární grafy nelze kombinovat s žádným dalším typem grafu ve stejné oblasti grafu.
 •  Počet paprsků je vždy roven počtu datových bodů a hodnoty jsou nanášený od středu směrem ven.

Polární grafy byly kritizovány,[kdo?] že se špatně hodí pro rozhodování trade-off. Když jeden graf je větší než druhý na některých proměnných, ale méně na ostatních.

Dále je obtížné určit délku jednotlivých paprsků, i když je k dispozici mřížky. Graf by měl být doplněn přehlednou stupnicí/tabulkou.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Znečištění ovzduší[editovat | editovat zdroj]

Polární graf je užitečný diagnostický nástroj pro rychlé získání představy o potenciálních zdrojích znečištění. Rychlost větru je jedním z nejužitečnějších proměnných. Například přízemní koncentrace z komínů mají tendenci dosahovat maxima při vyšších otáčkách větru. Naopak znečištění ze silničního provozu, mívá nejvyšší koncentrace za zhoršených podmínek rychlosti větru. Jiné zdroje, například z leteckých motorů také ukazují rozdílné charakteristiky podle rychlosti větru. (Environmental Research Group, 2016[2])

Polární graf v Google Earth[editovat | editovat zdroj]

Polární graf v Google Earth, lze dostat pomocí SBS Plotter software a finálních úprav ve Photoshopu. Pro vytvoření polárního grafu v Google Earth jsou nutné základní IT znalosti.

3D Polární graf[editovat | editovat zdroj]

Pomocí funkce Polarplot3D lze vyrobit 3D polární grafy.

Polarplot3d vyrábí povrchové, drátové a obrysových grafy pro trojrozměrná polární data. Polární osa je nakreslena na pevnou výšku.(Gerrard K., 2006[3])

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. TECHNET, Microsoft. Polární grafy [online]. [cit. 2016-05-04]. Dostupné online. 
 2. ENVIRONMENTAL RESEARCH GROUP, The Openair project. Polar Plots [online]. [cit. 2016-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-07-17. 
 3. GERRARD, K. 3D Polar Plot [online]. [cit. 2016-05-04]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • VOŽENÍLEK V., KAŇOK J., Metody tematické kartografie: vizualizace prostorových jevů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2011. ISBN 978-80-244-2790-4. str. 60