Přeskočit na obsah

Kondicionál

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

Podmiňovací způsob v různých jazycích[editovat | editovat zdroj]

Čeština[editovat | editovat zdroj]

V češtině se tvoří podmiňovací způsob přítomný a minulý. Kondicionál přítomný vyjadřuje děj nebo stav, který sice dosud nenastal, ale mohl by za určitých podmínek nastat. Kondicionál minulý se používá k vyjádření, že nějaký děj mohl nastat v minulosti, ale nenastal z důvodu nesplnění podmínek. Jeho uskutečnění již není možné.

Příklad:

  • Udělal bych to, kdybys mi slíbil, že… (tj. je zde možnost, že to za jistých okolností udělám; kondicionál přítomný)
  • Byl bych to udělal, kdybys mě byl o to požádal. (tj. bylo možné to udělat, ale nestalo se tak, nyní už to (zřejmě) možné není; kondicionál minulý)


Přítomný kondicionál se tvoří pomocí příčestí činného (minulého) a zvláštních tvarů pomocného slovesa být. Tyto původně aoristové tvary se chovají jako příklonky, stojí proto ve větě na druhém místě. Následující příklad je pro rod mužský životný:

Osoba Jednotné
číslo
Množné
číslo
1. Dělal bych. Dělali bychom.
2. Dělal bys. Dělali byste.
3. Dělal by. Dělali by.

Minulý kondicionál navíc přibírá příčestí činné (minulé) slovesa být.

Osoba Jednotné
číslo
Množné
číslo
1. Byl bych dělal. Byli bychom dělali.
2. Byl bys dělal. Byli byste dělali.
3. Byl by dělal. Byli by dělali.

By je také součástí spojek aby a kdyby, které rovněž přijímají stejné osobní koncovky:

Kdybych nepracoval, nedostal bych výplatu.

Angličtina[editovat | editovat zdroj]

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Osoba Jednotné
číslo
Množné
číslo
1. I would do (dělal bych) we would do
2. you would do. you would do.
3. he would do they would do

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. Na rozdíl od češtiny je v angličtině nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

Osoba Jednotné
číslo
Množné
číslo
1. I would have done (byl bych dělal) we would have done
2. you would have done you would have done
3. he would have done they would have done

V souvětí s podmiňovací větou se v angličtině používá pomocné slovo would jen v podmíněné (hlavní) větě, nikoli v podmiňovací (vedlejší), kde se používá konjunktiv (hovorově préteritum) u přítomné podmínky a plusquamperfektum u minulé podmínky. Například:

  • If I were you, I would do it. = Kdybych byl na tvém místě, udělal bych to.
  • If you had called me, I would have come. = Kdybys mi byl zavolal, byl bych přišel.

Finština[editovat | editovat zdroj]

Ve finštině se kondicionál tvoří jak v přítomném čase, tak perfektu pomocí zvláštní přípony -isi-.

Osoba Jednotné
číslo
Množné
číslo
1. menisin (šel bych) menisimme
2. menisit menisitte
3. hän menisi he menisivät

V perfektu se naprosto stejným způsobem přidává koncovka k pomocnému slovesu olla – „být“. S běžným minulým časem, imperfektem (ve finštině totéž co préteritum), se podmiňovací způsob vytvořit nedá. Podmiňovací způsob lze samozřejmě vytvořit jak v činném, tak trpném rodě.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]