Intenzita gravitačního pole

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Gravitační síly nezávisí na látkovém prostředí mezi tělesy, ale jsou podmíněny pouze hmotností a vzdáleností těles. Kolem každého tělesa se vytváří gravitační pole bez ohledu na přítomnost jiných těles v okolí. K popisu tohoto pole slouží intenzita gravitačního pole, což je síla, která v daném bodě prostoru působí na těleso jednotkové gravitační hmotnosti umístěné do tohoto bodu.

Intenzita gravitačního pole představuje zrychlení, které je v daném bodě prostoru stejné pro všechna tělesa, bez ohledu na jejich hmotnost.

Značení[editovat | editovat zdroj]

Výpočet[editovat | editovat zdroj]

Podle definice lze intenzitu gravitačního pole vyjádřit vztahem

,

kde je gravitační síla a je gravitační hmotnost hmotného bodu, na nějž těleso s intenzitou gravitačního pole působí.

Intenzita gravitačního pole má směr shodný se směrem gravitační síly .


Z Newtonova gravitačního zákona lze určit intenzitu gravitačního pole hmotného bodu o hmotnosti . Pokud se v takovém gravitačním poli nachází ve vzdálenosti od hmotného bodu testovací těleso o hmotnosti , pak pro velikost intenzity gravitačního pole platí

Intenzita tedy nezávisí na hmotnosti testovacího tělesa.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

  • Postulujeme-li v souladu s obecnou teorií relativity rovnost gravitační a setrvačné hmotnosti, vyplývá z druhého pohybového zákona, že intenzita gravitačního pole v daném bodě je shodná se zrychlením, které pole uděluje hmotnému bodu, tedy s gravitačním zrychlením.
  • Sféricky symetrické hmotné těleso má kdekoliv nad svým povrchem stejnou intenzitu gravitačního pole, jakou by měl hmotný bod stejné hmotnosti, umístěný v jeho středu. Pro výpočty lze tedy beze ztráty přesnosti kulová tělesa nahradit hmotnými body.

Související články[editovat | editovat zdroj]