Přírodní stavitelství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přírodní stavitelství nebo také ekologické stavitelství (zkráceně ekostavitelství) usiluje o minimalizaci vlivu na životní prostředí při návrhu, výstavbě, provozování a nakonec likvidaci domů. Nejedná se o architektonický styl ani normový předpis, ale o životní postoj a přístup k životnímu prostředí.[1]

Koncepce[editovat | editovat zdroj]

Jedním z možných kvantifikovatelných a celostních přístupů k ekologické výstavbě je „posuzování životního cyklu“ (LCA) a jeho vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Například v energetickém hodnocení zohledňuje nejen energie při provozu, ale také pro výrobu a likvidaci stavebních materiálů (např. polystyren má velkou výrobní i recyklační zátěž). Proto se upřednostňují přírodní materiály (např. dřevonosná konstrukce, sláma – izolace, hlína – omítka, nepálené cihly – akumulace) ale i celé technologie (např. zadržování dešťové vody pro technické potřeby domu, kořenové čistírny odpadních vod, zelená střecha domu jako náhrada za zábor nezastavěného místa stavbou)

Návrh[editovat | editovat zdroj]

Při navrhování ekostaveb domů se zpravidla uplatňují koncepty:

Stavba[editovat | editovat zdroj]

Při stavbě je snahou upřednostnit přírodní zdroje před konvenčními stavební materiály. Sledované parametry:

 • minimalizace ekologických dopadů při výrobě (průmyslová chemie, umělé hmoty, odpad, CO2)
 • využití místních zdrojů
 • nízká výrobní a dovozní energetická náročnost

Typickými zástupci jsou:

 • nepálené cihly (zdivo)
 • hlína (omítky)
 • sláma (tepelná izolace, zdivo)
 • dřevo (nosná konstrukce, obklady)
 • kámen (základ stavby)
 • konopí, ovčí vlna, len, rákos (tepelná izolace)

Provoz a energie[editovat | editovat zdroj]

Při provozu je snaha o úspornost a recyklaci:

 • obnovitelné zdroje energie
  • teplo (kvalitní izolační schopnosti stavby, využívání odpadního tepla)
  • voda (zadržování srážek)
  • světlo (vysoká účinnost zářičů)
 • odpady provozu
  • kořenové čistírny odpadních vod (recyklace odpadní vody)
  • kompostovací záchod (separace moči a kompostování)
  • třídění domovního odpadu

Likvidace[editovat | editovat zdroj]

Každá stavba by měla být připravena po ukončení své životnosti jednoduše separovat použité materiály a zajistit jejich recyklaci.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ZO ČSOP Veronica: Ekologické stavitelství, 2004

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]