Ovoce Ducha svatého

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vitráž v Kristově církevní katedrále v Dublinu, znázorňující ovoce ducha svatého.[1]

Ovoce Ducha Svatého označuje v křesťanském pojetí základní ctnosti, které dosáhne člověk, který se vydá Bohu. Pavel je zmiňuje v listu Galatským 5,22: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání." (ČEP) v kontrastu se skutky lidské svévole - v duchu Adamova dědičného hříchu tedy Pavel vysloveně píše, že lidská přirozenost vede ke špatnostem a proti Bohu a křesťanským ctnostem (proto ovoci - výsledku práce) se člověk musí učit.[2][3] Do podobného kontextu je zasazen i například původ přísloví "Strom se pozná po ovoci.", poprvé ho použil Ježíš v Mt 19, 20.

Ovoce Ducha Svatého se odlišuje od darů Ducha svatého. Dary v křesťanské teologii vycházejí z několika míst[4][5] Nového Zákona, kde apoštolové zdůrazňují využití "hřiven" - obdarování a talentů každého jednotlivce. Jak Petr, tak Pavel zde zmiňují dar slova (kázání) a dar služby (druhým). V moderním pojetí křesťanství se pojem rozšířil i na mystické zážitky (např. glosolálie) nebo všeobecně nadání.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. CO. DUBLIN, DUBLIN, CHRISTCHURCH PLACE, CHRIST CHURCH CATHEDRAL (CI) [online]. Irish Architectural Archive [cit. 2013-02-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická. www.biblenet.cz [online]. [cit. 2016-06-15]. Dostupné online. 
  3. Ovoce Ducha svatého | Katecheze. katecheze.evangnet.cz [online]. [cit. 2016-06-15]. Dostupné online. 
  4. 1. List Petrův, 11
  5. Římanům 12,7

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]