Národní elektronický nástroj

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Národní elektronický nástroj (NEN) je kontroverzní součást projektu NIPEZ[1], který provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj a měl sloužit pro elektronizace veřejných zakázek. Projekt vznikal v období 2009 a 2010, kdy se objevuje první zmínka o NEN [2]ve Strategii elektronizace veřejných zakázek 2011 - 2015[3]. Zhotovení NEN bylo financováno z fondů Evropské unie jako projekt CZ.1.06/1.1.00/07.06384[4] s názvem „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“.

NEN byl dokončen na jaře 2014 a spuštěn do testovacího provozu. V ostrém provozu je od srpna 2015. Během prvního roku ostrého provozu v něm asi 80 zadavatelů zpracovalo kolem 500 zakázek[5]. Na začátku prosince 2016 NEN ještě nezískal certifikaci na soulad se zákonem, ale MMR se bude snažit o její získání[6].

Certifikaci na shodu se zákonem NEN získal 13. 2. 2017[7]

Cíle projektu[editovat | editovat zdroj]

MMR deklaruje, že NEN je určen zejména pro ty zadavatele, kteří nechtějí investovat do vlastního řešení elektronického nástroje a zároveň chtějí používat robustní řešení garantované státem. Dle plánů (srpen 2016) Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) bude nasazení NEN probíhat ve dvou etapách. V první fázi jej budou povinny používat všechny ústřední orgány státní správy (ÚOSS) a jejich vyjmenované podřízené organizace, přičemž MMR ČR garantuje, že NEN bude fungovat v souladu s platnými právními předpisy. Po vyhodnocení provozu NEN rozhodne MMR ČR, zda bude ve 2. etapě iniciovat rozšíření povinnosti používat NEN i na další kategorie zadavatelů dle ustanovení § 2 ZVZ (rozšíření povinnosti v 2. etapě předpokládá novelu ZVZ).

Jedním z klíčových záměrů MMR ČR v souvislosti s implementací NEN je přispět ke zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek v organizacích zadavatelů, a to s cílem podpořit dodržování principů ZVZ a principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti).

Usnesením vlády ze dne 21.6.2017 stanovilo centrálním orgánům státní správy povinnost používat NEN jako elektronické tržiště od 1.7.2018. Ostatní zadavatelé (samospráva, města, obce) mohou nadále NEN používat dobrovolně.

Kontroly NEN[editovat | editovat zdroj]

Národní elektronický nástroj
Úvodní stránka Národního elektronického nástroje

NEN provází od svého vzniku celá řada problémů:

 • ÚOHS potvrdil, že soutěž na zhotovení NENu proběhla v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a udělil pokutu 550 000 Kč.[8] Rozhodnutí nabylo právní moci 18.1.2017[9].
 • Auditní orgán evropské komise shledal, že MMR při tvorbě NEN porušilo podmínky dotace a nárokuje si přes 41 mil Kč zpět.[10]
 • Nejvyšší kontrolní úřad shledal zásadní pochybení nejen v provádění zakázek kolem NEN, ale i v přípravě Strategie elektronizace a vyhodnocování úspor.[11]
 • ÚOHS zastavil plnění smlouvy na dodělání NEN a udělil MMR pokutu 500 000 Kč.[12] Rozhodnutí nabylo právní moci 9.12.2016[13].
 • Zakázku[14] za 100 milionů Kč na roční podporu infrastruktury NEN zkoumá ÚOHS.[15]

MMR plánuje zavést povinné používání NEN pro centrální orgány od roku 2017, tak jak o tom hovoří ve strategii elektronizace VZ na období 2016 - 2020.[16]

Vláda na svém zasedání 21.6.2017 schválila roční odklad povinnosti používat NEN pro centrální orgány státu. Vláda a jimi zřizované organizace budou muset používat NEN jako tržiště od 1.7.2018

Historie vzniku[editovat | editovat zdroj]

Projekt Národního elektronického nástroje byl realizován pomocí celé řady zakázek:

Název zakázky Dodavatel Cena s DPH, mil Kč
Dopracování návrhu Národního elektronického nástroje (NEN), provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN včetně vytvoření vazeb na ostatní moduly NIPEZ Sdružení CS-PROJECT - BDO-IT 48,61
Implementace změn plynoucích z aktuálních úprav TS NEN DATASYS s.r.o. 14,52
Právní podpora v rámci přípravy nadlimitní veřejné zakázky Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI 1,11
Prodloužení provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN Sdružení CS-PROJECT - BDO-IT 3,27
Úprava návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN) v důsledku legislativních změn Sdružení CS-PROJECT - BDO-IT 9,62
Úprava provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN BDO IT a.s. 4,21
Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let TESCO SW a.s. 228,51
Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor DATASYS s.r.o. + TESCO SW a.s. 165,17
Zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem DATASYS s.r.o. 9,53
Celková vysoutěžená cena (mil Kč) 484,56

NEN a nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.[editovat | editovat zdroj]

MMR nezvládlo upravit NEN do souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (stav k 29.1.2017) V důsledku tohoto selhání jsou zakázky vypisované na NEN od podzimu 2016 v rozporu se zákonem a zadavatelé je musejí rušit[17]. Jedná se například o zakázky Ministerstva zahraničních věcí, nebo Nejvyššího kontrolního úřadu.

MMR získalo certifikaci k datu 13.2.2017[18], což znamená, že zakázky vypisované od tohoto data jsou již v souladu se zákonem 134/2016 Sb.

