JPEG-LS

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

JPEG-LS je bezeztrátový formát obrazu vytvořený jako náhrada za bezeztrátový režim formátu JPEG, který je neefektivní a většinou neimplementovaný. Nejedná se o modifikaci formátu JPEG, ale o novou metodu. Formálně je to standardizován v ITU-T T.87 a ISO/IEC 14495-1 z roku 1998. Formát umožňuje komprimovat obraz bezeztrátově nebo téměř bezeztrátově.

JPEG-LS je založen na algoritmu LOCO-I (LOw COmplexity LOssless COmpression for Images). Tato kompresní metoda se skládá z prediktoru a následného kontextového entropického kodéru (Golombův-Riceův kód). Mimo tento řetězec může kodér zakódovat sled stejných pixelů variantou metody RLE. Komprese probíhá po řádcích. Pro vícekanálové obrazy (např. RGB) podporuje formát několik režimů prokládání – neprokládaný režim (jediný kanál), prokládání několika řádků, prokládání vzorků (složek pixelů). Pro paletové obrázky se použije stejný postup jako pro obrázky jednokanálové.

Související články[edit | edit source]

  • JPEG – rozšířený ztrátový kompresní formát

Externí odkazy[edit | edit source]