Grimshaw (šachy)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Tento článek používá k popisu tahů šachovou notaci.

Téma Grimshaw, často označované pouze jako Grimshaw, je téma některých problémů kompozičního šachu, v němž dvě figury ohrožují určité pole, ovšem pokud toto pole jedna z nich obsadí, překáží následně té druhé. Téma bylo pojmenováno po anglickém šachovém skladateli z 19. století Walteru Grimshawovi a dodnes patří mezi nejčastější témata šachových úloh. Ačkoliv většinou jsou interferujícími figurami střelec a věž, mohou tuto roli hrát i jiné kameny, včetně pěšce. Některé úlohy mohou obsahovat i několik takovýchto interferencí. Blízce příbuzným tématem je Novotný, což je v zásadě Grimshaw vyvolaný obětí bílého na poli, kde spolu interferují dvě černé figury.

A. G. Corrias, Good Companion, 1917
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a7 bílý střelec
d7 bílý král
h7 bílý dáma
f6 černý pěšec
d5 černý král
c4 černý pěšec
f4 bílý pěšec
a3 černý pěšec
h3 černý pěšec
a2 černý věž
a1 černý střelec
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Bílý táhne a dá mat 2. tahem

Základní myšlenka[editovat | editovat zdroj]

Podstatě tématu Grimshaw lze dobře porozumět na následující úloze (zobrazené na prvním diagramu), publikované roku 1917:

Jedná se o dvojtažku, tj. bílý táhne jako první a druhým tahem musí dát černému mat proti jakékoliv obraně. Úvodní tah je 1. Db1 s hrozbou 2. Db7#, čemuž se černý se může bránit třemi způsoby. Jedním z nich je 1. ... c3, čímž se černému králi uvolní únikové pole na c4, ovšem současně přestane bránit pole d3, takže bílý může dát mat tahem 2. Dd3#. Zbývající dva způsoby obrany pak již ilustrují téma Grimshaw.

Černý se může bránit tahem 1. ... Sb2, čímž odřízne dámě cestu na pole b7. Tímto tahem však střelec překáží věži stojící na poli a2, čímž umožní bílému zahrát 2. Dh1#. Až do chvíle, kdy se střelec postavil věži do cesty, by tenhle tah k cíli nevedl, neboť černý by mohl mat o jeden tah oddálit představením věže na pole g2.

Místo střelcem může černý také zkusit dámu blokovat věží a zahrát 1. ... Vb2. Tentokrát má sice věž volnou cestu na pole g2, ovšem zase brání v pohybu černému střelci, takže bílý může matovat tahem 2. Df5#.

Právě tahle vzájemná interference dvou figur na jednom poli (v tomto případě věže a střelce na b2) tvoří téma Grimshaw. Jde o jeden z nejběžnějších prvků úloh s přímým matem.

Pěšcový Grimshaw[editovat | editovat zdroj]

Frank Janet, St.Louis Globe Democrat, 1916
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
g8 černý střelec
c7 černý jezdec
e7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a4 černý věž
f4 černý král
g4 bílý jezdec
h4 bílý král
e3 bílý jezdec
f3 černý pěšec
c2 bílý střelec
f2 bílý pěšec
d1 bílý dáma
f1 černý jezdec
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Bílý táhne a dá mat 2. tahem

Interferujícími figurami obvykle bývají věž a střelec, ovšem mohou jimi být i jiné kameny, jako např. v následující úloze z roku 1916 (zobrazené na druhém diagramu), kde tuto roli hrají střelec a pěšec.

Úvodním tahem je 1. Dd7 s hrozbou 2. Df5#. Podobně jako v předchozím případě se černý může bránit tím, že dámě odřízne zamýšlenou cestu, ovšem obě možné obrany obsahují vadu, která je černému osudná – vzájemnou interferenci bránících kamenů. V případě tahu 1. ... Se6 střelec zablokuje pěšce, který tak nemůže bránit krále postoupením na pole e5, takže bílý může matovat 2. Dxc7#. Pokud se cestu pokusí dámě zastoupit pěšec tahem 1. ... e6, zablokuje současně vlastního střelce, a umožní tak bílému zahrát 2. Dxa4# (nebýt pěšce na poli e6, mohl by střelec mat oddálit tím, že by se postavil na c4).

