Geografická bibliografie ČR on-line

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo projektu GEOBIBLINE

Geografická bibliografie ČR on-line, zkráceně GEOBIBLINE, je ústřední bibliografickou on-line databází geografických publikací s českými reáliemi. Zahrnuje geografické práce věnované území Česka nebo napsané českými autory. Cílem databáze je zachování kulturního dědictví souvisejícího s geografickým poznáním a jeho zpřístupnění široké veřejnosti pro rozvoj vzdělání.

Bibliografie je výsledkem neziskového výzkumného projektu, financovaného Ministerstvem kultury ČR a řešeného Knihovnou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze za spolupráce více než 20 přispěvatelských univerzitních a oborových knihoven v ČR (Masarykova univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni, Moravská zemská knihovna, Knihovna Akademie věd ČR, Národní knihovna České republiky, atd.).

Obsah databáze[editovat | editovat zdroj]

Nejrozsáhlejší oborová databáze obsahuje kolem 214 000 záznamů publikovaných od roku 1450 do současnosti, doplněné 19 000 digitálních objektů (mapy, plné texty článků) a 19 000 URL adresami většinou s plnými texty umístěnými na Internetu. Roční přírůstek s pohybuje kolem 17 000 záznamů. Záznamy zahrnují geografické či geografii příbuzné disciplíny v celé šíři, např. fyzickou a sociální geografii, ekonomickou a politickou geografii, demografii, geoinformatiku, kartografii a krajinnou ekologii. Databáze je denně aktualizována. Díky projektu TEMAP byla doplňována o kartografické dokumenty a jsou zpřístupňovány také mapy a grafiky on-line.

Bibliografické záznamy excerpují monografie, články z časopisů a sborníků, kartografické dokumenty i šedou literaturu. Článková bibliografie patří k zásadnějším příspěvkům databáze k rozvoji geografického poznání. Bylo excerpováno 41 profilových oborových titulů od prvního ročníku do současnosti. Naleznete zde: Acta onomastica, Acta universitatis Carolinae: Geographica, Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Geographia, Geografie: sborník České geografické společnosti (1895-2010), Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Moderní obec, Moravian Geographical Reports, National Geographic, Obec a finance, Scripta Facultatis scientarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geography, Urbanismus a územní rozvoj, Vojenský geografický obzor, Země světa. Databáze obsahuje ale i vybrané články z jiných titulů a dokonce i novin, pokud se týkají geografie. Vydávání některých titulů bylo již ukončeno, proto se excerpuje nadále 27 titulů.

Databáze spolupracuje s 20 oborovými knihovnami i Národní knihovnou, Moravskou zemskou knihovnou a Knihovnou Akademie věd ČR. Záznamy jsou do ní automaticky importovány. V dřívější době získávala záznamy článků také z databáze ANL z NK. Její rozvoj byl ale ukončen.

