Montessori pomůcky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Montessori pomůcka - Banka

Montessori pomůcky jsou učební pomůcky, které navrhovala a vytvářela Maria Montessori s cílem probudit a rozvíjet v dětech zvídavého ducha.[1] Věřila, že se každé dítě má učit prostřednictvím zkoumání a objevování.[2] V jejím pojetí učební materiál nemá dětem pouze objasňovat, co se je snaží naučit, ale má sloužit především k celkovému duševnímu rozvoji dítěte. Vytváří jen výchozí bod v rámci procesu utváření intelektu. Dítě se tak postupně bude muset od těchto konkrétních pomůcek vzdalovat, aby pokročilo k abstrakci.[2]

Základní vlastnosti Montessori pomůcek[editovat | editovat zdroj]

Každá pomůcka je ve třídě pouze jedenkrát. Pomůcek by mělo být ve třídě dostatek, ale nesmí jich být až příliš mnoho, aby se od nich dítě dokázalo odpoutat a přejít k abstrakci.[2]

Součástí většiny Montessori pomůcek je oprava chyby.[3] Kontrola chyby pomocí pomůcky nutí dítě k rozumové úvaze. Dítě rozvíjí kritické myšlení a zvyká si opravovat své chyby.[4] Žáci nejsou za chyby trestáni nebo špatně hodnoceni. Chyba je chápána jako ukazatel toho, co je ještě potřeba procvičit nebo zopakovat. Pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení a najít a opravit chybu. V Montessori škole věří, že vlastní chyby napomáhají dítěti v dalším učení.[3] Pomůcky z každé oblasti jsou přehledně seřazené na policích a umístěné na táccích, v krabicích nebo košících, aby se mohly pohodlně přenášet a lehce uklízet.[2]

Další vlastností používaných pomůcek by měla být jejich přitažlivost a jednoduchost v používání. Nejenom pomůcky, ale celkové prostředí je vytvořeno s ohledem na dětskou fantazii tak, aby dítě maximálně přitahovalo. Každá pomůcky by měla dítě podněcovat k určité činnosti. Schopnost předmětu upoutat pozornost závisí na tom, jakou příležitost k činnosti dítěti nabízí.[5]

Vzdělávací oblasti Montessori pomůcek[editovat | editovat zdroj]

Pomůcky pro praktický život[editovat | editovat zdroj]

Aktivity praktického života souvisejí s každodenním životem dítěte. Malé děti jsou fascinovány realitou, proto jsou aktivity z praktického života nabízeny dětem v Montessori třídě jako první. Tyto aktivity podporují v dětech soustředění a vytvářejí pocit sounáležitosti se svým prostředím. Také umožnují dítěti zkoordinovat své pohyby a zpřesnit svou hrubou a jemnou motoriku.[2]

Příklad: Navlékání šípků na šňůrku. Vyrábění domácí okurkové limonády.

Smyslové pomůcky[editovat | editovat zdroj]

Smyslové pomůcky jsou dítěti nabízeny za účelem zjemnění jeho smyslů. Dítě se díky tomuto typu pomůcek stává pozorovatelem a průzkumníkem svého okolí. Pomůcky vybízí dítě k pozorování, srovnávání, uspořádání, posuzování a odvozování. Smyslové pomůcky jsou také základem pro matematické a jazykové pomůcky.[2]

Příklad: Názvy těles – děti se seznamují s jejich vlastnostmi a názvy. Zkoumají, zda se kutálí, jak se překlápí a co se z nich může postavit.[3]

Matematické pomůcky[editovat | editovat zdroj]

Matematické pomůcky zobrazují složitou realitu pomocí jednoduchých a vzájemně od sebe izolovaných prvků. Tento typ pomůcek vede dítě hlavně k počítání, ale také mu umožňuje prožít základní matematická pravidla, zejména čtyři početní operace.[2]

Příklad: Banka – seznamuje dítě s desítkovou soustavou. Poskytuje mu konkrétní zkušenost s jednotkami, desítkami, stovkami a tisíci, které jsou reprezentované korálky. Dítě si má možnost zkoušet, jak se tyto množstevní jednotky kombinují v aritmetických operacích.[2]

Jazykové pomůcky[editovat | editovat zdroj]

Mezi jazykové pomůcky patří především to, jak mluvíme na dítě. Cílem je dítěti pomoct se vyjádřit bez křiku, pěstí a pláče.

