Existenciální analýza

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Existenciální analýza je psychoterapeutický přístup, zabývající se fenomenologickou analýzou podmínek naplněného života (existence).

Termín existenciální analýza (spolu s termínem logoterapie) zavedl do psychoterapie vídeňský neurolog a psychiatr Viktor Emil Frankl (1905–1997). Tento přístup se tak zařadil mezi tzv. vídeňské školy psychologie (spolu s Freudovou psychoanalýzou a Adlerovou individuální psychologií). Frankl neužíval pojem existenciální analýza zcela jednoznačně, ale ve dvou významových rovinách. V první z nich chápal existenciální analýzu jako filosoficko-antropologický základ logoterapie, jako teoreticko-výzkumný směr, hledající obecnou psychoterapeutickou antropologii (obecná existenciální analýza). Ve druhé významové rovině existenciální analýzou rozuměl terapeutický proces - analýzu konkrétního člověka, jejíž pomocí se snažil přivést pacienta k prožitku odpovědnosti za své bytí (speciální existenciální analýza).

Franklovo pojetí systematizoval a dále obohatil Alfried Längle. Vytvořil z existenciální analýzy samostatný psychoterapeutický směr. Längle rozpracoval především oblast práce s emocemi (subjektivnímu prožívání oproti požadavku smyslu), biografickou práci (oproti orientaci na budoucí) a prohloubil motivační strukturu, která kromě tělesných a psychických motivačních sil předchází „vůli ke smyslu“. Terapeutickým cílem existenciální analýzy je emocionálně volné prožívání, autentické zaujímání postojů - tedy vlastní, vnitřně souhlasné, svobodné a zodpovědné zacházení se životem (se sebou samým a okolním světem). Existenciální analýza byla také rozšířena metodicky a zahrnuje metody vhodné pro terapii či prevenci všech psychických poruch. Díky své antropologii nachází uplatnění i v pedagogice, pastorační péči, krizové intervenci a koučování lidí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Balcar, Karel: Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla [online]. Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu o.s. [cit. 22. 10. 2007]. Dostupné online.
  2. EXISTENTIAL ANALYSIS - The search for an approval of life [online]. Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Dostupné online.
  3. Kosová, Martina a kol. Logoterapie: Existenciální analýza. Praha: Grada, 2014
  4. Kratochvíl, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006
  5. Yalom, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2006
  6. Frankl, Viktor E. Utrpení z nesmyslnosti života. Praha: Portál, 2016

Související články[editovat | editovat zdroj]


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]