Operační program Podnikání a inovace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky v oblasti podnikání a inovací v programovacím období 2007-2013. Na realizaci operačního programu jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 3,578 mld. euro. Řídicím orgánem OP Podnikání a inovace je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Programový dokument a tím i finanční prostředky (alokace) na OPPI byly schváleny Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Roli zprostředkujícího subjektu v oblasti dotací vykonává Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest. Správou záručních a úvěrových fondů byla pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.

V rámci OPPI jsou podporovány projekty malých, středních a v menší míře i velkých podniků a dále projekty obecně zaměřené na vytváření prostředí pro rozvoj podnikání, šíření znalostí a využití inovací v praxi, a to i ve spolupráci mezi akademickou sférou a podnikatelským sektorem. Nejvíce využívanou formou podpory jsou dotace, menší část prostředků je vyčleněna na oblast nástrojů finančního inženýrství - úvěrů a záruk.