Tyflopedie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Oftalmopedie)

Tyflopedie (z řeckého tyflos = slepý, paideia = výchova) je obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením. Jako synonyma se užívají i další názvy, a to oftalmopedie (z řeckého oftalmos = oko, paideia = výchova) a speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, avšak ani tyflopedie, ani oftalmopedie, úplně nepostihují šíři tohoto oboru speciální pedagogiky. „Tyflo-“ předurčuje zaměření na slepé jedince a „oftalmo-“ na medicínskou část problematiky (v tomto kontextu se užívala i označení „okulopedie“ nebo „optopedie“). Poslední uvedený termín „speciální pedagogika osob se zrakovým postižením“ definuje nejpřesněji tento obor, byť se vymyká zažitému dělení speciálních pedagogik (logopedie, somatopedie, psychopedie, etopedie, surdopedie, tyflopedie[1]).

Cíl tyflopedie[editovat | editovat zdroj]

Cílem tyflopedie je maximálně možný rozvoj postiženého jedince, kterého je možné dosáhnout zajištěním vhodných podmínek vzdělávání, přípravou na výkon povolání, pracovního zařazení a tím i dosažení plnohodnotného společenského uplatnění.

Předmět zkoumání[editovat | editovat zdroj]

Tyflopedie zkoumá, za jakých podmínek a při použití jakých zásad, metod a organizačních forem lze dosáhnout uvedeného cíle. To vše s přihlédnutím ke zvláštnostem duševního i fyzického vývoje konkrétního jedince a s ohledem na míru omezení v důsledku zrakové vady.

Postavení tyflopedie v soustavě věd[editovat | editovat zdroj]

Tyflopedie využívá poznatků především z těchto vědních oborů:

Členění tyflopedie[editovat | editovat zdroj]

Nejčastější členění je podle věkové skupiny na:

Podle úrovně postižení zraku členíme na:

  • speciální pedagogiku nevidomých (přesný význam slova tyflopedie),
  • speciální pedagogiku osob se zbytky zraku,
  • speciální pedagogiku slabozrakých,
  • speciální pedagogiku osob s poruchami binokulárního vidění.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. LUDÍKOVÁ, Libuše; KOZÁKOVÁ, Zdeňka, a kol. Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.Pedagogická fakulta.Ústav speciálněpedagogických studií, 2012 [cit. 2022-11-19]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • FINKOVÁ, Dita; LUDÍKOVÁ, Libuše; RŮŽIČKOVÁ, Veronika. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5. OCLC 237073229 
  • JESENSKÝ, Ján. Přehled systému komprehenzivní tyflopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 60 s. ISBN 80-7041-329-8. OCLC 53272082 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]