Nařízení Brusel II

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Nařízení Brusel II bis
Nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
Předpis státu
Druh předpisunařízení
Číslo předpisuNařízení Rady (ES) č. 2201/2003
Údaje
Schváleno27. listopadu 2003
ÚčinnostEvropská unie 1. srpna 2004
Oblast úpravy
mezinárodní právo soukromé

Nařízení Brusel II bis je právní akt Evropské unie, který upravuje občanskoprávní věci související s rozvodem, rozlukou, či prohlášením manželství za neplatné; přiznáním, výkonem, převedením a úplným či částečným odnětím rodičovské odpovědnosti.[1] Nařízení se však výslovně nevztahuje na určení nebo popření rodičovství, rozhodnutí o osvojení, předadopční opatření nebo na neplatnost či zrušení osvojení, příjmení a jména dítěte, úpravu dosažení zletilosti, vyživovací povinnosti, správu jmění nebo pozůstalosti či na opatření přijatá v důsledku trestných činů spáchaných dětmi.[2]

Systematika nařízení[editovat | editovat zdroj]

 • Preambule
 • Kapitola I: Oblast působnosti a definice (čl. 1 – 2)
 • Kapitola II: Příslušnost (čl. 3 – 20)
  • Oddíl 1: Rozvod, rozluka a prohlášení manželství za neplatné (čl. 3 – 7)
  • Oddíl 2: Rodičovská zodpovědnost (čl. 8 – 15)
  • Oddíl 3: Společná ustanovení (čl. 16 – 20)
 • Kapitola III: Uznávání a výkon (čl. 21 – 52)
  • Oddíl 1: Uznávání (čl. 21 – 27)
  • Oddíl 2: Návrh na prohlášení vykonatelnosti (čl. 28 – 36)
  • Oddíl 3: Ustanovení společná pro oddíly 1 a 2 (čl. 37 – 39)
  • Oddíl 4: Vykonatelnost určitých rozhodnutí o právu na styk s dítětem a určitých rozhodnutí nařizujících navrácení dítěte (čl. 40 – 45)
  • Oddíl 5: Veřejné listiny a dohody (čl. 46)
  • Oddíl 6: Jiná ustanovení (čl. 47 - 52)
 • Kapitola IV: Spolupráce mezi ústředními orgány ve věcech rodičovské zodpovědnosti (čl. 53 – 58)
 • Kapitola V: Vztah k jiným nástrojům (čl. 59 – 63)
 • Kapitola VI: Přechodná ustanovení (čl. 64)
 • Kapitola VII: Závěrečná ustanovení (čl. 65 – 72)
 • Přílohy I až VI

Závaznost[editovat | editovat zdroj]

Nařízení Brusel II bis dopadá na všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Čl. 1 odst. 1 Nařízení Brusel IIbis, v platném znění.
 2. Čl. 1 odst. 3 Nařízení Brusel IIbis, v platném znění.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]