Nápověda:Překlad z jinojazyčné Wikipedie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pro články v české Wikipedii je možné použít překlad textu z Wikipedie v jiném jazyce (kompletní i částečný). Vždy je však nutné článek označit šablonou {{Překlad}}.

Za předpokladu dostatečné znalosti jazyka lze využít nástroj Content Translator (Content Translation Tool). Strojový překlad však samozřejmě vyžaduje důkladnou kontrolu a další editaci. Je třeba se držet zásad pro správný překlad, především:

  • Není třeba překládat doslova, volný překlad bývá lepší, dbejte na dobrou češtinu.
  • Nepřekládejte věty a pasáže, kterým stoprocentně nerozumíte, je nutná dobrá znalost tématu.
  • Ověřte si terminologii, u místních názvů, názvů děl a názvů institucí použijte český ekvivalent, pokud je vžitý.

Pozor, překlad textu z jiného zdroje než Wikipedie je většinou porušením autorských práv! Viz Autorské právo.

Tato stránka je návodem, jak vytvořit článek za použití nástroje Content Translator.

Nastavení a spuštění nástroje pro překlady[editovat | editovat zdroj]

Pro spuštění nástroje stačí v horním uživatelském menu (vpravo nahoře) najet na Příspěvky a kliknout na Překlady.

Odkaz otevře stánku nástroje pro překlad. Zobrazí se modré tlačítko Nový překlad a vedle něho nabídka k prohlédnutí článků navrhovaných k překladu a vašich rozpracovaných i již zveřejněných překladů.

Úvodní stránka překladače s návrhy článků k překladu a statistikami dosavadních překladů.

Tlačítko s uživatelským jménem vpravo nahoře slouží jako uživatelská nabídka, mimo jiné i s možností opuštění překladače a návratu do standardní Wikipedie.

Výběr článku a jazyka[editovat | editovat zdroj]

Stiskněte tlačítko Nový překlad a vyhledejte článek, který chcete přeložit (zapište jméno článku a vyberte jazyk, z něhož článek pochází). Můžete si také vybírat z článků navržených v daném jazyce pro překlad a volit z nabízených jazyků.

Volba jazyka nového překladu

Zvolením článku se vedle originálního jazyka objeví i návrh cílového (lze změnit). Stisknutím Začít překládat se pak objeví dva sloupce: nalevo s článkem, který chcete přeložit, a napravo článek v češtině (či jiném zvoleném jazyce), který chcete publikovat.

Vlastní překlad[editovat | editovat zdroj]

Je dobré začít kontrolou názvu článku – při překladu obsahu článku se pak na nadpis snadno zapomene. Například u názvů míst a osob může název článku často zůstat nezměněn, ale je vždy dobré to ověřit.

Obsah článku nástroj dělí na horizontální sekce, které je pro překlad třeba volit individuálně; pro překlad každé ze sekcí je třeba v pravém sloupci zvolit Přidat překlad.

Zcela vpravo od obou sloupců s článkem (cizojazyčným a v našem cílovém jazyce, nejspíše češtině) se nahoře nachází nabídka zjednodušeného panelu nástrojů. Na třítečkovém rozbalovacím menu pak najdeme další možnosti (šablony, obrázky, seznam referencí apod.)

Strojový překlad v našem článku zachová formátování originálního, například nadpisy a odstavce, obrázky a jejich popisky, reference, kurzívu apod., a také za nás vyhledá ekvivalenty modrých odkazů. Modré odkazy, které nemají ekvivalent v češtině, se zobrazují v šedé barvě, v článku potom budou mít formát prostého textu. Považujeme-li odkaz za důležitý, můžeme v pravém menu zvolit vložení červeného odkazu.

Čeština je pro strojový překlad jazyk poměrně náročný, proto je nutné každou získanou část překladu pečlivě zkontrolovat a provést nutné opravy, ať už významové či pravopisné (např. správné koncovky a slovosled). Nástroj se také našimi opravami učí, proto není dobré jím přeložený text před zveřejněním významně měnit. Jestliže rozpracovaný článek opustíme, můžeme se k němu vrátit (nabízí se na stránce překladů pod volbou Probíhá), pokračovat v editaci a článek zveřejnit, nebo ho můžeme smazat. Při editaci a kontrole překladu se držte zásad pro správný překlad.

Zveřejnění a další úpravy[editovat | editovat zdroj]

Před zveřejněním je nutné vložit do sekce Odkazy/Reference šablonu Překlad, která je povinná pro všechny články, kde byl použit (i jen částečný) překlad z jiné Wikipedie.

V šabloně Překlad je třeba vyplnit:

  1. název cizojazyčného článku
  2. wikipedickou zkratku příslušného cizího jazyka (angličtina: en, němčina: de, ruština: ru apod. – najdete na začátku url)
  3. číslo revize, tedy verze článku, ze které překládáte – lze zjistit kliknutím na Trvalý odkaz z levého menu pod Nástroje a pak jen zkopírovat číslo na konci parametru oldid= z webové adresy (url) v adresním řádku zcela nahoře (např. en.wikipedia.org/wiki/...).

Přeložený článek můžete zveřejnit přímo jako nový článek, nebo jako koncept do svého uživatelského prostoru, kde ho můžete dále dopracovat a potom teprve zveřejnit stejnou cestou, jakou vytváříte nový článek přenesením z Pískoviště. Zvolit jednu z těchto možností vám nabízí „ozubené kolečko“ vedle tlačítka Zveřejnit.

Před zveřejněním v hlavním jmenném prostoru je vhodné vložit pod název článku šablonu Pracuje se nebo Ve výstavbě, aby do článku před jeho dokončením nezasahovali jiní wikipedisté.

Při zveřejnění v uživatelském prostoru bude uložen jako zcela nová uživatelská stránka ve formátu Wikipedista:Vašejméno/Název přeloženého článku. Vznik přílišného počtu takových stránek je možné omezit například tak, že po publikaci nahradíte uživatelskou stránku za přesměrování na článek a v seznamu podstránek pak lze zaškrtnout „Skrýt přesměrování“. Tím by měly stránky, které už nepotřebujete, zmizet z dohledu. Alternativně je samozřejmě možné uživatelské stránky označit po dokončení šablonou {{smazat}} a počkat, až je některý ze správců smaže.

Po zveřejnění je dobré článek dále upravit. Je třeba standardizovat závěrečnou sekci, jejíž původní formátování se oproti zvyklostem na české Wikipedii může lišit. Článek můžeme rozšířit (nezapomeneme např. pomocí tlačítka Citace uvést zdroje), zvolit jiné obrázky, upravit tabulky atd. Samozřejmě i vypustit sporné nebo pro českého čtenáře nepotřebné informace.

Některé šablony v cizojazyčných článcích nemají ekvivalent. Tyto je třeba v českém článku nahradit podobnou šablonou anebo ji smazat a práci, kterou v původním článku dělá, v našem článku vyřešit jinak.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]