Ingsoc

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Ingsoc je politická ideologie totalitní vlády Oceánie v dystopickém románu George Orwella 1984. V překladu z originální knižní podoby je Ingsoc synonymum pro Anglický socialismus - Angsoc.

Fiktivní pozadí Oceánie[editovat | editovat zdroj]

Jak lze pochopit z románu, Oceánie je tvořena politickou unií Spojených států a zemí Britského společenství, ke které se později připojil zbytek Ameriky a celá část jižní Afriky. Velký bratr a Emmanuel Goldstein vedli stranu k moci v Oceánii během dříve nepopsané revoluce. Po tom, co strana získala kontrolu nad celou Oceánií, se Ingsoc stal oficiální vládnoucí ideologií a další politická víra byla v lidech stále více potlačována a byl zde velký zájem o její uvedení v nevěrohodnost. Emmanuel Goldstein a Velký bratr se později stali nepřáteli a lišili se ve své interpretaci idealogie Ingsoc. To začalo rozdělovat obyvatele Oceánie, čehož strana využívala k upevňování své moci.

Eurasie a Eastasie[editovat | editovat zdroj]

Kromě Oceánie je zde Eurasie a Eastasie, další dvě světové mocnosti, které využívají jiný typ idealogie ke svému vnitřnímu řízení. Neobolševismus je ideologií Eurasie, jakožto evropského kontinentu dobytého Sověty. Uctívání smrti (ang. Obliteration of Self) je popsáno jako překlad čínského jména pro ideologii Eastasie. Oligarchie tří superstátů si uvědomují, že jejich vládnoucí ideologie jsou filozoficky nerozlišitelné. Uvedené popření faktů, vykonávané v každém státě a vzájemné zneužívání nepřátelského státu dovolují mezi nimi vést trvalou válku. Tyto války udržují nižší třídy obyvatel pod jistým napětím a dávají vznik hlavní nenávisti vůči nepřátelským státům. Otázkou však zůstává - jsme ve válce s Eurasií nebo s Eastasií?

Filozofie Ingsocu[editovat | editovat zdroj]

Hlavní myšlenkou Ingsocu je neustálé přetváření historie a uvádění obyvatel k trvalé dezinformaci. Neustálé přepisování událostí má za následek absolutní ztrátu původní informace a nahrazení informací novou, která se momentálně vládnoucí straně hodí. Obyvatelé Oceánie – především vnější strany jsou tak vedeni nepřemýšlet a nepamatovat si, co bylo, ale co je nyní.

Sociální třídy[editovat | editovat zdroj]

V roce 1984 Ingsoc rozděluje oceánskou společnost na tři sociální třídy - Vnitřní stranu, Vnější stranu a Proléty.

Vnitřní strana[editovat | editovat zdroj]

Vnitřní strana je vrcholem pyramidy sociálních tříd Oceánie. Členové vnitřní strany řídí veškerou politiku a mají výsadní práva, například vypnout všude přítomné obrazovky, které sledují veškeré dění v Oceánii. Popisuje se, že tyto obrazovky nelze trvale vypnout, ale jen pouze po omezenou dobu (není však známo, že by to bylo více než 30 minut). Členové strany žijí ve svých vybavených domovech, mají dostatek zásob potravin i pití, včetně dopravních prostředků. Oproti tomu jsou pevně svázáni šířením vlastní idealogie a není jim umožněno se jakkoli odchýlit od jeho hlavního proudu. Udává se, že za vnitřní stranou stojí pouze 2 % celkového počtu obyvatel Oceánie. Hlavní osobou vnitřní strany v románu je O'Brien.

Vnější strana[editovat | editovat zdroj]

Členové vnější strany tvoří prostřední část sociální třídy a pracují především jako administrativní pracovníci v úřadech, kteří slepě vykonávají příkazy vydané vnitřní stranou. O ničem nerozhodují a jsou neustále kontrolováni všudepřítomnými obrazovkami s tváří Velkého bratra. Mají povoleny pouze cigarety a Gin se sacharinem. Vnější strana je tak zneužívána vnitřní stranou a je držena ve velmi nepřátelských podmínkách pro život, což velmi nahrává vnitřní straně k udržení moci. Vnější straně jsou odepírány i základní lidské potřeby - družit se, vést intimní život, rozmnožovat se. Hlavním představitelem vnější strany je Winston Smith.

Proléti[editovat | editovat zdroj]

Proléti jsou nejnižší sociální třídou, která je využívána k manuální práci. Proléti žijí v těch nejchudších podmínkách, ačkoli se může zdát, že jsou na první pohled šťastnější než členové vnější strany. Proléti nejsou pod dohledem obrazovek, jako jsou členové vnější strany. Strana je udržuje "šťastnými" díky toleranci alkoholu, hazardními hrami, sporty, sexuální promiskuitou a prolefem (vyrobené knihy s pornografickým materiálem). Proléti jsou drženi bez vzdělání, aby nemohli přemýšlet o svém životě a spojitostech okolního dění. Mezi Proléty se pohybuje i tajná policie, aby odhalila skryté hrozby a včas tak zamezila nevoli z řad nejchudších a nejpočetnějších obyvatel (85 % celkové populace Oceánie).