Přeskočit na obsah

Podvozek letadla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Podvozek moderního dopravního letounu Airbus A330
Vrtulník Sikorsky R-4 s pevným záďovým podvozkem

Podvozek letadla je součástí draku letadla. Slouží k jeho pohybu po zemi při rozjezdu, při doběhu po přistání a pojíždění po letišti. Zachycuje také zatížení, která působí na letadlo při přistání a pojíždění po nerovné ploše, proto je součástí podvozku tlumič, schopný tyto nárazy pohlcovat. Podvozky se především dělí na pevné a zatahovací. Zatahovacími podvozky je vybavena naprostá většina vojenských, nákladních i dopravních letounů od druhé poloviny 20. století.

Uspořádání a konstrukce podvozku

[editovat | editovat zdroj]

Dle aerodynamických požadavků

[editovat | editovat zdroj]
 • Pevný – Konstrukční části podvozku jsou zpravidla zakrytovány aerodynamickými kryty.
 • Zatahovací – Včetně varianty částečně zatahovacího podvozku.

Dle schéma uspořádání

[editovat | editovat zdroj]

U většiny letounů můžeme odlišit hlavní podvozky, které nesou rozhodující část hmotnosti letadla (umístěné zpravidla pod křídlem) a pomocné podvozkové nohy (například příďové), které nesou jen zbytkové síly spojené s tím, že hlavní podvozkové nohy nejsou umístěny přesně pod těžištěm, případně klopné momenty, např. od brzdění.

 • Se zadním (ocasním) kolem – Zadní část podvozku bývá označována jako ostruhový podvozek. V raných dobách letectví se místo zadního kola používala ostruha, některé ultralehké letouny však používají ostruhu i dnes.
 • S předním (příďovým) kolem – Přední část podvozku bývá označována jako příďový podvozek. Toto uspořádání podvozku se mj. rozšířilo v souvislosti s nárůstem cestovní rychlosti letadel, kdy je rozdíl mezi vzletovou a cestovní rychlostí tak velký, a kromě vztlakové mechanizace se při vzletu využívá významného zvýšení úhlu náběhu (stlačení ocasu směrem dolů).
 • Tandemový podvozek – Dvě rovnocenné podvozkové nohy umístěné v ose trupu, většinou doplněné vyrovnávacími nohami umístěnými na křídlech.

Dle konstrukčního řešení

[editovat | editovat zdroj]
 • Příhradový – Varianta používaná především v raných dobách letectví.
  • Osový
  • Poloosový
  • Pyramidový (s dělenou osou)
 • Nosníkový – Nosníková podvozková noha je vytvořena konzolovým nosníkem, jehož horní konec je vetknut v konstrukci křídla nebo trupu a na dolní je připojeno kolo.
  • Vidlicový
  • Polovidlicový
 • Příhrado-nosníkový – Podvozková noha, vytvořená jedním nebo dvěma konzolovými nosníky (vzpěrami), podepřená výztužnými pruty.
  • Jednovzpěrový
  • Dvouvzpěrový

Typické požadavky na vlastnosti podvozku letadel

[editovat | editovat zdroj]
 • Nerušené pojíždění, dostatečná stabilita a ovladatelnost letadla na zemi.
 • Co nejmenší čelný odpor za letu (dosáhne se toho zatažením podvozku nebo u nezatažitelného tím, že počet součástí vyčnívajících do proudu je co nejmenší a že jsou pod aerodynamickými kryty).
 • Dostatečná pevnost (při maximálním stlačení tlumičů nesmí napětí ve vzpěrách podvozku přesáhnout mez úměrnosti).
 • Zajistit pohlcení třecích sil při brzdění.
 • Při stlačení tlumičů co nejmenší posuv kol ve směru podélné osy letadla a zachování stálého rozchodu podvozku.
 • Zajistit nerušené zavěšení a shazování bomb.
 • Taková světlá výška, aby při plném stlačení pneumatik a tlumičů byla zaručena dostatečná vzdálenost mezi konci listů vrtule i nejnižším bodem ocasní části letadla a povrchem země.
 • Jednoduchost a spolehlivost konstrukce a pohodlný provoz.

Další požadavky na zatahovací podvozek

[editovat | editovat zdroj]
 • Doba zatahování a vytahování podvozku nemá přesahovat u menších letounů 8–12 s, u velkých letounů 15–20 s.
 • U podvozku má být mechanizmus pro nouzové vytahování.
 • Podvozek musí mít v zataženém a vytaženém stavu spolehlivé zajištění a signalizaci stavu.
 • V zatažené poloze musí být prostory pro kola, vzpěry a výztuhy podvozku těsně uzavřeny dvířky.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]