Černý má ještě několik dalších netematických možností obrany, všechny případy jsou vypsané níže:

1. Dd7 (s hrozbou 2. Df5#)
1. ... Se6 2. Dxc7#
1. ... e6 2. Dxa4#
1. ... Je6 2. Jd5#
1. ... Va5 2. Dd4#
1. ... Jxe3 2. fxe3#
1. ... Jg3 2. fxg3#

Vícenásobný Grimshaw[editovat | editovat zdroj]

Lev Iljič Lošinskij, L'Italia Scacchistica, 1930
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
f8 bílý jezdec
c7 bílý král
f7 bílý střelec
a6 bílý pěšec
c6 černý pěšec
g6 černý věž
b5 černý pěšec
c5 černý král
b4 bílý jezdec
h4 bílý věž
c3 černý pěšec
d3 bílý pěšec
h3 černý střelec
a2 černý věž
c2 bílý dáma
h2 bílý střelec
a1 černý střelec
f1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Bílý táhne a dá mat 2. tahem

Někdy se může v jedné šachové úloze objevit i několik Grimshawových interferencí, jako například v úloze Lva Iljiče Lošinského z roku 1930 (zobrazené na třetím diagramu).

Opět se jedná o dvojtažku. Úvodním tahem je 1. Vb1 s hrozbou 2. d4#. Šest způsobů obrany vede ke Grimshawově interferenci, která černému zabrání odebrat matující figuru. Černého možné obrany a bílého odpovědi jsou:

1. Vb1
1. ... Ve6 2. Jd7# (nelze 2. ... Sxd7)
1. ... Se6 2. Sd6# (nelze 2. ... Vxd6)
1. ... Vg4 2. Je6# (nelze 2. ... Sxe6)
1. ... Sg4 2. Sg1# (nelze 2. ... Vxg1)
1. ... Vb2 2. Dxc3# (nelze 2. ... Sxc3)
1. ... Sb2 2. Df2# (nelze 2. ... Vxf2)

Kromě toho má černý ještě také možnost zahrát 1. ... Vd6, na což bílý zareaguje jednoduchým odebráním věže 2. Sxd6#. V zásadě se jedná o stejný mat jako v případě tahu 1. ... Se6.

Lev Iljič Lošinskij, Tijdschrift v.d. Nederlandse Schaakbond, 1930
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 černý střelec
e8 bílý král
h8 černý střelec
a7 černý věž
c7 bílý věž
f7 černý pěšec
h7 černý věž
e6 černý král
b5 bílý jezdec
d5 černý jezdec
c4 bílý střelec
d4 bílý pěšec
f4 bílý dáma
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Bílý táhne a dá mat 2. tahem

Další Lošinského dvojtažka z roku 1930 (zobrazená na čtvrtém diagramu) je jednou z nejslavnějších šachových úloh. Pokud by se bílý mohl vzdát tahu, potom by na jakýkoliv tah černého odpověděl matem; tuto možnost však nemá. Klíčem k řešení je tah 1. Sb3. Tento tah nevytváří žádnou hrozbu, ovšem vystavuje černého tzv. zugzwangu, kdy jakýkoliv jeho tah je špatný. Černého možnosti obrany vedou k šesti Grimshawovým interferencím, z nichž jedna je pěšcová:

1. Sb3
1. ... Vb7 2. Vc6# (nelze 2. ... Sxc6)
1. ... Sb7 2. Ve7# (nelze 2. ... Vxe7)
1. ... Vg7 2. De5# (nelze 2. ... Sxe5)
1. ... Sg7 2. Dxf7# (nelze 2. ... Vxf7)
1. ... Sf6 2. Dg4# (nelze 2. ... f5)
1. ... f6 2. De4# (nelze 2. ... Se5)

Po jiných tazích černého může bílý zahrát některý z výše uvedených matů, se třemi netematickými výjimkami: pokud černý zahraje 1. ... f5, obsadí tím králi únikové pole a umožní bílému matovat 2. Dd6#, pokud mu odebere věž 1. ... Vxc7, následuje 2. Jxc7#, a pokud mu odebere pěšce 1. ... Sxd4, prohraje tahem 2. Jxd4#.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Grimshaw (chess) na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]