Izotopy astatu

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Astat (85At) má 39 známých izotopů (všechny jsou radioaktivní) , s nukleonovými čísly 191 až 229, a řadu jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 210At (poločas přeměny 8,1 hodiny), 211At (7,214 h), 209At (5,42 h), 207At (1,81 h) a 208At (1,63 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 31 minut, většina pod 1 minutu.[1]

Seznam izotopů[edit | edit source]

symbol
nuklidu
Z(p) N(n)  
hmotnost izotopu (u)
 
poločas přeměny[1] způsob(y)
přeměny[1]
produkt(y)
přeměny[2]
jaderný
spin[1]
reprezentativní
izotopové
složení
(molární zlomek)[1]
rozmezí přirozeného
výskytu
(molární zlomek)
excitační energie
191At 85 106 2,0(8) ms α 187Bi +1/2
191mAt 55 keV[1] 2,15(35) ms α 187Bi -7/2
192At 85 107 11,5(6) ms α 188Bi
193At 85 108 192,999 84(6) 28,5(45) ms α 189Bi +1/2
193m1At 5,0 keV[1] 21(5) ms α 189Bi -7/2
193m2At 39,0 keV[1] 27,5(35) ms IC
α 189Bi
194At 85 109 193,998 73(20) 310(8) ms α 190Bi -9, -10
194mAt 0 keV[1] 253(10) ms α 190Bi
195At 85 110 194,996 268(10) 290(20) ms α 191Bi +1/2
195mAt 0 keV[1] 143(3) ms α 191Bi -7/2
196At 85 111 195,995 79(6) 388(7) ms α (≈95,1 %) 192Bi +3
β+ (≈4,9 %) 196Po
196m1At 20 ms
196m2At 157,9(1) keV 11 µs
197At 85 112 196,993 19(5) 388(6) ms α (96,1 %) 193Bi -9/2
β+ (3,9 %) 197Po
197mAt 52 keV[1] 2,0(2) s α 186Tl -10
IC (≤0,004 %) 197Po
β+ 197Po
198At 85 113 197,992 84(5) 4,2(2) s α (90 %) 194Bi +3
β+ (10 %) 198Po
198mAt 102 keV[1] 31(2) min α (84 %) 194Bi -10
β+ (16 %) 198Po
199At 85 114 198,990 53(5) 6,92(13) s α (90 %) 195Bi -9/2
β+ (10 %) 199Po
199mAt 240 keV[1] 310(80) ms α 194Bi +1/2
200At 85 115 199,990 351(26) 43(1) s α (52 %) 196Bi +3
β+ (48 %) 200Po
200m1At 112 keV[1] 47(1) s β+ (≤57 %) 200Po +7
α (≥43 %) 196Bi
200m2At 112 keV[1] 7,85(205) s IC -10
β+ 200Po
α 196Bi
201At 85 116 200,988 417(9) 85,2(16) s α (71 %) 197Bi -9/2
β+ (29 %) 201Po
202At 85 117 201,988 63(3) 184(1) s β+ (63 %) 202Po +2, +3
α (37 %) 198Bi
202m1At 0 keV[1] 182(2) s β+ (91,3 %) 202Po
α (8,7 %) 198Bi
202m2At 391,7 keV[1] 460(50) ms IC (99,9 %) 202Po
α (0,1 %) 198Bi
203At 85 118 202,986 942(13) 7,4(2) min β+ (69 %) 203Po -9/2
α (31 %) 199Bi
204At 85 119 203,987 251(26) 9,12(11) min β+ (96,09 %) 204Po +7
α (3,91 %) 200Bi
204mAt 587,3 keV[1] 108(10) ms IC 204At -10
205At 85 120 204,986 074(16) 26,9(8) min β+ (90 %) 205Po -9/2
α (10 %) 201Bi
205mAt 2 339,65(23) keV 7,76(14) µs
206At 85 121 205,986 667(22) 30,6(8) min β+ (99,1 %) 206Po +5
α (0,9 %) 202Bi
206mAt 807(3) keV 410(80) ns
207At 85 122 206,985 784(23) 1,81(3) h β+ (91,4 %) 207Po -9/2
α (8,6 %) 203Bi
208At 85 123 207,986 590(28) 1,63(3) h β+ (99,45 %) 208Po +6
α (0,55 %) 204Bi
209At 85 124 208,986 173(8) 5,42(5) h β+ (95,9 %) 209Po -9/2
α (4,1 %) 205Bi
210At 85 125 209,987 148(8) 8,1(4) h β+ (99,82 %) 210Po +5
α (0,18 %) 206Bi
210m1At 2 549,6(2) keV 482(6) µs
210m2At 4 027,7(2) keV 5,66(7) µs
211At 85 126 210,987 496 3(30) 7,214(7) h EC (58,2 %) 211Po -9/2
α (41,8 %) 207Bi
212At 85 127 211,990 745(8) 314(2) ms α (>99,97 %) 208Bi -1
β+ (<0,03 %) 212Po
β (2×10−6%) 212Rn
212m1At 223 keV[1] 119(3) ms α (>99 %) 208Bi -9
IC (<1 %) 212At
212m2At 4 771,6(11) keV 152(5) µs
213At 85 128 212,992 937(5) 125(6) ns α 209Bi -9/2
214At 85 129 213,996 372(5) 558(10) ns α 210Bi -1
214m1At 59(9) keV 265(30) ns
214m2At 231(6) keV 760(15) ns
215At 85 130 214,998 653(7) 0,10(2) ms α 211Bi -9/2 Stopy[3]
216At 85 131 216,002 423(4) 0,30(3) ms α (>99,994 %) 212Bi -1
β (<0,006 %) 216Rn
EC (<3,0×10−7 %) 216Po
216mAt 413(5) keV 100 µs
217At 85 132 217,004 719(5) 32,3(4) ms α (99,993 %) 213Bi -9/2
β (0,007 %) 217Rn
218At 85 133 218,008 694(12) 1,5(3) s α (99,9 %) 214Bi Stopy[4]
β (0,1 %) 218Rn
219At 85 134 219,011 162(4) 56(3) s α (93,6 %) 215Bi -9/2 Stopy[3]
β (6,4 %) 219Rn
220At 85 135 220,015 41(6) 3,71(4) min β (92 %) 220Rn 3
α (8 %) 216Bi
221At 85 136 221,018 05(21) 2,3(2) min β 221Rn
222At 85 137 222,022 33(32) 54(10) s β 222Rn
223At 85 138 223,025 19(43) 50(7) s β 223Rn
224At 85 139 1,20(33) min β 224Rn
225At 85 140 >300 ns β 225Rn
226At 85 141 >300 ns β 226Rn
227At 85 142 >300 ns β 227Rn
228At 85 143 >300 ns β 228Rn
229At 85 144 >300 ns β 229Rn
β, n 228Rn

Reference[edit | edit source]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Isotopes of astatine na anglické Wikipedii.

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s http://www.nndc.bnl.gov/chart/
  2. Stabilní izotopy tučně, téměř stabilní (poločas přeměny delší než stáří vesmíru) tučnou kurzívou
  3. a b Součást aktiniové rozpadové řady
  4. Součást uran-radiové rozpadové řady