Požární bezpečnost staveb

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Požární bezpečnost staveb je obor, který se zabývá předcházením rizik vzniku a důsledků požáru v budovách.

Řeší především bezpečnou evakuaci osob, člení budovy na požární úseky, zabývá se dimenzováním a bezpečností únikových cest a východů, jejich vybavením (např. nouzové osvětlení, evakuační výtahy) a provedením (např. panikové kování), dobou evakuace, počtem zásahových cest. Stanovuje optimální počty osob pro únikové cesty a východy. Posuzuje nutnost umístění požárně bezpečnostních zařízení (např. požární signalizace, samočinného stabilního hasicího zařízení, požárních hydrantů, zařízení pro odvod kouře a tepla). Hodnotí stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti (odpadávání, odkapávání, hořlavost apod.), technická zařízení v budově podle dalších hledisek bezpečnosti (udržení funkčnosti, vliv na zdraví při hoření).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Historie požární bezpečnosti staveb ČR tak, jak ji známe dnes, začíná v roce 1974, kdy byl vytvořen, pod vedením Ing. Vladimíra Reichela, základ řady technických norem řešících požární bezpečnost staveb. Zároveň byla vydána řada publikací Zabraňujeme škodám, která měla poskytnout informace o širších souvislostech nově vznikající koncepce požární bezpečnosti.[1]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Z hlediska legislativy je v České republice požární bezpečnost staveb upravována zejména těmito předpisy:

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Požární bezpečnost staveb dále řeší normy řady ČSN 73 08xx a další, například:

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení
 • ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady
 • ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. REICHEL, Vladimír. Zabraňujeme škodám: svazek 2 - Požární předpisy pro stavební objekty v praxi. II. vydání. vyd. Praha: Česká státní pojišťovna, 1976. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]