Otočení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Geometrické otočení.

V geometrii představuje otočení neboli rotace v eukleidovské rovině geometrické zobrazení, které je charakterizováno tím, že spojnice všech bodů s pevně zvoleným bodem, tzn. středem otočení, se změní o stejný úhel a vzdálenost bodů od středu otáčení zůstává nezměněna.

Otočení v rovině kolem středu o (orientovaný) úhel je tedy takové shodné zobrazení, při kterém je obrazem bodu bod , pro který platí a velikost úhlu je . Obrazem středu otočení je opět bod .

Podobně se dá definovat rotace v třírozměrném prostoru jako otočení kolem jisté osy o pevný úhel. Tvar a velikost jednotlivých geometrických útvarů se při otočení nemění. Při otočení se také nemění dimenze otáčeného geometrického útvaru.

Otočení se řadí mezi shodná zobrazení.

Matice rotace[editovat | editovat zdroj]

Rotace v dvourozměrné Eukleidově rovině kolem počátku souřadnic o úhel je dána vztahy

.

Čárkované souřadnice jsou souřadnice otočeného bodu, který měl před otočením souřadnice . Podobně rotace v třírozměrném Eukleidově prostoru o úhel kolem osy je dáno vztahem

Obecná rotace v prostoru se dá zapsat ve vektorovém tvaru kde je ortogonální matice.

Matice rotace kolem osy , kde , o úhel je

kde jednotkovou matici řádu tři. Množina všech takových matic tvoří speciální ortogonální grupu .

Rotace souřadnic[editovat | editovat zdroj]

Někdy se předpokládá, že se objekty v prostoru nezměnily, ale otočil se "pozorovatel", což odpovídá změně souřadnic. Změna souřadnic, která je dána stejným vzorcem jako rotace v prostoru, se nazývá rotace souřadnic, anebo ortogonální transformace souřadnic. Pokud jsou staré souřadnice a nové souřadnice nějakého bodu nebo vektoru které vznikly rotací, pak platí

Rotace souřadnic o úhel kolem nějaké osy je dáno stejným vzorcem jako geometrická rotace prostoru kolem stejné osy o opačný úhel.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]