Ozonidy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Ozonidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny kyslíku s elektropozitivními prvky, obsahující své struktuře ozonidový anion O -
3
 . Struktura ozonidového aniontu je shodná se strukturou ozonu, ale navíc obsahují jeden elektron, který je umístěn do delokalizovaného protivazebného orbitalu. Označení ozonidy se používá i pro organické sloučeniny vzniklé reakcí ozonu s nenasycenými sloučeninami.

Název je složen z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává aniontovou složku, tj. ozonid, a přídavné jméno kationtovou složku. Koncovka přídavného jména udává i oxidační číslo tohoto prvku.

Jako ozonidy se v organické chemii označují i meziprodukty ozonolýzy alkenů. Obsahují 1,2,4-trioxolanový heterocyklus. Vznikají přesmykem molozonidů (1,2,3-trioxolany).