Příběh

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Slovem příběh se v literární teorii označuje to, o čem vypráví diskurz (literární, filmové, divadelní a jiné zpracování příběhu).[1][2]

Významy[editovat | editovat zdroj]

Hlavní význam[editovat | editovat zdroj]

V hlavním významu příběh znamená něco, co se opravdu stalo, označuje se jím nějaká reálná událost (nebo i skupina navzájem propojených dějů a událostí), nějaký skutečný děj, který měl svůj jasný počátek i zřetelné ukončení, něco, co se opravdu stalo.

Přenesený význam[editovat | editovat zdroj]

V sociálních vědách se často používá výraz narativ – je přenosem do oblasti popisu nějakého děje, vyprávění o tomto ději. Slovem příběh se tedy v tomto smyslu označuje pouhý popis nějakého děje, který je buďto jen obrazem nějakého skutečného děje, může se však jednat i o popis děje, který je čirou fikcí, popisem nějakého smyšleného příběhu (dějová smyšlenka).

U smyšlených příběhů se může jednat jak o utilitární jednání nějakého jednotlivce, který se snaží smyšleným příběhem zatajit, zakrýt či vytěsnit skutečný průběh událostí, který je mu z nějakých důvodů nepříjemný (smyšlenka, fikce, lež). Může se ale jednat i o společenskou manipulaci, úmyslný žert, umělecký záměr, umělecký popis skutečnosti apod.

Příběh v umění[editovat | editovat zdroj]

V oblasti umělecké tvorby se jedná obvykle o příběhy fiktivní, jedná se o autorovu smyšlenku, jež spadá do kategorie licentia poetica. Tyto příběhy jsou obvykle obsaženy v různých literárních a jiných uměleckých žánrech, zvláště v audiovizuálních dílech (např. opera, divadelní hra, film, televizní seriál) ve videoklipech, v reklamních spotech a podobně. Svůj příběh v tomto smyslu může obsahovat i hudební skladba, která byla vytvořena jako popis nějakého reálného děje či skutečnosti (např. toku řeky Vltavy od jejího pramene až po její soutokLabemsymfonické básni Vltava od Bedřicha Smetany).

Nekonečný příběh[editovat | editovat zdroj]

Nekonečný příběh jsou obvykle takové příběhy, u nichž není zřetelně jasný počátek nebo konec (popřípadě oba), zde se jedná spíše o metaforický popis nějakého rozsáhlejšího děje, u něhož z různých důvodů nejsou známy všechny reálie (informační šum).

Etymologický základ slova[editovat | editovat zdroj]

Příběh popisuje něco, co se stalo při běhu, tedy během času, uplýváním doby.

Příklady příběhů[editovat | editovat zdroj]

  • Příběh života – život každého jednotlivce tvoří jasně souvislý děj, který má jasný počátek při zrození každého živého tvora konec okamžikem jeho smrti.
  • Příběh sportovní soutěže – každá sportovní soutěž má svůj jasný děj, počátek i zřetelný konec.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Slovník novější literární teorie O-P: Příběh, Příběh-Diskurz s.411-413 [online]. Praha: Academia, 2012 [cit. 2020-11-14]. Dostupné online. ISBN 978-80-200-2048-2. 
  2. Slovník novější literární teorie Č-E: Diskurz, s. 104 [online]. Praha: Academia, 2012 [cit. 2020-11-14]. Dostupné online. ISBN 978-80-200-2048-2. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]