Somatopedie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Možná hledáte: somatologie – nauka o struktuře a funkcích lidského těla.

Somatopedie je speciálněpedagogická disciplína, zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených (s omezenou mobilitou a imobilních).

Postižení dle zdravotní klasifikace[editovat | editovat zdroj]

Hlavním znakem osob s tělesným postižením je celkové nebo částečné omezení hybnosti: 1) Prvotní omezení hybnosti: přímé postižení vlastního hybného ústrojí nebo centrální čí periferní nervové soustavy 2) Druhotné omezení hybnosti – centrální i periferní nervová soustava i vlastní hybné ústrojí je bez patologických změn, hybnost je omezena z jiných příčin (choroby srdeční, revmatické, kostní …)

Výchova a vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Cílem je naučit rodinu i postiženého jedince s vadou žít (neplatí u akutně nemocných), socializace, event. resocializace nemocných s pomocí sociální rehabilitace, odstranění architektonických bariér (odstranění prahů, větší dveře).

Používané metody a zásady: obecné i speciálněpedagogické, zvláště speciálněpedagogické při pohybové výchově

Typy škol[editovat | editovat zdroj]

  • základní školy a předškolní zařízení
  • školy pro tělesně postiženou mládež (mateřské, základní, střední, učňovské obory, zvláštní)

Výchova a vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

  • individuální vyučování
  • základní školy při nemocnicích
  • základní školy při léčebnách a výchovných ústavech
  • mateřské a základní školy při dětských ozdravovnách

Možnost integrace do tzv. klasické ZŠ, SŠ… Školy mohou od úřadů získat dotaci na asistenta pro integrované dítě.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Miloš Sovák a kol. Defektologický slovník. 3., upr. vyd. [Pod vedením Ludvíka Edelsbergera připravili Tomáš Edelsberger … [et al.].] Jinočany : H & H, 2000. 418 s.

Související články[editovat | editovat zdroj]