Massagetové

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Massagetové na mapě starověké Asie

Massagetové byl starověký východoíránský kočovný kmenový svaz,[1][2][3][4] který obýval stepi střední Asie, severovýchodně od Kaspického moře v dnešním Turkmenistánu, západním Uzbekistánu a jižním Kazachstánu, zhruba v oblasti Aralského jezera a na severovýchodní hranici Perské říše. Patřili mezi širší skytské kultury[5] a jsou řazeni k íránské jazykové skupině, jejich příbuzní a sousedi byli patrně Skytové.

Antičtí autoři popisují Massagety jako kočovný pastevecký národ, který neznal zemědělství ani výrobu železa. Jako jediného boha uctívali Slunce, kterému obětovávali koně. Žili v monogamních, ale dosti volných svazcích. Provozovali rituální pohřební kanibalismus.[6] Byli zdatnými jezdci a obávanými bojovníky, používali luky, bronzová kopí a válečné sekery. Hérodotos zmiňuje válku, kterou vedla okolo roku 530 př. n. l. proti Peršanům massagetská vládkyně Tomyris a její syn Spargapises a v níž byl zabit perský král Kýros II.[7]

S Massagety se setkal i Alexandr Veliký, poté však tento národ z historie mizí.[8] Předpokládá se, že část Massagetů se podílela na invazi Saků do Indie.[9] Ammianus Marcellinus tvrdil, že Alani jsou potomky Massagetů.

Někteří učenci mají za to, že Massagetové byli příbuzní se starověkými východoevropskými Gety.[10][11] Rabanuse Mauruse ve své práci z 9. století De Universo napsal: „Massagetové jsou původem z kmene Skytů a říkají si Massagetové, jakoby těžcí, to znamená silní Getové.“[12] [pozn. 1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Ve středoasijských jazycích jako střední perština a dílo avesta, znamená předpona massa “velký”, “těžký” nebo “silný”.[13]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Karasulas, Antony. Mounted Archers Of The Steppe 600 BC-AD 1300 (Elite). Osprey Publishing, 2004, ISBN 184176809X, p. 7.
 2. Wilcox, Peter. Rome's Enemies: Parthians and Sassanids. Osprey Publishing, 1986, ISBN 0-85045-688-6, p. 9.
 3. GERSHEVITCH, I.; FISHER, William Bayne; BOYLE, John Andrew; YARSHATER, Ehsan; FRYE, Richard Nelson. The Cambridge History of Iran. [s.l.]: Cambridge University Press, 1968. Dostupné online. ISBN 9780521200912. S. 48. (anglicky) 
 4. Grousset, René. The Empire of the Steppes. Rutgers University Press, 1989, ISBN 0-8135-1304-9, p. 547.
 5. UNTERLÄNDER, Martina. Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe. Nature Communications. March 3, 2017. Dostupné online. DOI 10.1038/ncomms14615. 
 6. https://www.academia.edu/469189/
 7. http://www.advantour.com/uzbekistan/legends/tomyris.htm
 8. http://www.historyfiles.co.uk/KingListsFarEast/AsiaMassagetae.htm
 9. http://www.sino-platonic.org/abstracts/spp127_getes.html
 10. LEAKE, Jane Acomb. The Geats of Beowulf: a study in the geographical mythology of the Middle Ages. illustrated. vyd. [s.l.]: University of Wisconsin Press, 1967. Dostupné online. S. 68. 
 11. http://www.s155239215.onlinehome.us/turkic/27_Scythians/Massagetan%20Warrior%20En.htm
 12. DHILLON, Balbir Singh. History and study of the Jats: with reference to Sikhs, Scythians, Alans, Sarmatians, Goths, and Jutes. illustrated. vyd. Canada: Beta Publishers, 1994. Dostupné online. ISBN 1-895603-02-1. S. 8. 
 13. RISHI, Weer Rajendra. India & Russia: linguistic & cultural affinity. [s.l.]: Roma, 1982. Dostupné online. S. 95. 

Související články[editovat | editovat zdroj]