Nařízení Brusel II

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Nařízení Brusel II bis
Nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
Předpis státu
Druh předpisu nařízení
Číslo předpisu Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003
Údaje
Schváleno 27. listopadu 2003
Účinnost Evropská unie 1. srpna 2004
Oblast úpravy
mezinárodní právo soukromé

Nařízení Brusel II bis je právní akt Evropské unie, který upravuje občanskoprávní věci související s rozvodem, rozlukou, či prohlášením manželství za neplatné; přiznáním, výkonem, převedením a úplným či částečným odnětím rodičovské odpovědnosti.[1] Nařízení se však výslovně nevztahuje na určení nebo popření rodičovství, rozhodnutí o osvojení, předadopční opatření nebo na neplatnost či zrušení osvojení, příjmení a jména dítěte, úpravu dosažení zletilosti, vyživovací povinnosti, správu jmění nebo pozůstalosti či na opatření přijatá v důsledku trestných činů spáchaných dětmi.[2]

Systematika nařízení[editovat | editovat zdroj]

 • Preambule
 • Kapitola I: Oblast působnosti a definice (čl. 1 – 2)
 • Kapitola II: Příslušnost (čl. 3 – 20)
  • Oddíl 1: Rozvod, rozluka a prohlášení manželství za neplatné (čl. 3 – 7)
  • Oddíl 2: Rodičovská zodpovědnost (čl. 8 – 15)
  • Oddíl 3: Společná ustanovení (čl. 16 – 20)
 • Kapitola III: Uznávání a výkon (čl. 21 – 52)
  • Oddíl 1: Uznávání (čl. 21 – 27)
  • Oddíl 2: Návrh na prohlášení vykonatelnosti (čl. 28 – 36)
  • Oddíl 3: Ustanovení společná pro oddíly 1 a 2 (čl. 37 – 39)
  • Oddíl 4: Vykonatelnost určitých rozhodnutí o právu na styk s dítětem a určitých rozhodnutí nařizujících navrácení dítěte (čl. 40 – 45)
  • Oddíl 5: Veřejné listiny a dohody (čl. 46)
  • Oddíl 6: Jiná ustanovení (čl. 47 - 52)
 • Kapitola IV: Spolupráce mezi ústředními orgány ve věcech rodičovské zodpovědnosti (čl. 53 – 58)
 • Kapitola V: Vztah k jiným nástrojům (čl. 59 – 63)
 • Kapitola VI: Přechodná ustanovení (čl. 64)
 • Kapitola VII: Závěrečná ustanovení (čl. 65 – 72)
 • Přílohy I až VI

Závaznost[editovat | editovat zdroj]

Nařízení Brusel II bis dopadá na všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Čl. 1 odst. 1 Nařízení Brusel IIbis, v platném znění.
 2. Čl. 1 odst. 3 Nařízení Brusel IIbis, v platném znění.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]