Databáze je plně využívána studenty, akademickou sférou, odborníky z praxe i zájemci z řad široké veřejnosti a to jak z Česka, tak ze zahraničí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: online ke geografii. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 2009-05-19]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5373>. URN-NBN:cz-ik5373. ISSN 1212-5075.
 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: prezentace z konference [online]. Brno : SDRUK, 2009 [cit. 2009-07-15]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2009-7-177.pdf[nedostupný zdroj]>.
 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno : SDRUK, 2009. Veřejné knihovny dnes, s. 177-186. ISBN 978-80-86249-54-4.
 • NOVOTNÁ, E. Geografická bibliografie ČR [online]. Praha : ČGS, 2009 [cit. 2009-07-23]. Dostupný na World Wide Web: <https://web.archive.org/web/20160314050219/http://geography.cz/2009/07/geograficka-bibliografie-cr/>.
 • RAŠKA, P. Geografická bibliografie Česka on-line. Zivotne prostredie. 2009, s. 189-190.
 • NOVOTNÁ, E. Informační podpora geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009. 268 s. : il. (některé barev.). ISBN 978-80-86561-42-4 (brož.).
 • VACEK, J. Informační podpora geografie. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11. [cit. 2009-11-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5790>. URN-NBN:cz-ik5790. ISSN 1212-5075.
 • ZOBAČOVÁ, D. Obrazové informace v geografických časopisech 1. pol. 20. století [rukopis] vedoucí práce Eva Novotná. Praha, 2009. 96 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.Ústav informačních studií a knihovnictví, 2009.
 • NOVOTNÁ, E. Acta onomastica v databázi GEOBIBLINE. Acta onomastica. 2009, roč. 51, č. 2. ISSN 1211-4413.
 • NOVOTNÁ, E. Moravian geographical reports in the GEOBIBLINE database. 2010, roč. 18, č. 4, s. 63-64. ISSN 1210-8812.
 • NOVOTNÁ, E. Sborník České společnosti zeměvědné a jeho následovníci v databázi GEOBIBLINE. Informace ČGS. 2010, roč. 29, č. 2, s. 41-46. ISSN 1213-1075.
 • NOVOTNÁ, E. Databáze GEOBIBLINE a Vojenský geografický obzor. Vojenský geografický obzor. 2010, roč. 56, č. 2, s. 23-26. ISSN 1214-3707.
 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Databáze Geografická bibliografie ČR online. In: INFORUM 2010: prezentace z konference [online]. Praha : Albertina icome, 2010 [cit. 2010-05-28]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/sbornik/2010/56>.
 • NOVOTNÁ, E. Geographical bibliography of the Czech Republic online. In: INFORUM: sborník z konference [online]. Praha : Albertina icome, 2010 [cit. 2010-06-08]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/pdf/2010/novotna-eva-1.pdf>. ISSN 1801-2213.
 • NOVOTNÁ, E., KŘÍŽOVÁ, L. Database GEOBIBLINE as a support of geomorphological researches. In Geomorfologický sborník, 9: 11. mezinárodní konference: stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná, 11.-13. 5. 2010. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010. S. 88. ISBN 978-80-86561-32-5.
 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE. Geografická bibliografie ČR online. In Jinonické informační pondělky: prezentace k přednášce ze dne 11. 10. 2010 [online]. Praha : ÚISK, 2010 [cit. 2010-10-28]. Dostupný na World Wide Web:<https://web.archive.org/web/20110207235101/http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=14621>.
 • NOVOTNÁ, E. 90 let Mapové sbírky UK a co dál? In: Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů : prezentace k přednášce ze dne 22. 10. 2010 [online]. Praha : Kartografická společnost ČR, 2010 [cit. 2010-11-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Novotna.pdf>.
 • HARVALÍK, M. Půlstoletí českého onomastického časopisu. Akademický bulletin. 2010, říjen. Dostupný na World Wide Web: <http://abicko.avcr.cz/cs/2010/10/13/>.
 • FOJTŮ, M. Geografům pomáhá speciální bibliografická databáze. Muni.cz : měsíčník Masyrykovy univerzity. [online]. 2010, listopad, str. 8 [cit. 2015-03-12]. Dostupné též z WWW: <http://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_listopad_2010.pdf>.
 • GEOBIBLINE [elektronický zdroj] : geografická bibliografie ČR online : the Czech Geographical Bibliography Online. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. 1 elektronický optický disk (DVD) : barev. ; 12 cm. ISBN 978-80-7444-002-1.
 • NOVOTNÁ, E…a kolektiv. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Praha : VŠCHT, 2011. 152 s. : il. ISBN 978-80-7080-773-6. Dostupné též z WWW: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-773-6/anotace/>.
 • NOVOTNÁ, E. Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. Praha: Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta, 2011. 24 s. :il. Dostupný též z WWW: <http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf>.
 • ELIÁŠOVÁ, Věra, NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR online. ProInflow [online]. 14.11.2011 [cit. 2011-11-15]. Dostupný z WWW: <https://web.archive.org/web/20120624220105/http://pro.inflow.cz/geograficka-bibliografie-cr-online>.
 • NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie : nový nástroj pro kartografii. In Z dějin geodézie a kartografie. ŠVEJDA, Antonín (ed.). 1. vyd. Praha : NTM, 2012. 0232-0916 0-000-00000-0
 • NOVOTNÁ, Eva. Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la información. 2012, roč. 21, č. 3, s. 304-311. ISSN 1386-6710.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]