Cash flow

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cash flow nebo také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.[1]

V podnikové praxi je cash flow důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti.

Výraz cash flow nebo výkaz cash flow je také používán jako zkrácený název pro účetní výkaz přehled o peněžních tocích.

Obvyklé kategorie[editovat | editovat zdroj]

  • provozní cash flow,
  • investiční cash flow a
  • cash flow z financování.

Investiční cash flow[editovat | editovat zdroj]

Investiční cash flow jsou zejména „investiční výdaje“, tedy např. nákupy strojů, budov, pozemků, patentů apod. Jedná se o výdaje i příjmy způsobené nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv. Investiční cash flow je téměř vždy záporné – nadbytek peněz, které podnik vydělá běžnou činností (tj. provozní cash flow) podnik investuje do své obnovy a rozvoje (nakupují nové stroje atd.). Podnik pochopitelně také často investuje půjčené peníze.

Cash flow z financování[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o příjmy/výdaje spojené se získáváním nebo vracením zdrojů pro podnikání. Klasicky se jedná o obdržení bankovních úvěrů a jejich splácení, emise dluhopisů a akcií, splácení dluhopisů a výplata dividend. Toto cash flow může být jak kladné, tak záporné, podle toho, jestli si podnik např. spíše zrovna půjčuje na rozvoj nebo daný úvěr splácí. Může být také nulové.

Provozní cash flow[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o finanční toky spojené s provozem podniku. Výsledky provozní činnosti (čistý provozní zisk), změny pohledávek u odběratelů, změny dluhů u dodavatelů, změny zásob, atd..

Příklad výpočtu provozního cash flow (čísla jsou smyšlená):

Elektrárna měla v uplynulém období tyto finanční toky (v mil. Kč):

300 uhlí, 1500 příjem, 150 osobní, 100 ostatní, 250 odpisy, 150 pojištění a emisní povolenky. Úroky 50 a daň (pro zjednodušení) též 50.

Přímá metoda: 1500 – (300 + 150 + 100 + 150) = 800 (brutto); 800 (brutto) – (50 + 50) = 700 (netto).

Nepřímá metoda: 1500 – (300 + 150 + 100 + 250 + 150) = 550 (EBIT); 550 (EBIT) – (50 + 50) = 450 (EAT); 450 (EAT) + 250 (odpisy) = 700

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související článek[editovat | editovat zdroj]