Izoenzym

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Izoenzymy (též izozymy) jsou enzymy z jednoho organismu, které katalyzují stejnou reakci, ale mají odlišnou strukturu. Jednotlivé izoenzymy se od sebe dají rozlišit různými separačními metodami (např. elektroforézou), imunochemickými metodami nebo za použití některých dalších technik.

Izoenzymy sice katalyzují tutéž reakci, mohou se však lišit v reakční kinetice. Možná odlišná struktura izoenzymů se projeví i v rozdílné citlivosti jednotlivých izoenzymů k podmínkám - např. teplota, pH, iontová síla, citlivost k denaturaci, odolnost vůči katalytickým jedům.

V medicíně mají velký význam především ty enzymy, jejichž izoenzymy jsou orgánově, tkáňově či subcelulárně specifické. Stanovení katalytické aktivity příslušného izoenzymu např. v krvi (resp. s plazmě) lze usuzovat na poškození nebo poruchu konkrétní části těla.

Klinicky významné izoenzymy[editovat | editovat zdroj]

Glukokináza[editovat | editovat zdroj]

Glukokináza je enzym počínající glykolýzu tím, že jednu molekulu glukózy fosforyluje jedním fosfátem z ATP za vzniku glukóza-6-fosfátu. Vyskytuje se převážně v játrech a v pankreatu a funguje především jako receptor pro glukózu. Mutace glukokinázy může způsobovat jednu z méně častých forem diabetu (tzv. MODY 2). Izoenzym hexokináza začíná glykolýzu ve všech tkáních těla.

Laktátdehydrogenáza (LD)[editovat | editovat zdroj]

Laktátdehydrogenáza je tetramerní enzym skládaný z podjednotek M a H. Podle počtu M a H podjednotek (nezáleží na pořadí) lze získat celkem 5 izoenzymů laktátdehydrogenázy. Laktátdehydrogenáza je cytoplazmatický enzym, podílí se především na přeměně pyruvátu na laktát při anaerobní glykolýze.

 • LD1 (HHHH) - srdeční sval, červené krvinky, ledvina
 • LD2 (HHHM)
 • LD3 (HHMM) - monocyty
 • LD4 (HMMM) - monocyty
 • LD5 (MMMM) - játra

Tkáňová distribuce izoenzymů není příliš specifická, proto se již LD prakticky opouští při diagnostice poruch srdce a jater a nadále se používá především při sledování rozsahu hemolytických anémií a nádorových onemocnění.

Kreatinkináza (CK)[editovat | editovat zdroj]

Kreatinkináza je dimerní enzym skládaný ze dvou podjednotek B a M:

 • MM - sval
 • MB - srdce
 • BB - mozek

Funkcí kreatinkinázy je tvorba a zpětná mobilizace energetických zásob v kreatinfosfátu do ATP. Prakticky se používá jen stanovení izoenzymu MB při diagnostice infarktu myokardu - CK-MB; obvykle se stanovuje hmotnost izoenzymu (CK-MBmass).

Alkalická fosfatáza (ALP)[editovat | editovat zdroj]

Alkalická fosfatáza je membránově vázaný enzym vyskytující se ve formě několika izoenzymů:

 • střevní ALP
 • placentární ALP
 • tkáňová ALP
  • jaterní ALP
  • kostní ALP
  • ledvinná ALP

Změny ALP mohou odpovídat poměrně širokému spektru onemocnění.