Kritika Národního elektronického nástroje[editovat | editovat zdroj]

Již od svého vzniku se objevila kritika Národního elektronického nástroje. Nejdříve se objevily problémy s termínem dokončení, který byl několikrát odložen[19]. Dalším tématem, které se opakovaně diskutovalo, byla předražená cena nástroje a neprokazatelné přínosy[20]. Nástroj si jen velmi pozvolna získával uživatele[21]. I 3 roky po spuštění jej používalo kolem 150 zadavatelů. Kritici argumentují, že monolitická architektura NEN, navržena na přelomu 2008/2009 je již přežitá, špatně zabezpečená[22] a není schopna plnit individuální požadavky zadavatelů. To se projevuje ve velké složitosti celého systému a související pomalé odezvě aplikace. NEN byl probírán i poslanecké sněmovně, kde poslanec PhDr Jiří Valenta interpeloval MMR[23]

Další problémy se objevily v roce 2017, kdy MMR nebylo schopno dostát svým slibům a migrovat data z končících elektronických tržišť[24]. Ministr zemědělství nazval NEN předraženým Trabantem[25]. V červnu 2017 bylo povinné používání NEN pro centrální státní orgány posunuto o další rok na červenec 2018[26]. Ostatní zadavatelé mohou použít NEN dobrovolně.

Skupina kritiků se soustředila v neformální skupině NENEN.cz, která publikuje detaily projektu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Portál VZ - NIPEZ. portal-vz.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné online. 
 2. Portál VZ - NEN. portal-vz.cz [online]. [cit. 2016-12-02]. Dostupné online. 
 3. Portál VZ - Strategie elektronizace zadávání VZ 2011 - 2015. portal-vz.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné online. 
 4. [WWW.MENEF.CZ], Menef s.r.o. RISY.cz - Projekty EU. www.risy.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-25. 
 5. MMR - Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) obstál v prvním roce ostrého provo. mmr.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné online. 
 6. Portál VZ - Informace k certifikaci elektronických nástrojů. portal-vz.cz [online]. [cit. 2016-12-02]. Dostupné online. 
 7. Portál VZ - Seznam certifikovaných el. nástrojů dle zákona č. 134/2016 Sb.. portal-vz.cz [online]. [cit. 2017-10-30]. Dostupné online. 
 8. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Aktuality z veřejných zakázek | Ministerstvo pro místní rozvoj porušilo zákon při vývoji Národního elektronického nástroje. www.uohs.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné online. 
 9. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Sbírky rozhodnutí. www.uohs.cz [online]. [cit. 2017-02-21]. Dostupné online. (česky) 
 10. Audit Evropské komise :: Ne-nen-alternativne-o-nen. www.nenen.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-25. 
 11. Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/10 [online]. Nejvyšší kontrolní úřad [cit. 2016-11-24]. Dostupné online. 
 12. MMR: zákaz plnění smlouvy a pokuta 500 000 Kč :: Ne-nen-alternativne-o-nen. www.nenen.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-25. 
 13. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Sbírky rozhodnutí. www.uohs.cz [online]. [cit. 2017-02-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-22. (česky) 
 14. Dalších 100mil pro Tesco SW :: Ne-nen-alternativne-o-nen. www.nenen.cz [online]. [cit. 2017-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-11-07. (česky) 
 15. ÚOHS - zákaz uzavřít smlouvu :: Ne-nen-alternativne-o-nen. www.nenen.cz [online]. [cit. 2017-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-11-07. (česky) 
 16. Portál VZ - Strategie elektronizace zadávání VZ 2016 - 2020. portal-vz.cz [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupné online. 
 17. NEN opět v rozporu se zákonem :: Ne-nen-alternativne-o-nen. www.nenen.cz [online]. [cit. 2017-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-02. (česky) 
 18. Portál VZ - Seznam certifikovaných el. nástrojů dle zákona č. 134/2016 Sb.. portal-vz.cz [online]. [cit. 2017-02-21]. Dostupné online. 
 19. Projekt Národní elektronický nástroj aneb Jak to nedělat | Téma. Lidovky.cz [online]. 2014-01-31 [cit. 2017-11-07]. Dostupné online. 
 20. NKÚ: Nástroj pro veřejné zakázky za skoro čtvrt miliardy nepřinesl žádnou úsporu. Aktuálně.cz. 2016-04-18. Dostupné online [cit. 2017-11-07]. (česky) 
 21. Národní elektronický nástroj funguje mizerně. Tlustice ho nespasí - Euro.cz. Euro.cz. 2015-12-27. Dostupné online [cit. 2017-11-07]. (česky) 
 22. PETERKA, Jiří. Národní elektronický nástroj: tohle by se v oblasti bezpečnosti dělat nemělo - Lupa.cz. Lupa.cz. Dostupné online [cit. 2017-11-07]. (česky) 
 23. Projev na 59. schůzi Poslanecké sněmovny dne 29. 6. 2017. page-maintitle-short-default. Dostupné online [cit. 2017-11-07]. 
 24. BOHUSLAVOVÁ, Renáta. Chaos kolem státních zakázek. Nikdo neví, jak je od léta řešit - Echo24.cz. echo24.cz. 2017-06-21. Dostupné online [cit. 2017-11-07]. (česky) 
 25. Ministr Jurečka: Nový nástroj pro veřejné zakázky, který prosazuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je jako hodně předražený Trabant (eAGRI). eagri.cz [online]. [cit. 2017-11-07]. Dostupné online. (česky) 
 26. BOHUSLAVOVÁ, Renáta. Úřad Šlechtové vyhodil půl miliardy za systém. Špatný je i podle ní - Echo24.cz. echo24.cz. 2017-06-24. Dostupné online [cit. 2017-11-07]. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]