Příklad: Hmatová písmena – jsou to písmena vyrobená ze smirkového papíru, které dítě při doteku snadno cítí, protože jsou umístěny na hladké desce a jsou mírně vystouplá. Umožnují dítěti seznámit se s písmeny pomocí zraku, hmatu a sluchu. Dítě písmena vidí, obtahuje je prstem a současně je vyslovuje a díky tomu si propojí tvar, pohyb a zvuk.[2]

Vědecké pomůcky[editovat | editovat zdroj]

Pomůcky musí dítě vybízet k příležitosti provádění vědeckých pokusů, ke střetu s realitou a k jejímu pozornému sledování. V každé Montessori třídě by měly být živé prvky, jako jsou zvířata nebo rostliny.[2]

Příklad: Živé rostliny nebo zvířata ve škole – děti se učí péče a zodpovědnosti.

Dějepisné a zeměpisné pomůcky[editovat | editovat zdroj]

Dějepisné pomůcky pomáhají dítěti zorientovat se ve svém blízkém i vzdálenějším okolí a poznat a akceptovat jiné kultury.

Příklad: Glóbus – Napomáhá ke snadnému vnímaní očima i hmatem. Pomocí glóbusu si děti mohou snadno zapamatovat rozmístění kontinentů a vodních ploch.[2]

Hudební pomůcky[editovat | editovat zdroj]

Montessori hudební pomůcky podporují dítě v hudebním vyjádření.

Příklad: Sada přenosných zvonků – děti ťukají paličkou, a tím zvony vyluzují izolované a dlouhé zvuky, které se přeruší tím, že se zvonku dotkneme a on přestane vibrovat. V každé sadě jsou všechny zvonky dvakrát, dítě tak může hledat stejné dvojice nebo tvořit stupnici a zařazovat je do stupnice.[2]

Výtvarné pomůcky[editovat | editovat zdroj]

Výtvarné pomůcky mají děti v Montessori třídě volně k dispozici, tak aby je mohly kdykoli použít. Vybízejí dítě k tvoření, a tak je nepřímo připravují na psaní.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. MONTESSORI, Maria,. Absorbující mysl : vývoj a výchova dětí od narození do šesti let. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-80-262-1393-2, ISBN 80-262-1393-9. OCLC 1085414794 
  2. a b c d e f g h i j k l m POUSSIN, Charlotte. Nauč mě, jak to mám udělat sám : pedagogika Montessori vysvětlená rodičům. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-80-256-2459-3, ISBN 80-256-2459-5. OCLC 1104143389 
  3. a b c KORCOVÁ, Kateřina. Role učitele ve škole Montessori. Studia paedagogica. 2007-03-02, roč. 55, čís. 12, s. 117–126. Dostupné online [cit. 2022-01-02]. ISSN 2336-4521. 
  4. Válí se to, koulí se to ? - Montessoricr [online]. Montessoricr.cz [cit. 2022-01-02]. Dostupné online. 
  5. MONTESSORI, Maria,. Objevování dítěte. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-80-262-1234-8, ISBN 80-262-1234-7. OCLC 1011111768 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Poussin, C., Roberfroid, A., & Klimšová, Z. (2018). Nauč mě, jak to mám udělat sám: pedagogika Montessori vysvětlená rodičům / Charlotte Poussin ; předmluva André Roberfroid.
  • KORCOVÁ, Kateřina. Role učitele ve škole Montessori. Studia Paedagogica. Roč. 55, čís. 12, s. 117–126. Dostupné online. ISSN 2336-4521. 
  • Montessori, M. (2018). Absorbující mysl: vývoj a výchova dětí od narození do šesti let (přeložil Radek GLABAZŇA). Portál.
  • Montessori, M. (2017). Objevování dítěte (Vydání druhé, v Portále první, revidované, přeložil Vladimíra HENELOVÁ). Portál.