Požární úsek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Požární úsek (zkratka ) je prostor ve stavebním objektu, oddělený od ostatních požárních úseků požárně dělicími konstrukcemi nebo požárně bezpečnostním zařízením. Menší stavby (například rodinné domy) mohou ve stanovených případech tvořit jen jediný požární úsek.[1] Účelem dělení stavby do požárních úseků je zabránění šíření požáru.[2]

Dělení stavby do požárních úseků[editovat | editovat zdroj]

Požární úseky jsou omezeny zejména mezní velikostí (šířka a délka požárního úseku nebo půdorysná plocha) a mezním počtem užitných podlaží.[3]

U některých zařízení a provozů může být vyžadováno zřízení samostaných požárních úseků (např. chráněné únikové cesty, výtahové a instalační šachty, kotelny, strojovny výtahů a vzduchotechniky, strojovny požárně bezpečnostních zařízení, atd.)

Zvláštní požadavk na dělení stavby do požárních úseků mohou být stanoveny také věcně příslušnými normami požární bezpečnosti staveb (např. stavby pro bydlení a ubytování, zdravotnická zařízení, shromažďovací prostory).

Požární zatížení[editovat | editovat zdroj]

Požární zatížení je jednou z hlavních charakteristik požárních úseků. Je vyjadřováno jako množství dřeva, které je svou normovou výhřevností ekvivalentní k normové výhřevnosti všech látek, které se nacházejí v PÚ.[2]

Rozlišuje se požární zatížení stálé a nahodilé. Stálé požární zatížení je pevně zabudováno ve stavbě a je tvořeno zejména okny, dveřmi a podlahou.

Výpočtové požární zatížení je dále charakterizováno součinitelem rychlosti odhořívání a, součinitelem odvětrávání b a součinitelem vyjadřujícím vliv požárně bezpečnostních zařízení c.

Prostory s požárním zatížením nejvýše 7,5 kg/m2 a zároveň součinitelem a nejvýše 1,1 jsou považovány za prostory bez požárního rizika.

Stupeň požární bezpečnosti[editovat | editovat zdroj]

Stupeň požární bezpečnosti (zkratka SPB) je dalším údajem charakterizujícím daný požární úsek. Označuje se římskými číslicemi (I – VII) a je stanovována v závislosti na požární výšce objektu, nejvyšším požárním zatížení v PÚ a hořlavostí konstrukčního systému. V závislosti na SPB jsou stanovovány další požadavky, zejména požární odolnost konstrukcí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 
  2. a b REICHEL, Vladimír. Zabraňujeme škodám: svazek 2 - Požární předpisy pro stavební objekty v praxi. II. vydání. vyd. Praha: Česká státní pojišťovna, 1976. 
  3. ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]