Přehled o peněžních tocích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Přehled o peněžních tocích (anglicky Cash flow statement) je ve finančním účetnictví finanční výkaz, který zobrazuje změny (toky) peněžních prostředků podniku. Výkaz ukazuje jak změny v rozvaze a hodnoty ve výkazu zisku a ztráty ovlivňují peněžní prostředky, přičemž dělí toky peněžních prostředků na toky peněžních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti podniku.

Obsah, rozsah a formu přehledu o peněžních tocích určují účetní standardy, podle kterých se výkaz sestavuje. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví se výkazem zabývá standard číslo 7 (IAS 7) . V českých účetních standardech pak standard číslo 023 a paragrafy 40 až 43 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Tok hotovosti peněz sleduje příjmy a výdaje tak, jak z podniku odcházejí a přicházejí. Příjmy jsou myšleny volné prostředky k dispozici. Na stranu příjmů není možné zaznamenávat příjem v den fakturace, ale v den, kdy finance dorazily na účet. K výdajům se připisují veškeré náklady, které jsou zaplaceny, ale rozhodující je ten okamžik, kdy peníze opouští podnikový účet nebo pokladnu.

Výkaz cash flow je sestavován ve třech souvislých strukturách.

  • Provozní činnosti - všechny peněžní toky, které vyplývají z hlavní podnikové činnosti.
  • Investičních činností - jsou druhou úrovní výkazu cash flow, počítá se pořízení a prodej hmotného a nehmotného majetku, dále poskytování dlouhodobých půjček a přijímání jejich splátek.
  • Finanční činnosti - zahrnují finanční toky ovlivňující velikost jmění jednotky, přijaté půjčky nebo úvěry zabezpečující navýšení vlastního kapitálu.

Když se sečtou všechny tři oblasti (provozní, investiční a finanční činnosti), tak je vypočítán celkový čistý finanční tok. Správný výsledek se musí rovnat stavu hotovosti v pokladnách a na bankovních účtech.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Naděžda Klainová: Nový cash flow (Přehled o peněžních tocích), Reklamní agentura TWIN, Olomouc 1996, ISBN 80-238-0545-2
  • Naděžda Klainová: Programové zpracování přehledu o peněžních tocích – 1. část, Účetnictví 8/1998, str. 247-251
  • Naděžda Klainová: Programové zpracování přehledu o peněžních tocích – 2. část, Účetnictví 9/1998, str. 278-281
  • Naděžda Klainová: Programové zpracování přehledu o peněžních tocích – 3. část, Účetnictví 10/1998, str. 320-322